PlaceSimpleOrder API

Ett API för att skapa friorder i GKS3.

URL

Efter installation av PlaceSimpleOrder API nås webbtjänstens sida från:

Autentisering

Ange ett GKS3-konto i body:n under:

<Ticket>
 <Username>EHANDEL</Username>
 <Password>ehandel</Password>
</Ticket>

GKS-konot som anges måste minst ha behörigheten EHandel.

Exempelanrop

Följande HTTP-anrop kan skickas till servern. Första raden avser adressen till servern. Andra och tredje raden är headers. Följande rader tillhör body.

POST http://localhost/GKS.External.PlaceSimpleOrder/PlaceSimpleOrder.asmx HTTP/1.1
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
SOAPAction: "http://www.simutek.se/PlaceSimpleOrder/PlaceFreeOrder"

 <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <s:Body>
  <PlaceFreeOrder xmlns="http://www.simutek.se/PlaceSimpleOrder/" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <Ticket>
    <Username>EHANDEL</Username>
    <Password>ehandel</Password>
   </Ticket>
   <Order>
    <CustomerId>5</CustomerId>
    <Title>En test-webborder</Title>
    <CustOrderNo/>
    <ExtOrderNo>0</ExtOrderNo>
    <CustomerReferenceName>Ola Eriksson</CustomerReferenceName>
    <CustomerReferencePhone/>
    <CustomerReferenceMobile/>
    <CustomerReferenceEmail/>
    <DeliveryAddressRow1/>
    <DeliveryAddressRow2/>
    <DeliveryAddressRow3/>
    <DeliveryAddressRow4/>
    <CustomerName/>
    <CustomerDepartment/>
    <CustomerAddressRow1/>
    <CustomerZipCode/>
    <CustomerCity/>
    <CustomerCountry/>
    <Orderlines>
     <Orderline>
      <Specification>Visitkort</Specification>
      <Quantity>100</Quantity>
      <UnitPrice>5</UnitPrice>
     </Orderline>
    </Orderlines>
   </Order>
   <Test>false</Test>
  </PlaceFreeOrder>
 </s:Body>
</s:Envelope>

Byt ut localhost på första raden mot er servers fulla namn.

Byt ut CustomerId till ett kundnummer som finns i ert kundregister.

Med curl

curl -v -XPOST -H "SOAPAction: http://www.simutek.se/PlaceSimpleOrder/PlaceFreeOrder" -H "Content-Type: text/xml; charset=utf-8" --data-raw '<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:Body> <PlaceFreeOrder xmlns="http://www.simutek.se/PlaceSimpleOrder/" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Ticket> <Username>ADMIN</Username> <Password></Password> </Ticket> <Order> <CustomerId>15058</CustomerId> <Title>En test-webborder2</Title> <CustOrderNo/> <CustomerReferenceName>Ola Eriksson</CustomerReferenceName> <CustomerReferencePhone/> <CustomerReferenceMobile/> <CustomerReferenceEmail/> <DeliveryAddressRow1/> <DeliveryAddressRow2/> <DeliveryAddressRow3/> <DeliveryAddressRow4/> <CustomerName/> <CustomerDepartment/> <CustomerAddressRow1/> <CustomerZipCode/> <CustomerCity/> <CustomerCountry/> <Orderlines> <Orderline> <Specification>Visitkort</Specification> <Quantity>100</Quantity> <UnitPrice>5</UnitPrice> </Orderline> </Orderlines> </Order> <Test>false</Test> </PlaceFreeOrder> </s:Body> </s:Envelope>' "http://localhost/GKS.External.PlaceSimpleOrder/PlaceSimpleOrder.asmx"

Teknisk dokumentation (WSDL)

Den tekniska dokumentationen är tillgänglig genom att addera frågesträngen ?WSDL till tjänstens URL. Den går även att ladda ner här:

Dokumentation

Skapa friorder i GKS3

POST /GKS.External.PlaceSimpleOrder/PlaceSimpleOrder.asmx

Beskrivning av de parameter som ingår i SOAP-anropet.

