GKS3 Docs
Search
K
Comment on page

Changelog GKS3 Kalkyl

Version 3.85.3 - 2023-11-05

Buggrättning

 • Går inte skapa ny storformatstryckpress under vissa omständigheter [8322]

Version 3.85.2 - 2023-10-11

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Skapa tillverkningsorder via REST API - förbättrad funktionalitet [8300]

Version 3.85.1 - 2023-09-28

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Skapa tillverkningsorder via REST API [8262]
 • Möjlighet att lägga fler leveransadresser per orderrad i REST API [8158]
 • Stöd för SQL Server 2022 [7872]
 • Datumförlängning [8284]

Version 3.84.2 - 2023-05-29

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Tar bort ev. blanksteg på leveransadressers rad 2 och 3 samt för stat [8203]

Version 3.84.1 - 2023-05-05

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Kapacitetsberäkning storformat [8168]
 • Procentuell materialavgång vid storformatproduktion [8169]
 • Kapacitetsförändring beroende av rullbredd material storfomat [8178]
 • Konfigurera egen text för automatisk fraktkostnad och pris [8160]

Buggrättning

 • Kopia fri order leveransadresser syns ej [8165]

Version 3.83.2 - 2023-03-27

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Datumförlängning [8170]

Version 3.83.1 - 2023-01-25

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Administrera artiklar som automatiskt ska skapa tillverkningsorder [8114]

Buggrättning

 • Går inte att ta bort en prisuppsättning under vissa villkor [8087]
 • Ny prisuppsättning kan inte användas för Inkjet-press [8095]

Version 3.82.3 - 2022-09-20

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Förbättrade tider för falsning och bindning [8006]
 • Inkjet ska inte gå på råformat gällande tillåtna pappersformat [8014]
 • Datumförlängning [8017]

Buggrättning

 • Fakturaexport för DnBNOR sätter fel VAT på radnivå vid momsfritt [7874]
 • Tid för falsning tar endast hänsyn till första arket [8005]

Version 3.82.2 - 2022-06-27

Buggrättning

 • Går inte att markera en reservation för uttag till tryckhall [7985]
 • Händelselogg i papperslager uppdateras inte [7986]

Version 3.82.1 - 2022-06-08

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Stöd för Inkjet [7957]
 • Utvecklingsmiljö uppgraderad till senaste version [7875]

Buggrättning

 • LegoOnline - Kopiera produkt tar inte med utskjutningsmall [7975]

Version 3.81.3 - 2022-04-26

Ny funktionalitet och förbättringar

 • LegoOnline - Ha med utskjutningsmarginaler vid prisförfrågan [7934]

Buggrättning

 • LegoOnline - Momssats kan felaktigt bli 0% [7903]

Version 3.81.2 - 2022-03-04

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Datumförlängning [7857]

Buggrättning

 • Efakturakod rensades vid ändring av referensnamn i modifierad adress [5894]
 • Felmeddelande vid ändring i prislista för skärning [7831]
 • Korrigerat sparning kopierad lego/tillägg vid specifikt villkor [7787]

Version 3.81.1 - 2022-01-10

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Kalender till beställningsdatum på fri order och tillverkningsorder [7820]
 • Grundläggande tester av GKS i Windows 11 [7765]

Version 3.80.3 - 2021-10-31

Buggrättning

 • Ej möjligt att spara order med levererad, detaljerad legoleverans [7786]

Version 3.80.2 - 2021-10-19

Buggrättning

 • Går inte att spara order med levererad legoleverans [7770]

Version 3.80.1 - 2021-10-04

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Fritext på fri offert och fri order [7730]
 • Datumförlängning [7739]

Buggrättning

 • Byte av legoleverantör ger ingen rensning av lego leveransadress [7736]
 • Översättning enhet upplaga i produktspecifikation storformat norsk version [7734]
 • Artikelsökning efter inskrivning av del av artikelnummer ger felmeddelande [7684]
 • Samma legoleverans för kopierad order uppdateras ej enligt produktens upplaga [7763]

Version 3.79.2 - 2021-06-11

Buggrättning

 • Kontroll av flera upp vid skrotark [7709]
 • Ändring följande ark i prislista bindning ändrar värdet i celler för första ark [7631]

