GKS Support

Simutek finns alltid nära till hands om du behöver hjälp med GKS. Skicka oss ett mejl eller ring om du har en fråga eller upplever ett problem.

Fri support

Simutek erbjuder kostnadsfri support per e-post och telefon. Supporten omfattar frågor gällande användandet av GKS (s.k. ”how-to”) och enklare rådgivning.

Simutek hjälper också till i den mån det är möjligt att utreda eventuella upplevda problem för att försöka fastställa om de kan bero på en bugg i programvaran.

Samla kunskap i ditt team. Vi ser gärna att frågor i den mån det går kommer in via en superanvändare för att kunna ge en effektiv och rätt anpassad support.

Har du fått relevant utbildning? Med en utbildning säkerställer du att ni arbetar på det mest effektiva sättet med GKS och får en djupgående kunskap av alla funktioner. Simutek erbjuder både grundläggande och skräddarsydda utbildningar. Hos er, hos oss eller online.

Professionella tjänster

Simutek erbjuder följande tjänster mot timdebitering:

Last updated