GKS Support

Simutek finns alltid nära till hands om du behöver hjälp med GKS. Skicka oss ett mejl eller ring om du har en fråga eller upplever ett problem.

Kostnadsfri support

Simutek erbjuder fri support per e-post och telefon. Supporten omfattar frågor gällande användandet av GKS (s.k. ”how-to”) och enklare rådgivning.

Simutek hjälper också till i den mån det är möjligt att utreda eventuella upplevda problem för att försöka fastställa om de kan bero på en bugg i programvaran.

En förutsättning för support är att relevant utbildning genomgåtts. Utöver de grundläggande utbildningarna kan vi även erbjuda effektiva skräddarsydda online-utbildningar.

Vi ser gärna att frågor kommer in via en eller ett fåtal superanvändare för att kunna ge en effektiv och rätt anpassad support.

Debiterbar support

Utöver den fria supporten erbjuder Simutek ytterligare supporttjänster mot en kostnad:

  • Skapa eller ändra kundunika blanketters utseende efter önskemål (offert, orderbekräftelse, faktura, arbetsorder etc.)

  • Skapa eller ändra skräddarsydda rapporter.

  • Kvalificerad rådgivning och förstudier.

  • IT-administrativt arbete och felsökning (installation, felsökning IT-miljö etc.)

  • Utveckling och förvaltning av anpassade program/tjänster/integrationer.

  • Support på anpassade program/tjänster/integrationer.