Version 3.79.1 - 2021-04-01

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Möjligt att lägga in stafflad rabatt på upplaga i prislista övrig efterbehandling [7476]
 • Produktspecifikation för bok visar omfång exkluderat pärm, skyddsomslag och försättsblad [7663]
 • Möjligt att filtrera på artikelgrupp i artikelsökning på fria orderrader [7619]
 • Beskrivning av KID-alternativ i systeminställningar i norsk version [7664]
 • Utökad loggning för export till Svea Ekonomi [7637]
 • LegoOnline hämtar upplageberoende moment från legoleverantören [7635]
 • Datumförlängning

Version 3.78.3 - 2021-03-03

Buggrättning

 • Felmeddelande vid kopiering av en order med enbart legoarbete [7650]

Version 3.78.2 - 2021-02-03

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Lego online. E-prisförfrågan och E-beställning av legoarbete. [7627]

Version 3.78.1 - 2020-10-29

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Stöd för OCR-nummer enligt format Svea Ekonomi [7562]

Version 3.77.3 - 2020-10-19

Buggrättning

 • Fält Legoleverantör var inte skrivbar i Återrapportering [7546]

Version 3.77.2 - 2020-09-28

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Datumförlängning
 • Uppdaterad lista av operatörer för e-faktura [7536]

Version 3.77.1 - 2020-09-07

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Styrd vinstmarginal, tilläggsfunktion för att kontrollera och styra vinstmarginal [3771]
 • Arkbeskrivning specifikt för bokbinderi på produkt bok och broschyr [7512]
 • Systeminställning om man vill få fråga om ny kundinformation vid kopiering av offert/order [5631]
 • Prislista för GKS Distribution prisfråga påslag [7515]
 • Specifikation av pärmmaterial för hårdpärm i produkt bok [7529]

Buggrättning

 • Möjligt att skriva in decimaler på fria orderrader [7502]
 • Byte av legoleverantör - ej möjligt att ta bort lego tillägg [7520]

Version 3.76.4 - 2020-07-27

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Tvinga Intrastat-nummer bara en gång [7510]

Version 3.76.3 - 2020-07-13

Buggrättning

 • Ta bort legotillägg ger felmeddelande. [7503]
 • Inte möjligt att sätta pappersåtgång brutto. [7504]

Version 3.76.2 - 2020-07-02

Buggrättning

 • Kan ej ange minusbelopp i fri offert/order. [7494]
 • Felaktigt datumformat fakturaexport Monitor. [7497]

Version 3.76.1 - 2020-06-30

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Pris för falsning omslag ska tas från korsfalsprislistan. [7460]
 • Funktionalitet för att sätta Intrastat-nummer på tillverkningsprodukter. [7447]
 • Papperslager - Artikelöversikt och lageröversikt visar enhet i lpm, m2 utöver kg. [7445]

Buggrättning

 • Systemfel vid färgrengöring och val av digitalpress. [7388]
 • Ej möjligt att byta produktionssätt till P/S eller Omkast vid inlagd färgrengöring. [7148]
 • Ändrad upplaga på tryckdel storformat ändrar huvudupplagan. [7463]
 • Ej möjligt att sätta brutto åtgång ark till samma som netto i produkt storformat. [7464]
 • Specifikation produkt storformat tog ej med flera tryckdelar. [7477]

Version 3.75.1 - 2020-05-26

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Infört pristillägg i prislista bindning vid många stationer [7417]
 • Specifikation förtydligad mellan Trådbundet mjukband och Trådbunden pärmbok [7416]

Buggrättning

 • Ingen bokgata vid mjukband [7415]

Version 3.74.9 - 2020-03-26

 • Datumförlängning

Version 3.74.8 - 2020-02-27

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Standardrapport Bidragslista utökad med kolumn kalkylerad kostnad. [7125]
 • Ny operatör/intermediator APIX [7126]
 • Kalkyl med skrotark ger mer effektiv utskjutning S(2*1/4,2*1/8) [6732]

Buggrättning

 • Möjligt att sätta delningsfaktor 0 i tryckarkstyrt bokbinderimoment [7113]
 • Ej möjligt att uppdatera prislista för foliematerial [7194]
 • Ej korrekt visning av kalkylmoment för foliering och prägling [6702]
 • Standardrapport kundreskontra visar ej korrekt datum för utskrift [6729]
 • Ej möjligt att räkna på artikel med pris per 1000 [6460]

Version 3.74.6 - 2019-09-26

 • Datumförlängning

Version 3.74.5 - 2019-08-16

Buggrättning

 • Kalkyl - Kan ej ta bort automatisk tillägg för pallartikel [6318]

