Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Aktivera app i Azure och Business Central

 1. Logga in på ditt konto i Azure Portal.

 2. Gå till Azure Active Directory.

 3. Gå till App registrations > New registration.

  • Name: GKS

  • Account types: Accounts in this organizational directory only (Contoso only - Single tenant)

  • Klicka Register.

  • Anteckna: Application (client) ID samt Directory (tenant) ID.

 4. Gå till Certificates & secrets > New client secret.

  • Description: GKS

  • Expires: 24 months

  • Klicka Add.

  • Anteckna värdet för Secret Value.

 5. Gå till API permissions > Add a permission > Microsoft APIs > Dynamics 365 Business Central > Application permissions.

  • Kryssa i: API.ReadWrite.All

  • Klicka Add Permissions.

  • Klicka på knappen Grand admin consent for (your org).

 6. Logga in på ditt konto i Business Central.

 7. Klicka på sökikon och skriv: Azure Active Directory Applications. Klicka på länken.

 8. Klicka New.

  • Client ID: (antecknat tidigare)

  • Description: GKS

  • User Groups: D365 FULL ACCESS (eller annan lämplig för ändamålet)

 9. Gå till Settings (kugghjulet) > Admin Center.

 10. Kontrollera att er miljö:

  • Har namn: Production

  • Har version: 18.3 (eller senare)

Se Using Service-to-Service (S2S) Authentication för fullständig dokumentation och steg gällande aktiveringen.

Last updated