Anropet måste ha en (1) orderrad eller fler.

En obligatorisk parameter (required) måste vara inkluderad i anropet, men kan lämnas blank om inget annat framgår: <CustomerReferenceEmail /> En frivillig (optional) parameter kan utelämnas. En nullable parameter kan sättas till nil: <EInvoiceCode xsi:nil="true" />

Request Body

NameTypeDescription

SpecLanguage

int

Språk på ordern: 0: Svenska 1: Engelska 2: Norska Styr exempelvis språk som visas vid en utskrift av orderbekräftelse. (nullable)

CustomerId*

string

Kundnummer. Max 10 tecken. (får ej lämnas blank)

Title*

string

Orderbenämning. Max 80 tecken.

CustOrderNo

string

Beställningsnr.

Max 25 tecken.

ExtOrderNo

int

Externt referensnr för fri användning av anropande system.

CustomerReferenceName*

string

Referensens namn. Max 40 tecken.

CustomerReferencePhone*

string

Referensens telefon. Max 20 tecken.

CustomerReferenceMobile*

string

Referensens mobil. Max 20 tecken.

CustomerReferenceEmail*

string

Referensens e-post. Max 100 tecken.

DeliveryAddressRow1*

string

Leveransadress.

Max 80 tecken.

DeliveryAddressRow2*

string

Leveransadress. Max 80 tecken.

DeliveryAddressRow3*

string

Leveransadress. Max 80 tecken.

DeliveryAddressRow4*

string

Leveransadress. Max 80 tecken.

CustomerName*

string

Kundens företagsnamn, om angivet. I annat fall hämtas uppgiften från kundregistret. Max 128 tecken. (nullable)

CustomerDepartment*

string

Kundens avdelning, om angivet. I annat fall hämtas uppgiften från kundregistret. Max 128 tecken. (nullable)

CustomerAddressRow1*

string

Kundens fakturaadress, om angivet. I annat fall hämtas uppgiften från kundregistret.

Max 40 tecken. (nullable)

CustomerZipCode*

string

Kundens fakturaadress, om angivet. I annat fall hämtas uppgiften från kundregistret.

Max 10 tecken. (nullable)

CustomerCity*

string

Kundens fakturaadress, om angivet. I annat fall hämtas uppgiften från kundregistret.

Max 40 tecken. (nullable)

CustomerCountry*

string

Kundens fakturaadress, om angivet. I annat fall hämtas uppgiften från kundregistret. Max 40 tecken. (nullable)

Orderline.Specification*

string

Orderradens benämning. Max 80 tecken.

Orderline.Quantity*

int

Orderradens antal. Får inte vara negativt.

Orderline.UnitPrice*

double

Orderradens á-pris. Får inte vara negativt.

Orderline.ProfitCenterCode

string

Orderradens resultatenhet. Max 4 tecken.

PromisedDeliveryDate

dateTime

Utlovat leveransdatum (nullable)

PurchaseDate

dateTime

Beställningsdatum (nullable)

EInvoiceCode

string

Referensens e-fakturakod. Max 40 tecken. (nullable)

EmailInvoice

string

E-post för PDF-faktura. Max 100 tecken. (nullable)

OrderExport

enum

NoExport ExportWithinEU ExportOutsideEU (nullable)

VatProcentage

int

Moms. Tillåtna värden:

25

6

0 (nullable)

Orderline.SalesUnit

string

Orderradens försäljningsenhet Exempel: "st" Max 10 tecken.

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <s:Header xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" />
 <soap:Body>
  <PlaceFreeOrderResponse xmlns="http://www.simutek.se/PlaceSimpleOrder/">
   <PlaceFreeOrderResult>true</PlaceFreeOrderResult>
   <Error>
    <Id>0</Id>
    <Message />
   </Error>
  </PlaceFreeOrderResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

Last updated