Version 3.74.4 - 2019-07-30

Buggrättning

 • Kalkyl - Operatörlistan saknade Visma Proceedo [6298]

Version 3.74.3 - 2019-06-24

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Uppdaterad lista av operatörer för efaktura [6159]

Buggrättning

 • Kalkyl - Går ej att spara kopierad produkt på offert/order [6154]

Version 3.74.2 - 2019-06-11

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Pristjänst för frakter kopplat till transportadministratör. Automatiskt återkoppling med kostnad och pris till fria orderrader. [5726]
 • Möjlighet att sätta leveransadress på lego [5963]

Buggrättning

 • Lackning i S/W ger felaktigt omkast [2834]
 • Mail för påminnelse tar ej rätt adress [5974]
 • Byte av kund ger föregående attention i levadress [5981]

Version 3.73.1 - 2019-05-17

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Adressfält och fritextfält inne i beredningen är editerbara [5924]
 • Stöd för att ange delningsfaktor ark i bokbinderiprocess [5960]

Buggrättning

 • Går inte att lägga upp befraktare med kundnummer [5922]
 • Problem med att referenser till andra kunder syns i första leveransadressen [5923]
 • Problem med att det sparas tomma rader i produktspecifikationen [5926]

Version 3.72.1 - 2019-04-05

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Kunna välja postadressen i kundregistret vid val av leveransadress på order [3927]
 • Stöd för pris per löpmeter och pris per kvadratmeter i XML-pappersprisfiler [3027]
 • Pappersimport från Excel ska ignorera tomma rader [5563]
 • Göm filterknapparna i kalkylresultatstabellen [4268]
 • Stöd för ny version av Bankgiro Link [4343]
 • Stöd för molnhanterad GKS3-databas i Azure SQL Database [4515]
 • Datumförlängning

Buggrättning

 • Skickas en enskild faktura som mail (PDF) markeras inte fakturan som utskriven [5740]
 • Ej möjligt att ändra kundnummer på befraktare i kundregister [4062]
 • PIA-rapport går inte att ta ut i norsk miljö [5280]
 • Produkt storformat får iFalsningUpplaga på tryckdel [4806]
 • Fält för central epostfaktura öppet för editering på fri order [5246]
 • Prislista kan i enskilda fall inte visa priserna i tabellerna [5591]
 • Går inte att ta bort produkt i enskilda fall där repromoment använts [5597]

Version 3.71.5 - 2019-02-25

Buggrättning

 • Kalkyl - Går ej att spara ny printer i prislista tryckning storformat [5549]

Version 3.71.4 - 2018-12-06

Buggrättning

 • Kalkyl - Produktspecifikation saknar rubrik för övrig efterbehandling om enbart arkstyrda moment [4681]

Version 3.71.3

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Kalkyl - Digitaltryck - Förbättrad modell för tonerbaserade digitalpressar gällande antal tryck för enkelsidig/dubbelsidig tryckning [3299]
 • Kalkyl - Digitaltryck - Förbättrad modell för tonerbaserade digitalpressar att kalkylera enligt färg för respektive sida [4373]
 • Kalkyl - EHF-faktura varning när obligatoriska fält saknas på markerad kund för EHF [4256]
 • Kalkyl - Möjlighet att spara ny fakturaadress direkt från offert/order via modifierad adress [3928]

Buggrättning

 • Kalkyl - Felmeddelande vid avslutning av GKS efter att fakturaexport körts [4462]
 • Kalkyl - Koppling mellan fri order och tillverkningsorder försvann på den fria ordern [4431]

Version 3.71.2

Buggrättning

 • Kalkyl - Problem i dialog för pressval [4236]

Version 3.71.1

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Kalkyl - Storformat - Lägga fler tryckdelar till produkten [2825]
 • Kalkyl - Storformat - Möjlighet att sätta pris och kostnad för färg per printer [3171]
 • Kalkyl - Storformat - Nytt fält "Antal blad" på tryckdel [3172]
 • Kalkyl - Storformat - Möjligt att ange antal färger 0+0 [3173]
 • Kalkyl - Möjligt att maila påminnelser [2957]
 • Kalkyl - Möjlighet att få Övrig efterbehandlings-moment att automatiskt läggas till produktspecfikationen [3924]
 • Kalkyl - AO-texter tillgängliga även i offerter [3926]
 • Kalkyl - EHF - Ny skärm med förbättrade funktioner för att skapa och hantera e-fakturor [2914]
 • Kalkyl - Import papper - Samlat alla typer av importer under samma menyval och varning för utgående format [4169]
 • Kalkyl - Visa varning om att en efakturakund inte kan samfaktureras [3502]
 • Kalkyl - Visa varning vid krav på e-fakturakod vid frisläpp [3503]

