GKS3 Docs
Search…
Changelog GKS3 BGC

1.8.3 - 2022-04-25

Buggrättningar

  • Ta bort förekomster av specialtecknet Information Separator One (U+001F) i e-fakturafiler.

1.8.2 - 2021-10-22

Ny funktionalitet och förbättringar

  • Fakturaspecifikation som radkommentar istället för efterföljande fakturarader [6759]
  • Ta bort tom specifikationsrad mellan produkter [7775]
  • Mottagaradress utan box-nummer [7774]

1.8.1 - 2021-04-28

Ny funktionalitet och förbättringar

  • Utökat stöd för att skicka e-faktura via Swedbank över HTTPS [7685]

1.8.0 - 2020-12-14

Ny funktionalitet och förbättringar

  • Möjlighet att manuellt ladda upp en BgMax-fil [7620]

1.7.10 - 2020-07-02

Ny funktionalitet och förbättringar

  • E-faktura: Orderbenämning flyttad från första fakturarad till fakturahuvud [7507]
  • E-faktura: Ert beställningsnummer flyttad från fakturarad till fakturahuvud [7506]
  • E-faktura: Ta bort tomma fakturarader [6758]

1.7.9 - 2020-03-27

Ny funktionalitet och förbättringar

  • Ta bort fältet orderingCustomer som fasats ut. [7225]