Installation GKS3 BGC

På server

Kopiera filer

Skapa mapp:

c:\gks3\bgc

Kopiera innehållet i installationspaketet till c:\gks3\bgc .

Filer nerladdade från internet kan bli blockerade. Högerklicka på Simutek.BGC.UI.exe och välj Egenskaper. Kryssa i Unblock.

Redigera konfigurationsfil

Redigera filen Simutek.BGC.UI.exe.config.

Fyll i ert kundnummer och avtalsbankgironummer:

  <!-- Kundnummer hos BGC -->
  <add key="bgcCustomerNumber" value="123456" />
  
  <!-- Avtalsbankgironummer som skrivs till e-fakturor -->
  <add key="originatorBgnr" value="1002000"/>

Avtalsbankgironummer är i regel ert vanliga bankgiro-nummer. Bindestrecket ska inte anges.

Om man har avtal hos två olika banker för tjänsterna Utställare av E-faktura företag respektive Bankgiro Inbetalningar ska man ange ett Avtalsbankgironummer som man får från banken för e-fakturatjänsten.

Fyll i ytterligare inställningar/kontaktinformation:

<Simutek.BGC.UI.Properties.Settings>
 ...
</Simutek.BGC.UI.Properties.Settings>

Starta programmet

Starta programmet c:\gks3\bgc\Simutek.BGC.UI.exe

På klienter

Förkrav

 • Klientdatorer med .NET Framework 4.8 (för v1.8.3 och äldre krävs .NET Framwork 3.5)

Skapa en genväg till programmet.

 1. Högerklicka på skrivbordet och välj Ny > Genväg .

 2. Ange sökvägen till Simutek.BGC.UI.exe på servern. T.ex: \\gks-server\gks3\bgc\Simutek.BGC.UI.exe .

 3. Döp genvägen till GKS3 BGC.

 4. Klicka Avsluta.

Installera BankID

Det krävs att BankID finns installerat för att kunna starta GKS3 BGC. Följande instruktioner vägleder dig genom installation och test av BankID.

Utför följande steg på varje klientdator där en användare ska kunna starta GKS3 BGC:

 1. Installera BankID-programmet från: https://install.bankid.com/

 2. Starta BankID-programmet. Användaren lägger in sin personliga elektroniska legitimation till BankID-programmet.

 3. Testa BankID-programmet från: https://test.bankid.com/

Givet att testet lyckas är du nu redo att starta GKS3 BGC.

GKS3 BGC stödjer BankID på kort och BankID på fil. Det finns inte stöd för Mobilt BankID.

BankID via Remote Desktop

Om användaren ansluter till ett fjärrskrivbord på servern för att köra GKS3 behöver BankID-programmet istället installeras på servern.

Läs mer om hur du installerar BankID i en företagsmiljö i den svenska installationsguiden. Speciellt kapitel 11: Windows Terminal Server, roaming profiles.

Last updated