Buggrättning

 • Kalkyl - Skärm för Inspektera kundfaktura scrollar inte korrekt [3883]
 • Kalkyl - Pappersimport av Excel skrev inte över alla fält [3815]
 • Kalkyl - Felmeddelande kunde visas om en tidigare upplösning hade tagits bort [3863]
 • Kalkyl - Storformat - Gick ej att nolla åtgång papper brutto [3866]
 • Kalkyl - Vid mail av engelsk faktura tas hämtas inte text från epostmallen [3891]
 • Kalkyl - Gick inte växlja mellan offert-order för fria offerter och ordrar [3956]
 • Kalkyl - Artikelregister - Enhetskostnad för en artikel tog inte hänsyn till decimaler [4063]
 • Kalkyl - PlaceSimpleOrder - Moms avrundades inte korrekt [3930]

Version 3.70.1

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Kalkyl - Ny Standardrapport lönsamhet per resultatenhet [3871]
 • Kalkyl - Ny Standardrapport lönsamhet per kostnadsställe [3851]

Version 3.69.3

Buggrättning

 • Kalkyl - Kombobox moms är inte låst på sparad fri offert/order med export 0% eller export+eu 0% moms [3844]
 • Kalkyl - Ta bort företag tar även bort orelaterade kopplingar till befraktare [3825]
 • Kalkyl - Går ej att ändra beskrivning på resultatenheter [3786]

Version 3.69.2

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Kalkyl - Standardrapport kundregister med parameter namnordning ger kolumn organisationsnummer [3775]

Buggrättning

 • Kalkyl - Bristlistan tar inte hänsyn till inneliggande pappersbeställningar [3778]
 • Kalkyl - Standardrapporterna orderlista, inneliggande offerter och pågående order visar ej korrekt marginal och vinst för fria order [3776]

Version 3.69.1

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Kalkyl - För norska kunder. Kunna sätta typ av KID oberoende av fakturaexport [3750]
 • Kalkyl - Mobilnummer med i alla leveransadresser [3588]
 • Lager - Bristskärm visar även kvadratmeter och löpmeter [3707]
 • Lager - Händelselogg i bristskärm visar primapress [3691]
 • Lager - Pappersreservation ska inte återaktiveras när tryck är avslutat [3748]

Buggrättning

 • Kalkyl - Åtgärdat script för upprättande av norsk databas gällande prismoment falsning [2833]
 • Kalkyl - Osatt värde i debiterbart tillägg orsakade problem [2964]
 • Kalkyl - Norsk inbetalningsfil - OK knapp visade konstig text [3127]
 • Kalkyl - Rapport försäljningsstatistik per kund delade upp kunden beroende på säljare på order [3197]
 • Kalkyl - Modifiera eget papper saknade meddelande om att inaktivt papper blev aktivt [3206]
 • Kalkyl - Order låst för editering fast ej frisläppt [3404]
 • Kalkyl - Ändra standardsäljare i systeminställningar gav felmeddelande [3405]
 • Kalkyl - Klick på rad i sök offert/order gav ett hopp i scroll [3406]
 • Kalkyl - Frisläpp order med felaktiga konteringar gav felmeddelande [3415]
 • Kalkyl - Gick ej att lägga till nya rader i tabell för ytvikt, prislista tryckning offset [3422]
 • Kalkyl - I gamla ordrar visades aktuella och raderade originalmoment under PrePress [3426]
 • Kalkyl - Trycksaksnummer sattes inte vid kopiering friorder [3427]
 • Kalkyl - Import XML visade inga leverantörer om genvägvar ändrad [3474]
 • Kalkyl - Ändring i Giltighetstid räknade inte ut ett korrekt giltighetsdatum [3486]
 • Kalkyl - Gick inte att ta bort ytvikt/kapacitets-rader i offsettryckprislistan [3557]
 • Kalkyl - I efterkalkyl visades tid för eget arbete dubblerat [3632]
 • Kalkyl - Kalkylen ser inte längre till de definierade upplösningarna per storformatsprinter [3703]
 • Kalkyl - Gick inte att ändra kostnadsställe med mer än 50 tecken [3734]
 • Kalkyl - Prismoment försvann inte då man raderar en övrig efterbehandling [3749]
 • Kalkyl - Rensa lager-knapp fungerar inte [3417]
 • Plan - Order som skapas med AO-texter över 50 tecken kom inte in i plan [3461]
 • Plan - Felmeddelande vid utskrift av beläggningsrapport i GKS Plan [3567]
 • Plan - Kostnadsställe med mer än 20 tecken kom ej in i Plan [3692]
 • Distribution - Leverans kunde ej frisläppas efter att användare bytts i Logtrade [3423]
 • Distribution - Lång epostadress stöds i mottagarregister favoriter [3593]
 • Ehandel - Företag hämtade inte kunduppgift Epostfaktura till order [3643]

