Uppgradera Legoserver

På legoleverantörens server

  1. Öppna Tjänster/Services. Stoppa tjänsten GKS Legoservice.

  2. Packa upp uppgraderingspaketet för GKS3 Kalkyl från Simutek till mappen c:\gks3 . Paketet innehåller en fil LegoServer.exe .

  3. Starta tjänsten GKS Legoservice.

  4. Öppna Loggboken/Event viewer. Kontroller att tjänsten startat och att inga fel rapporterats.

  5. Öppna en webbläsare mot http://localhost:8080 . Servern svarar med texten: Web Server Application

Last updated