Export av ekonomisk data

Som försystem erbjuder GKS3 Kalkyl flera sätt att exportera ekonomisk data till bokföringssystem, factoringbolag, redovisningsbyråer och andra ekonomisystem.

Vilken typ av export ska jag göra? GKS3 Kalkyl kan ta hand om all ekonomi fram till bokföring. Detta inkluderar fakturering med automatisk kontering, kundreskontra och leverantörsreskontra. Nyttjas ekonomifunktionerna i GKS krävs enbart en export av bokföringsdata.

Om ekonomiska funktioner efter fakturan ska ske i andra system är det lämpligt att en fakturaexport utförs. Det kan exempelvis vara om ett factoringbolag ska ta över fakturan.

Vill du att fakturan ska skapas i ett annat ekonomisystem för att därefter sköta all ekonomi i detta system? Då finns möjlighet att integrera med ett antal olika ekonomisystem.

Bokföringsdata (SIE Typ 4i)

GKS3 Kalkyl kan exportera verifikationsposter i det svenska standardformatet SIE.

Du väljer själv hur ofta du vill skapa en SIE-fil. Filen innehåller alla nya poster sedan förra exporten.

Filen innehåller poster:

  • Verifikationsposter för kundfakturor

  • Verifikationsposter för kundbetalningar (förutsätter modulen GKS3 Kundreskontra)

  • Verifikationsposter för leverantörsfakturor (förutsätter modulen GKS3 Leverantörsreskontra)

Fakturaexport till fil

GKS stödjer fler olika format på fakturaexport.

Du väljer vilket format du vill exportera till från GKS3 Kalkyl via Administratör > Systeminställningar > Företagsdata > Fakturaexport.

Standard (GKS)

Vårt egna format är att föredra om du själv vill läsa in data till ett egen system eller konvertera till ett annat format. Vid export skapas två filer med samma data men i olika format. Du väljer själv vilken av filerna du vill använda.

  • gksint.dat Textfil

  • gksint.xml XML-fil

Swedbank

Marginalen

DnbNor

SGfinans

Payex

Monitor

Massgenerera PDF-filer

Du kan exportera utskrifter av dina kundfakturor till PDF-filer genom programmet PDFfaktura.exe. Programmet finns i den utdelade GKS-mappen.

Detta program skapar en PDF-fil för varje faktura inom ett intervall. Du kan välja om intervallet ska anges mellan fakturanummer eller fakturadatum.

Filerna får namnet Faktura följd av numret (t.ex. Faktura400123.pdf) och skapas i en undermapp \GKS3\PDF\.

Kör med fördel programmet flera gånger över ett mindre intervall (t.ex. en månad) och kontrollera sedan att du fått en fil för varje faktura. Dessa filer kan du sedan flytta och arkivera på en säker plats.

Last updated