Vanliga frågor och svar

Vad gör jag om en offert eller order är låst?

Om du får ett meddelande om att en offert (eller order) är låst av en användare får du be denna användare att gå ur offerten.

Om en användare inte gått ur en offert på ett normalt sätt (t.ex. om batteriet tog slut från en laptop) kan ett lås ligga kvar. Be i sådant fall användaren gå in på offerten igen från samma dator som innan. När användaren sedan går ut offerten (tillbaka till huvudmenyn) kommer låset att släppas.

Har ett lås legat kvar under en lång tid tas det till slut bort av systemet automatiskt.

Kan jag ändra en faktura om en kund gjort en anmärkning?

Efter att en faktura är skapad är den låst och det går inte att göra ändringar. Om någon uppgift på fakturan är felaktig (t.ex. fakturaadressen) som din kund kräver att det blir rättat får du göra en kreditering och sedan skapa en ny faktura.

Utför följande steg:

  1. Kopiera ursprunglig order och korrigera felet. Frisläpp ordern och välj att förhandsgranska fakturan.

  2. Fakturera ordern och skicka kunden den nya fakturan.

  3. Skapa en ny friorder för kreditering. Lägg till en orderrad "Kreditering faktura nr 123456" med ett negativt pris avseende fakturans fulla belopp.

Last updated