Version 3.68.12

Buggrättning

 • Kalkyl - Inte möjligt att lägga upp ny resultatenhet [3442]
 • Kalkyl - Ingen validering vid upplägg av redan befintlig resultatenhet [3441]

Version 3.68.11

Buggrättning

 • Kalkyl - Fel på testutskrift för globala och lokala skrivarkanaler [3322]
 • Kalkyl - Första gången man klickar i antal på fria orderrader kommer felmeddelande [3295]
 • Kalkyl - Validering av kartongnamn som får vara max 20 tecken saknas [3288]

Version 3.68.10

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Kalkyl - Möjlighet att importera prisfil i nytt format till egen pappersleverantör. [2965]

Buggrättning

 • Kalkyl - Konteringsrader rensas inte efter registrerad och sparad leverantörsfaktura [3231]
 • Kalkyl - Tvingande kontering fungerar inte under vissa förhållanden vid kopiering [3230]
 • Kalkyl - Ej möjligt att lägga in följandepris för lackning på offsetpress [3224]
 • Kalkyl - Droplista för AO-texter går endast till 2018. [3202]
 • Kalkyl - Ej möjligt att kopiera prisuppsättning till ny. [3201]
 • Kalkyl - Pop-up om viktig anmärkning på kund kommer ej vid kopiering till ny offert/order. [3198]
 • Kalkyl - Möjligt att prisjustera på huvudskärm i kalkyl offert/order. [3147]

Version 3.68.9

Buggrättning

 • Kalkyl - Markör för editering hoppar till slutet av raden i AO-texter [3174]
 • Kalkyl - Ta ut standardrapport Leverantörsregister till skärm eller excel ger felmeddelande [3162]
 • Kalkyl - Kryss för att automatiskt hantera borttagna moment i ripp/repro på kalkyl fungerar inte [3158]

Version 3.68.8

Buggrättning

 • Kalkyl - Användning av piltangenter i AO-texter gör att programmet stänger ned [3161]
 • Kalkyl - Fönsterskalning fungerar inte som i tidigare databasversion [3131]

Version 3.68.7

Buggrättning

 • Kalkyl - Funktion för tvingande kontering ger felmeddelande för vissa villkor [3148]
 • Kalkyl - Går ej att lägga upp ny press i prislista tryckning offset [3133]
 • Kalkyl - Går ej att byta utskjutningsmall när kalkyl är röd [3128]
 • Kalkyl - Fält saknar begränsning för antal tecken [3126]
 • Kalkyl - Går ej att spara till pdf via skriv ut till skärm [3096]

Version 3.68.6

Buggrättning

 • Kalkyl - Ej möjligt att spara ändring för EU på friorder [3119]
 • Kalkyl - Kalkyl för delning ger inte samma resultat som i version 67 [3100]
 • Kalkyl - Vid kopiering av order följde ej telnr och epost med på leveransadresser [3122]
 • Kalkyl - Går inte att byta utskjutningsmall om kalkylstatus är röd [3128]
 • Kalkyl - Varning för saknad e-fakturakod behöver ej visas för offerter [2847]
 • Kalkyl - Prepress-moment var inte sorterade i bokstavsordning [3123]

Version 3.68.5

Buggrättning

 • Kalkyl - 0+0 på tryckdel med specifik press ger problem när man går över till automatiskt pressval [3093]
 • Kalkyl - Ej möjligt att lägga upp ny printer i prislista storformat [3092]
 • Kalkyl - Ej möjligt att skriva in minus antal plåt i kalkyl under tryck [3091]
 • Kalkyl - Ej möjligt att göra offertalternativ [3090]
 • Kalkyl - Ej möjligt att kopiera eller klistra in texter i AO texter utan att aktivera första raden [3089]
 • Kalkyl - Ej möjligt att ta bort införda prisjusteringar på kalkyl med DEL [3075]

