Vanliga frågor och svar

Vad ska jag göra om GKS3 Kalkyl inte kan starta på grund av skärmupplösning?

För att kunna starta GKS3 Kalkyl krävs en skärm med minsta upplösning 1024x768. Detta har i stort sett alla skärmar. Under vissa omständigheter kan du i alla fall se följande felmeddelande vid start.

Den vanligaste orsaken till detta är att man använder skalning. Gör följande för att stänga av skalning:

 1. Högerklicka på skrivbordet.

 2. Välj Display settings.

 3. Scrolla ner till rubriken Scale and layout.

 4. Ändra skalningen till 100%.

Prova nu att starta GKS3.

Önskar du högre skalning?

Prova och se hur mycket skalning du kan ha på din skärm. Öka till t.ex. 125%. Stäng GKS3 Kalkyl och prova sedan att starta programmet på nytt.

Blankettfil för Offert/Order/Faktura saknas

Dialog om att blankettfil för valt språk inte kan hittas.

Detta felmeddelande kan visas när man försöker skriva ut en offert, order eller faktura till skärm, e-post eller till skrivaren.

Orsaken till detta felmeddelande är att en blankettuppsättning saknas för det språk som valts på ordern. Normalt finns bara en blankettuppsättning för det egna språket.

Om offerten eller ordern inte är låst, byt tillbaka till det egna språket. Därefter kommer du kunna skriva ut offerten eller ordern.

Om offerten eller ordern är låst, eller det gäller en faktura, finns ett annat sätt att gå runt problemet. På servern finns en mapp med alla blanketter. Vanligtvis heter den c:\gks3\blanketter40 . Kopiera blankettfilen från det egna språket till det språk som saknas. T.ex. kopiera OrderSV.qr2 till OrderEN.qr2.

Ta alltid en backup på mappen c:\gks3\blanketter40 innan några ändringar utförs.

Nedan visas en lista på alla blankettfiler som är språkberoende. Dessa går att ha en fil för varje språk, t.ex. OrderSV.qr2, OrderNO.qr2, OrderEN.qr2.

Blankettfil

Obligatorisk

Används till

FakturaSV.qr2

Faktura

FoljesedelSV.qr2

Följesedel

FriFoljesedelSV.qr2

Följesedel för friorder

KreditfakturaSV.qr2

Kreditfaktura

OffertSV.qr2

Offert

OffertMailSV.qr2

Ev. specialutseende när offert bifogas i mail

OffertAltSV.qr2

Offert när offertalternativ använts

OffertAltMailSV.qr2

Ev. specialutseende när offertalternativ bifogas i mail

OrderSV.qr2

Order

OrderMailSV.qr2

Ev. specialutseende när order bifogas i mail

PaminnelseSV.qr2

Påminnelse

RantefakturaSV.qr2

Räntefaktura

SamfakturaSV.qr2

Samfaktura

TestFakturaSV.qr2

Förhandsgransning vid frisläpp av order

Vill du ha en ny blankettuppsättning för ytterligare ett språk, t.ex. engelska? Kontakta Simutek för ett paketpris på att översätta alla era blanketter till det nya språket.

För en klient öppnas inget e-postfönster vid försök att skicka e-post från GKS3

Denna instruktion gäller enbart för system där GKS3 är inställt för att skicka e-post via Outlook. Dvs. där systeminställningen Administratör > Systeminställningar > System > Mailklient > Outlook är ikryssad.

Om inget e-postfönster uppträder när du försöker skicka ett e-post från GKS3 kan följande steg utföras för att testa e-postfunktionen mot Outlook.

Öppna en kommandoprompt.

Skapa en nätverksenhet till GKS3-mappen på servern:

net use g: \\gks-server\gks3

Testa att skicka ett test-epostmeddelande:

g:
sendmail.exe "[email protected]" "Test subject" "g:\gks3\MailFiles\Cover\GKS3_COVER_EMAIL.txt" "c:\temp\test-attachment.pdf" N

Om det finns ett problem bör nu ett felmeddelande visas. Om allt är OK öppnas ett e-postfönster.

Har du uppgraderat ditt Officepaket kan du få följande fel:

Error seding e-mail: Det går inte att omvandla COM-objekt av typen Microsoft.Office.Interop.Outlook.ApplicationClass till gränssnitt av typen Microsoft.Office.Interop.Outlook._Application. Den här åtgärden misslyckades eftersom QueryInterfac e-anropet i COM-komponenten för gränssnittet med IID {00063001-0000-0000-C000-00 0000000046} misslyckades på grund av följande fel: Ett fel inträffade när ett typbibliotek eller en DLL-fil skulle läsas. (Undantag från HRESULT: 0x80029C4A (TY PE_E_CANTLOADLIBRARY)).

För en klient kan GKS Plan-klienten inte starta

Om GKS Plan-klienterna kan startas på andra datorer men inte på en specifik dator är det sannolikt relaterat till ett nätverksproblem. Nedan är några tips för att felsöka.

Felmeddelande som visas om anslutning till server misslyckades.
 1. Har din dator en personlig brandvägg? Stäng initialt av den helt och prova igen.

