Konfiguration i GKS Plan

Generella begrepp i GKS Plan

  • Processtyp – indikerar i vilken ordning processen kommer i förhållande till övriga processer.

  • Kötyp – kopplas till kö och finns det flera köer som har samma kötyp så är det möjligt att planera dessa processer i valfri av dessa köer. Redigering av kötyp medger vilken återrapportering man vill ha då operatör avslutar en process i sådan kö.

  • Köer – läggs upp med eller utan schema. Vanligt är att lägga upp pressköerna schemalagda för planering.

  • Prismoment – följer de prismoment som finns i kalkylen.

  • Kostnadsställen – följer de kostnadsställen som finns i kalkylen.

  • Operationer – operationer för återrapportering som sedan kopplas under varje kötyp. Vanligt är att lägga upp arbete och eventuellt intag. Fler kan definieras enligt egna behov och önskemål.

Befintliga prismoment som t ex skärning som finns på produkten blad hör till kalkylmomentet efterbehandling och kan kopplas i plan via prismoment och kostnadsställe. Återrapportering sker genom att koppla en operation för arbete till kötyp för den kö som är kopplad till kostnadsstället. På detta sätt så kommer återrapporteringen upp automatiskt då operatören avslutar processen i sin kö i GKS Web alternativt om den avslutas i GKS Plan.

Last updated