Uppgradera GKS3 EHF

Utför följande steg för att uppgradera norsk modul för e-faktura.

GKS3 EHF hittar du på servern i mappen:

c:\gks3\ehf

GKS3-mappen kan ligga på en annan enhet eller undermapp om ni valt att frångå standard.

Inga användare får köra i GKS3 EHF. Se till att de har avslutat programmet.

Det går fortsatt bra för användare att köra i övriga GKS3 moduler.

Ta en backup på EHF-mappen före uppgradering. Skulle något gå fel under uppgradring går det då att återgå till den ursprungliga versionen genom att lägga tillbaka mappen.

  1. Ladda ner uppgraderingspaketet från den länk du fått.

  2. Packa upp zip-filen på servern i en temporär mapp.

  3. Kopiera innehållet i mappen till c:\gks3\ehf på servern. Tillåt att filer ersätts.

Last updated