 2. Är inställningarna korrekta? Kontrollera inställningsfilen GKS.Plan.exe.config för att se vilket servernamn eller ip-nummer den försöker ansluta till.

 3. Fungerar DNS? Prova att namnuppslagning (med exempelvis nslookup.exe servernamn) mot servernamnet fungerar eller byt till att använda ip-nummer i inställningsfilen.

 4. Fungerar routing? Kontrollera att nätverkspaket kommer fram till servern (med exempelvis tracert.exe servernamn ).

För en klient är det problem med utskrift eller förhandsvisning av offert eller orderbekräftelse

Om förhandsgranskning och utskrift fungerar för alla klientdatorer förutom en enstaka dator, kan denna checklista gås igenom för att undersöka vad som kan vara problemet med den enskilda datorn.

Prova att göra en utskrift efter varje steg för att se om det löste problemet.

 1. Starta om datorn. Det är förvånande hur många problem som blir lösta efter en omstart.

 2. Fungerar datorn? Kontrollera att det inte är fullt på klientdatorns lokala hårddisk C: .

 3. Är skrivaren installerad? Kontrollera att användaren har alla skrivare installerade som krävs och att de har exakt rätt namn. Jämför med en klientdator som fungerar.

  Kontroller att en av skrivarna är markerad som standardskrivare i Windows. Dvs. har en grön ikon.

 4. Fungerar skrivaren? Kontrollera att det går att göra en utskrift till skrivaren från ett annat program, t.ex. Microsoft Word.

 5. Finns personliga mallar? Ta bort mappen c:\FaxMail . Mappen kan innehålla unika personliga mallar och temporära filer som kan ge problem. Vill ni spara mallarna, ta en backup av mappen innan den tas bort.

 6. Är genvägen till GKS OK? Prova att ta bort genvägen till gks.exe och skapa en ny. Byt gärna sökväg. Ibland kan Windows cache:a inställningar för en viss sökväg som kan ge problem. Skapa exempelvis en nätverksenhet G: och byts sökväg från \\server\gks3\gks.exe till G:\gks.exe.

 7. Har användaren behörighet? Har användaren rättigheter att läsa och skriva till den utdelade mappen GKS3? Följ stegen under Installation GKS3 Kalkyl .

 8. Finns lokala skrivarkanaler? Har användaren lokala skrivarkanaler och lokala rapportinställningar? Se menyerna: GKS3 > Verktyg > Lokala skrivarkanaler... GKS3 > Verktyg > Lokala rapportinställningar... Dessa inställningar är unika för klientdatorn och om felaktigt inställda kan vara orsaken att enbart denna dator upplever problem. Prova att ta bort alla lokala rapportkanaler.

 9. Sitter användaren fysiskt vid datorn? Om användaren kör via Remote Desktop till sin egen klientdator, prova om det fungerar när användaren fysiskt kör från sin klientdator.

Kan jag ändra en faktura om en kund gjort en anmärkning?

Efter att en faktura är skapad är den låst och det går inte att göra ändringar. Om någon uppgift på fakturan är felaktig (t.ex. fakturaadressen) som din kund kräver att det blir rättat får du göra en kreditering och sedan skapa en ny faktura.

Utför följande steg:

 1. Kopiera ursprunglig order och korrigera felet. Frisläpp ordern och välj att förhandsgranska fakturan.

 2. Fakturera ordern och skicka kunden den nya fakturan.

 3. Skapa en ny friorder för kreditering. Lägg till en orderrad "Kreditering faktura nr 123456" med ett negativt pris avseende fakturans fulla belopp.

Får meddelande om låst offert eller order

Om du får ett meddelande om att en offert (eller order) är låst av en användare får du be denna användare att gå ur offerten.

Om en användare inte gått ur en offert på ett normalt sätt (t.ex. om batteriet tog slut från en laptop) kan ett lås ligga kvar. Be i sådant fall användaren gå in på offerten igen från samma dator som innan. När användaren sedan går ut offerten (tillbaka till huvudmenyn) kommer låses att släppas.

Har ett lås legat kvar under en lång tid tas det till slut bort av systemet automatiskt.

Kund får e-post med en bilaga WINMAIL.DAT

När ett e-postmeddelande skickas kan mottagaren under vissa omständigheter se en bilaga som heter WINMAIL.DAT om Microsoft Exchange Server används. Problemet uppstår när e-postservern skickar meddelandet i Rich Text Format som vissa mottagare på exempelvis macOS inte har fullt stöd för.

Lösning

Om ni kör en molnlösning (Office 365):

Om ni har en egen Microsoft Exchange Server on-premise:

 1. Starta Exchange Management Console

 2. Expandera Microsoft Exchange On-Premises

 3. Expandera Organization Configuration

 4. Klicka Hub Transport

 5. Välj tabben Remote Domains

 6. Välj Default domain, högerklick och välj Properties

 7. Välj Message Format tabben

 8. Välj Exchange rich-text format: Never use

Workaround

Be kunden att spara bilagan och därefter döpa om den till WINMAIL.PDF . Därefter går filen att öppna.