Version 3.68.4

Buggrättningar

 • Kalkyl - Saknade horisontella linje i grid för repromoment [3074]
 • Kalkyl - Går ej att ändra antal för moment under Kartonger [3070]
 • Kalkyl - Går ej att ta bort tryckdel från produkt Blad [3069]

Version 3.68.3

Buggrättningar

 • Kalkyl - Ej möjligt att flytta pappersartiklar i lageröversikt samt problem med andra funktioner i papperslager [3064]
 • Kalkyl - Ej möjligt att ändra i specifikation texter, sparaknappen blev ej upplyst [3048]
 • Kalkyl - Sökning i inspektera faktura och utskrift av blanketter visade ej markerad rad i bild [3047]
 • Kalkyl - Felaktigt tal i kalkylmeny Tryck kr/1000 [3046]
 • Kalkyl - Ej möjligt att kalkylera produkt block med bindning Wire-O [3044]

Version 3.68.2

Buggrättningar

 • Kalkyl - Ej möjligt ange kr/1000 under Tryck [3043]
 • Kalkyl - Ej möjligt använda kommatecken i tidangivelse [3042]
 • Kalkyl - Fel kunde visas under Kartonger [3041]
 • Kalkyl - Går inte att ange färger 0+0 [3039]
 • Kalkyl - Prisjustering ej möjlig [3038]
 • Kalkyl - Går inte att ändra tid för prepress-moment [3037]
 • Kalkyl - Scrollar inte automatiskt till markerad rad i lista [3036]
 • Kalkyl - Går inte att spara en ändrad Storformat-prislista [3035]
 • Kalkyl - Gav brytpris fastän inga värden i Brytprislistan [3032]

Version 3.68.1

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Kalkyl - Möjlighet till automatiskt debiterbart tillägg på fria orderrader för pappersprishöjning. Konfigureras genom systemparameter. [2965]
 • Kalkyl - Möjlighet att sätta tvingande automatkontering enligt momsinställning på orderhuvud. Konfigureras med systemparameter. [2846]
 • Kalkyl - Nytt verktyg för att ta ut ett intervall av fakturor till PDF (PDFfaktura.exe) [2836]
 • Kalkyl - Pop-up vid viktig info på kund visas även i fri offert/order [2830]
 • Kalkyl - Varning om Efakturakod saknas varje gång en order sparas [2847]
 • Kalkyl - Tagit bort texten 'tillkommande' på orderrad från debiterbara kostnadsställen [2843]
 • Kalkyl - Uppdaterat lista över e-fakturaoperatörer [3006]
 • EHF - Addera information om ordernummer och säljare på ordern för EHF-faktura [2850]
 • Distribution - Möjlighet till automatisk frisläppning när order levererats. Konfigureras med systemparameter. [2844]
 • Distribution - Infört tilläggstjänst Special på produkt DB SCHENKERsystem [2848]
 • Distribution - Möjlighet att skriva leveransanvisning oavsett vald transportör [2842]
 • Distribution - Sätta avsändarmallar per avdelning. Möjliggör att vidare ha transportörspecifika fält såsom kundnr per avdelning. Konfigureras med systemparameter. [2840]
 • Distribution - Fört in knapp att spåra leverans även via orderskärmen i distributionen [2838]
 • Plan - Markera order som klar för leverans i GKS Distribution när ordern är klar i GKS Plan [2911]
 • PlaceSimpleOrder - Möjlighet för webbshop att sätta export/eu [2832]
 • PlaceSimpleOrder - Möjlighet för webbshop att sätta momssats [2855]
 • PlaceSimpleOrder - Möjlighet för webbshop att sätta språk [2856]

