GKS3 Docs
Search
K

Installation API PlaceSimpleOrder

På servern

Förkrav

 • En serverdator med uppfyllda systemkrav.
 • Inloggad med en användare med administrativa rättigheter.
 • .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0)
 • Web Server (IIS) with Role services:
  • Application Development >
   ☑️
   ASP.NET 3.5
  • Management Tools > IIS 6 Management Compatibility >
   ☑️
   IIS 6 Metabase Compatibility.
 • Uppgifter för att ansluta till SQL Servern.

Förbered servern

Öppna en kommandoprompt med administrativa rättigheter. Kör följande kommando för att installera ASP.NET.
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i
När installationen är klar visas: Finished installing ASP.NET (2.0.50727).
Att installera ASP.NET behöver inte göras om detta redan gjorts vid något tidigare tillfälle.

Kör installationsprogrammet

Kör GKS.External.PlaceSimpleOrder.exe alternativt via en kommandoprompt:
msiexec /i "GKS.External.PlaceSimpleOrder.msi"
 • Tryck Next vid välkomstdialogen.
 • Välj Application Pool: .NET v2.0 Classic eller GKS . Lämna övriga fält oförändrade. Tryck Next för att acceptera förvald installationskatalog.
 • Ange namnet på databasservern, namnet på databasen, databasanvändarens namn och databasanvändarens lösenord:
Rubrik
Beskrivning
Exempel
Database server
Namn eller IP-adress på dator med SQL Server
gks-db-server
Databas
GKS3-databasens namn.
GKS
Username
Användarnamn för SQL Server. (SQL Authentication)
sa
Password
Lösenord för SQL Server. (SQL Authentication)
hemligt
 • Tryck OK. Programmet kontrollerar att angivna inställningar är korrekt. Om kontakt med databas misslyckas visas ett felmeddelande och inställningarna får fyllas i på nytt.
 • Tryck Close för att avsluta installationen.

Kontrollera installationen

Öppna en webbläsare och ange adress:
Vid lyckad installation visas följande välkomstsida när webbtjänsten öppnas i en webbläsare.

Gör API:et tillgängligt för extern part

För att ni ska kunna börja ta emot beställningar via API:et behöver det göras tillgängligt för extern part, t.ex. en webbshop.
Finns det externa systemet installerat internt inom ert lokala nätverk räcker det med att byta ut URL:en ovan med ert servernamn. Detta blir den URL som webbshoppen ska koppla sig till. T.ex:
http://gks-server/GKS.External.PlaceSimpleOrder/PlaceSimpleOrder.asmx
Vanligare är att det externa systemet finns utanför ert lokala nätverk, t.ex. på Internet. I detta fall behöver ni öppna en port i er brandvägg och vidarebefordra denna till det interna API:et. Då blir URL:en som det externa systemet ska koppla sig till istället:
http://vårttryckeri.se:8099/GKS.External.PlaceSimpleOrder/PlaceSimpleOrder.asmx
Exempelvis läggs en NAT-regel in i brandväggen:
Egenskap
Från
Till
Interface
wan
lan
IP
(any)
gks-server
Port (TCP)
8099
80
För ökad säkerhet bör följande övervägas:
 • Istället för att tillåta alla inkommande ip-adresser (any) bör detta bytas till en fast ip-adress för det externa systemet.
 • Byt portnummer 8099 till något unikt och högt portnummer.
 • Se på att sätta upp certifikat (SSL) i webbservern.