Systemkrav

Följande systemkrav gäller för GKS3 och dess tilläggsmoduler.

För klienter

 • Microsoft Windows® 10,

 • Microsoft Windows® 8,

 • eller Microsoft Windows® 7. Pro eller Enterprise edition. 32- eller 64-bit.

Skärm med minsta upplösning 1024x768.

Klientdatorerna ska ingå i samma domän eller arbetsgrupp som GKS3-servern. Vidare ska fildelning vara aktiverat (File and Printer Sharing for Microsoft Networks).

För servern

Serveroperativsystem

 • Windows® Server 2019,

 • Windows® Server 2016,

 • Windows® Server 2012 R2,

 • eller Windows® Server 2012. Standard, Enterprise eller Datacenter edition. 32- eller 64-bit.

Databasmotor

 • SQL Server® 2019,

 • SQL Server® 2017,

 • SQL Server® 2016,

 • SQL Server® 2014,

 • SQL Server® 2012,

 • SQL Server® 2008 R2,

 • eller SQL Server® 2008. Workgroup, Standard eller Enterprise edition. 32- eller 64-bit.

För små arbetsgrupper (1-3 personer) kan SQL Server® Express Edition användas som är kostnadsfri.

Vid installation av SQL Server ska den konfigureras enligt:

 • Installerad i Mixed Mode för SQL Authentication.

 • Installerad som default instance, dvs. namngiven till MSSQLSERVER.

 • Från SQL Configuration Manager, tillåt Local and remote connections, using both TCP/IP and named pipes (standard).

Rekommenderad hårdvara

För GKS3 finns rekommenderad hårdvara. Dessa rekommendationer är uppsatta för att försäkra ett snabbt, tillförlitligt och lättunderhållet system. Allmänt kräver GKS3 inte mer resurser för att starta än vad Microsoft Windows® Server och Microsoft SQL Server® kräver. Att köra på mindre resurser än rekommenderat inverkar dock på prestanda och säkerhet.

Det går bra att använda en virtuell maskin för servern.

Vill du att din virtuella maskin ska köras i molnet? Läs om olika sätt att flytta till molnet.

Vi rekommenderar att installation utförs på en egen dedikerad serverdator enbart avsedd för GKS3. Genom detta undviker man en potentiell risk för konflikt med andra tjänster, portar och programvaror samt underlättar vid underhåll och planerade omstarter.

Server för småföretag

 • 1 st processor motsvarande Intel® Xeon®

 • 16 GB Minne (ex. DDR4 SDRAM)

 • 1st hårddisk, minst 128 GB

 • 1x Gigabit Ethernet

 • Supportavtal med hårdvaruleverantör, t.ex. "4hrs Mission Critical" alternativt "Next Business Day"

 • Backup-lösning. T.ex. Cloud, NAS, Disk eller Tape.

 • Optioner:

  • För bättre prestanda: välj hårddisktyp med snabb I/O exempelvis SSD eller SAS och utöka minnet.

  • För ökat driftsäkerhet: välj redundanta hårddiskar (ex. RAID-0 eller RADID-5), redundanta nätaggregat, reduntanta nätverksportar, fjärradministration samt en UPS.

För enanvändare kan server och klient köras på samma dator och då krävs ingen separat server.

Server för medelstora till stora företag (över 20 samtidiga användare)

Två dedikerade serverdatorer enligt specifikation ovan: Den ena används endast för Microsoft SQL Server. Vid ökad belastning ger det en fördel att lägga SQL Server på en egen serverdator. Den andra används för GKS program/tjänster.