Buggrättning

 • Kalkyl - Att lägga upp ny rad med samma värde som redan befintlig gällande uppsättning bredd eller antal sidor i prislista bokgata orsakar 'range check error'. [2854]
 • Kalkyl - Integer/float problem när man ökar följande upplaga [2853]
 • Kalkyl - Ämnesrad visar 'tilbud' då man skickar norsk orderbekräftelse för fri order [2852]
 • Kalkyl - Produkt set, mellanark kan tas bort men då kan man inte räkna på plockning [2851]
 • Kalkyl - Knapp för koppling kostnadsställe, prismoment, resultatenhet och materialslag fungerar inte [2827]
 • Kalkyl - Antal tecken moment repro/ripp prislista fler än i visning på kalkyl [2826]
 • Kalkyl - En orderrads antal kan försvinna vid ändring av pris [2824]
 • Kalkyl - Ändring av följandeupplaga från 0 kan ge felmeddelande [2822]
 • Kalkyl - För produkt bok ges ett följandepris för Permproduksjon fastän följandeupplaga är 0 [2841]
 • Kalkyl - Möjlighet att kunna skriva in kostnad på fri orderrad. Idag hämtas det enbart från artikel [2835]
 • Lager - Bristskärmens planeringsdatum ska inkludera vald dag [2828]
 • Distribution - Adressfält för stat är ej med i överföring till LogTrade och ej möjlig att editera [2845]
 • Distribution - Fält för land importeras ej från Exceldokument [2963]
 • Plan - Om namnet på kopplad legolev i plan överstiger 40 tecken kommer order inte in i plan [2831]
 • PlaceSimpleOrder - Faktura ska ej uppstå om ordervärde är noll [2962]
 • PlaceSimpleOrder - Förvald säljare över 30 tecken ger felmeddelande 102 [2829]

Version 3.67.5

 • Kalkyl - Datumförlängning.

Buggrättning

 • Lager - Justering av beräkning gällande bristlistan och rekommenderade inköp för artikel med låg- och högpunkt.
 • Lager - Administration - Sökning på artikelnr tar bort inledande 0:a i listningen.
 • Lager - Administration - "Reservera dagar för tryckstart" sätts alltid till 0 vid ändringar.
 • Kalkyl - vid kopiering till ny offert/order där kalkylen inte kan räknas och tryckdelar tas bort innan den nya ordern är sparad innebär att samma tryckdel tas bort på originalordern.

Version 3.67.3

Buggrättning

 • Kalkyl - Ej möjligt att spara uppdaterad levererad upplaga på produkt i tillverkningsorder.

Version 3.67.2

Buggrättning

 • Kalkyl - Ej möjligt att skriva in levererad upplaga på produkt i tillverkningsorder.
 • Kalkyl - Verktyg -> Skriv ut -> Blanketter, sökning av fakturor gav time-out.

Version 3.67.1

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Kalkyl - Utökad funktionalitet för makulatur storformat. Avgång i ark eller löpmeter i cm per printer.
 • Kalkyl - Epostfakturaadress vid batchmail av enkelfaktura hämtas från ordern istället för kundregistret. Vid batchmail av samfaktura och räntefaktura hämtas epostfakturaadress fortsatt från kundregistret.
 • Kalkyl - Utökad standardrapport excel Försäljningsstatistik med filter Kund, med två ytterligare kolumner. Kolumnerna är Kundansvarig säljare, kundansvarig handläggare.
 • Kalkyl - Förbättrade ämnesrader vid mail av offert, order och faktura.
 • Plan - Möjlighet i GKS Web att rapportera löpmeter vid återrapportering av material för tryckning storformat (printer).
 • Plan - Istället för telefon och fax till kund så plockas telefon och mobil till kundens referens på digital arbetsorder.
 • Distribution - Utökad Excel-inläsning med kolumner Vikt, Antal kollin, Kollislagkod, Kollislag. Exempelfil i gks3-mappen heter distribution_1_8_8.xls. Notera att man måste välja transportör på leveransen innan kollislaget visas.
 • Ehandel - Möjlighet att aktivera GKS Distribution för leveranser istället för den förenklade distribution som ingår i GKS Ehandel.
 • Ehandel - Agfa Storefront-koppling - Önskat leveransdatum sätts till den största ledtiden av artiklarna som beställts.
 • EHF - Utökning med produktspecifikation.

