Vanliga frågor och svar

Vad ska jag göra om GKS3 Kalkyl inte kan starta på grund av skärmupplösning?

För att kunna starta GKS3 Kalkyl krävs en skärm med minsta upplösning 1024x768. Detta har i stort sett alla skärmar. Under vissa omständigheter kan du i alla fall se följande felmeddelande vid start.

Den vanligaste orsaken till detta är att man använder skalning. Gör följande för att stänga av skalning:

  1. Högerklicka på skrivbordet.

  2. Välj Display settings.

  3. Scrolla ner till rubriken Scale and layout.

  4. Ändra skalningen till 100%.

Prova nu att starta GKS3.

Önskar du högre skalning?

Prova och se hur mycket skalning du kan ha på din skärm. Öka till t.ex. 125%. Stäng GKS3 Kalkyl och prova sedan att starta programmet på nytt.

Blankettfil för Offert/Order/Faktura saknas

Dialog om att blankettfil för valt språk inte kan hittas.

Detta felmeddelande kan visas när man försöker skriva ut en offert, order eller faktura till skärm, e-post eller till skrivaren.

Orsaken till detta felmeddelande är att en blankettuppsättning saknas för det språk som valts på ordern. Normalt finns bara en blankettuppsättning för det egna språket.

Om offerten eller ordern inte är låst, byt tillbaka till det egna språket. Därefter kommer du kunna skriva ut offerten eller ordern.

Om offerten eller ordern är låst, eller det gäller en faktura, finns ett annat sätt att gå runt problemet. På servern finns en mapp med alla blanketter. Vanligtvis heter den c:\gks3\blanketter40 . Kopiera blankettfilen från det egna språket till det språk som saknas. T.ex. kopiera OrderSV.qr2 till OrderEN.qr2.

Ta alltid en backup på mappen c:\gks3\blanketter40 innan några ändringar utförs.

Nedan visas en lista på alla blankettfiler som är språkberoende. Dessa går att ha en fil för varje språk, t.ex. OrderSV.qr2, OrderNO.qr2, OrderEN.qr2.

Blankettfil

Obligatorisk

Används till

FakturaSV.qr2

Faktura

FoljesedelSV.qr2

Följesedel

FriFoljesedelSV.qr2

Följesedel för friorder

KreditfakturaSV.qr2

Kreditfaktura

OffertSV.qr2

Offert

OffertMailSV.qr2

Ev. specialutseende när offert bifogas i mail

OffertAltSV.qr2

Offert när offertalternativ använts

OffertAltMailSV.qr2

Ev. specialutseende när offertalternativ bifogas i mail

OrderSV.qr2

Order

OrderMailSV.qr2

Ev. specialutseende när order bifogas i mail

PaminnelseSV.qr2

Påminnelse

RantefakturaSV.qr2

Räntefaktura

SamfakturaSV.qr2

Samfaktura

TestFakturaSV.qr2

Förhandsgransning vid frisläpp av order

Vill du ha en ny blankettuppsättning för ytterligare ett språk, t.ex. engelska? Kontakta Simutek för ett paketpris på att översätta alla era blanketter till det nya språket.

För en klient öppnas inget e-postfönster vid försök att skicka e-post från GKS3

Denna instruktion gäller enbart för system där GKS3 är inställt för att skicka e-post via Outlook. Dvs. där systeminställningen Administratör > Systeminställningar > System > Mailklient > Outlook är ikryssad.

Om inget e-postfönster uppträder när du försöker skicka ett e-post från GKS3 kan följande steg utföras för att testa e-postfunktionen mot Outlook.

Öppna en kommandoprompt.

Skapa en nätverksenhet till GKS3-mappen på servern:

net use g: \\gks-server\gks3

Testa att skicka ett test-epostmeddelande:

g:
sendmail.exe "me@example.com" "Test subject" "g:\gks3\MailFiles\Cover\GKS3_COVER_EMAIL.txt" "c:\temp\test-attachment.pdf" N

Om det finns ett problem bör nu ett felmeddelande visas. Om allt är OK öppnas ett e-postfönster.

Har du uppgraderat ditt Officepaket kan du få följande fel:

Error seding e-mail: Det går inte att omvandla COM-objekt av typen Microsoft.Office.Interop.Outlook.ApplicationClass till gränssnitt av typen Microsoft.Office.Interop.Outlook._Application. Den här åtgärden misslyckades eftersom QueryInterfac e-anropet i COM-komponenten för gränssnittet med IID {00063001-0000-0000-C000-00 0000000046} misslyckades på grund av följande fel: Ett fel inträffade när ett typbibliotek eller en DLL-fil skulle läsas. (Undantag från HRESULT: 0x80029C4A (TY PE_E_CANTLOADLIBRARY)).

För en klient kan GKS Plan-klienten inte starta

Om GKS Plan-klienterna kan startas på andra datorer men inte på en specifik dator är det sannolikt relaterat till ett nätverksproblem. Nedan är några tips för att felsöka.

Felmeddelande som visas om anslutning till server misslyckades.
  1. Har din dator en personlig brandvägg? Stäng initialt av den helt och prova igen.

  2. Är inställningarna korrekta? Kontrollera inställningsfilen GKS.Plan.exe.config för att se vilket servernamn eller ip-nummer den försöker ansluta till.

  3. Fungerar DNS? Prova att namnuppslagning (med exempelvis nslookup.exe servernamn) mot servernamnet fungerar eller byt till att använda ip-nummer i inställningsfilen.

  4. Fungerar routing? Kontrollera att nätverkspaket kommer fram till servern (med exempelvis tracert.exe servernamn ).