Koppla en ny tryckpress till GKS Plan

Gör din nya tryckprocess synlig i GKS Plan

GKS Plan meny: Verktyg -> Systeminställningar -> Prismoment.

Sök upp kalkylmoment för ny press, det kan vara Tryckning, Tryckning (digitalt) eller tryckning (printer) . Tryck på minusknappen för att minimera raderna med alla Kalkylmoment (none). Koppling ska se ut som nedan. Koppla Processtyp till Digitalpress Rörlig.

GKS Plan meny: Verktyg -> Systeminställningar -> Kostnadsställen.

Sök upp Kalkylmoment Tryckning, Tryckning(digitalt) eller Tryckning(storformat). Koppla en kö till tryckpressen. Se bild nedan.

Tänk på att nya kopplade processer i GKS Plan kan kräva omstart av GKS Plan klient. Det är bra att kontrollera att kopplingen har blivit rätt genom att filtrera på en order som har aktuell tryckprocess och spara om den i GKS Kalkyl så att den blir uppdaterad i GKS Plan och kan visa den nya processen.

Last updated