Buggrättning

 • Kalkyl - Sökning i företagsregister och markering av valt företag gör att listan försvinner.
 • Kalkyl - Vid markering av legomoment inne på lego/tillägg utan ändringar kommer meddelande om ändringar gjorda då man lämnar lego/tillägg.
 • Kalkyl - Fel vid blankt fält för följande upplaga då man försöker spara.
 • Kalkyl - Utskjutning - Sidmarginalen för Rygg (Spine) ska ignoreras vid bindmethod Trådhäftning, Ryggklamring samt produkt Blad och Folder.
 • Kalkyl - Orderhuvud - Tabbordning felaktig för de gamla leveransadressfälten (sista raden hoppas över).
 • Kalkyl - Tryckdel som saknar press och utskjutning har ändå en utskjutningsmall.
 • Kalkyl - Beställningsnummer fält i fri order tar max 25 tecken. Utöver det blir det misslyckad lagring.
 • Kalkyl - QrdInterface - vissa fonter i blanketterna gör att gks kraschar när man försöker maila blanketten. Uppträder endast vid Windows10 [Version 10.0.14393]
 • Kalkyl - Norsk version ger fakturamail ärenderubrik med 'Faktura FRÅN Trykk as'. Ska vara 'Faktura fra Trykk as'.
 • Kalkyl - Inte möjligt att exportera debiterbara tillägg på fria orderrader till excel.
 • Plan - Skicka JDF för storformat/digitaltryckjobb ger ett felmeddelande.
 • Distribution - Vid kopiering av transport till andra leveranser i en distribution så följer inte kundnummer för tredjepart med till skillnad från övriga, kund och tryckeri.
 • Distribution - Tilläggtjänster Top10 (Express) samt TopEXACT(Tidslossning) är tillgänglig för DB SCHENKERsystem (f.d. SCENKERcomfort).
 • Ehandel - Om en fakturaadressrad var mer än 40 tecken gick ordern inte att frisläppa.
 • BGC - Avdelning längre än 40 tecken samt trycksaksnummer längre än 12 tecken ger fel vid sändning av e-fakturor.
 • CRM - Företag med mer än 40 tecken ger fel i kundlistan och sök under utskick.

Version 3.66.3

 • Kalkyl - Datumförlängning.

Buggrättning

 • Kalkyl - Ej möjligt att spara benämning i fri offert/order över 40 tecken.

Version 3.66.2

Ny funktionalitet

 • Kalkyl - Infört stöd för storformat färg, pris och kostnad.
 • Kalkyl - Möjlighet att markera en specifik anmärkning på en kund i kundregistret som viktig information. Denna anmärkning kommer sedan upp i offert/order där kunden väljs.
 • Kalkyl - Funktionalitet för import av papper enligt ny standard. Prisfil 'scppc paper-pricelist 2.0' (f.d. KEPA).
 • Kalkyl - Om det finns en central epostfaktura på kunden så ska denna användas i första hand då man skickar pdf-faktura, enkel eller batchmail.
 • Kalkyl - Skapad EHF-faktura markerar fakturan som utskriven i GKS Kalkyl, Blanketter.

Buggrättning

 • Kalkyl - Lager, inventering, om man trycker TAB i sista kolumnen för räknat antal så får man ett felmeddelande.
 • Kalkyl - Order markerad med försäljning export automatkonto 13 ger fel automatisk kontering vid återrapportering på debiterbart kostnadsställe.
 • Kalkyl - Fritext på lego/tillägg försvinner när man kopierar order till ny.
 • Kalkyl - På frisläppt fri order kan man ta bort och lägga till rader som sparas.
 • Kalkyl - Lager, administration av hyllor. Om man försöker stänga ifrån denna dialog så kommer ett felmeddelande.
 • Kalkyl - Specifikation på engelska tar ej med flera tryckdelar på produkt Blad.
 • Kalkyl - Om man går till leverantörsregister första gången så är sökrutan inte aktiv.
 • Kalkyl - Kopplade mail är inte i datumordning.
 • Kalkyl - Vissa bokbinderitexter kommer på svenska för norska användare, Pärmtyp och Hårdpärm.
 • Kalkyl - Utökning av kolumn för benämning i Modifiera eget papper.
 • Kalkyl - Kommentar på återrapportering debiterbart tillägg visas inte i sin helhet.
 • Kalkyl - Går ej att skicka räntefaktura som batchmail.
 • Kalkyl - Ändring i administration -> utskjutningsmall värde för bleed; foot och face sparas inte.
 • Kalkyl - Går ej att ta bort kund.

Version 3.65.6

Buggrättning

 • Lager - Vid knapptryckning TAB från fältet "Räknat antal" i en inventering gavs ett felmeddelande.

Version 3.65.5

 • Kalkyl - Datumförlängning.

Version 3.65.4

Buggrättning

 • Kalkyl - Ej möjligt att ändra utskjutningsmall i prislistor för pressar.