Export av ekonomisk data

Som försystem erbjuder GKS3 Kalkyl för många olika sätt att exportera ekonomisk data till bokföringssystem, factoringbolag, redovisningsbyråer och andra ekonomisystem.

Vilken typ av export ska jag göra? GKS3 Kalkyl kan ta hand om all ekonomi fram till bokföring. Detta inkluderar fakturering med automatisk kontering, kundreskontra och leverantörsreskontra. Nyttjas ekonomifunktionerna i GKS krävs enbart en export av bokföringsdata.

Om ekonomiska funktioner efter fakturan ska ske i andra system är det lämpligt att en fakturaexport utförs. Det kan exempelvis vara om ett factoringbolag ska ta över fakturan.

Vill du att fakturan ska skapas i ett annat ekonomisystem för att därefter sköta all ekonomi i detta system? Då finns möjlighet till orderexport av frisläppta order.

Bokföringsdata (SIE Typ 4i)

GKS3 Kalkyl kan exportera verifikationsposter i det svenska standardformatet SIE.

Du väljer själv hur ofta du vill skapa en SIE-fil. Filen innehåller alla nya poster sedan förra exporten.

Filen innehåller poster:

 • Verifikationsposter för kundfakturor

 • Verifikationsposter för kundbetalningar (förutsätter modulen GKS3 Kundreskontra)

 • Verifikationsposter för leverantörsfakturor (förutsätter modulen GKS3 Leverantörsreskontra)

Fakturaexport till fil

GKS stödjer fler olika format på fakturaexport.

Du väljer vilket format du vill exportera till från GKS3 Kalkyl via Administratör > Systeminställningar > Företagsdata > Fakturaexport.

Standard (GKS)

Vårt egna format är att föredra om du själv vill läsa in data till ett egen system eller konvertera till ett annat format. Vid export skapas två filer med samma data men i olika format. Du väljer själv vilken av filerna du vill använda.

 • gksint.dat Textfil

 • gksint.xml XML-fil

Swedbank

Marginalen

DnbNor

SGfinans

Payex

Monitor

Orderexport

Fortnox

Överför frisläppta order från GKS till Fortnox för fakturering och vidare bokföring.

Funktionalitet

 • Fakturanummerräknaren från Fortnox kommer användas.

 • Finns inte kundnumret från ordern i Fortnox kommer kunden att skapas i Fortnox med följande uppgifter:

  • Kundnummer

  • Namn

  • Organisationsnummer

  • E-mail för fakturor

  • Landskod

  • Valuta

 • Finns inte betalningsvillkor eller valuta från ordern skapas dessa i Fortnox.

 • Fakturan bokförs i Fortnox.

 • Fortnox kommer utföra eventuell öresavrundning med det konto som är angivit i Fortnox.

Aktivera app i Fortnox

 1. Logga in i Fortnox.

 2. Klicka på Marknadsplats (shopping bag ikon) i menyn.

 3. Välj fliken Appar.

 4. Sök efter app-namn: GKS

 5. Klicka på knappen Skaffa/Aktivera.

Checklista igångkörning

 1. GKS > Inställningar: Ange de fem kontonummer som används i Fortnox.

 2. Fortnox > Inställningar > Bokföring > Fakturering > Registreringsvy > Öresutjämning: Närmaste krona.

 3. Jämför senaste fakturanummer i Fortnox med senaste fakturanummer i GKS3.

Begränsningar

 • Fortnox tillåter att text på en fakturarad få ha maximalt 50 tecken. Orderrader med mer text kommer att trunkeras.

 • Enbart förutbestämda försäljningskonton från Fortnox kommer att tillsättas fakturaraderna utefter orderns momssats och exportflaggor. Ev. konton satta på orderrader kommer ignoreras. De förutbestämda försäljningskontona är:

  • Försäljning inom, Sverige 25% moms

  • Försäljning inom, Sverige 6% moms

  • Försäljning inom, Sverige momsfritt

  • Försäljning export

  • Försäljning export, EU

 • Fortnox har inte stöd för specifikationer på fakturan. Varje produkt blir en fakturarad med dess produktbenämning, men produktens tryckspecifikationen kommer inte att inkluderas.

 • Fortnox har inte stöd för att ange ett annat konteringsdatum/bokföringsdatum än fakturadatumet. Fakturan kommer alltid att bokföras på samma datum som fakturadatumet.

 • Fortnox har inte stöd för att rapportera fakturaradens belopp uppdelat över en resultatdimension. Statistikunderlag som produkten pris fördelat över resultatenheter skickas inte över.

PowerOffice Go

Överför frisläppta order från GKS till en kundreskontrapost i PowerOffice.

 • För varje order skapas en kundreskontrapost (OutgoingInvoiceVoucher). Denna innehåller uppgifter:

  • Fakturanummer. Nästa fakturanummer räknas från det högsta fakturanumret av befintliga OutgoingInvoiceVoucher.

  • Fakturadatum

  • Förfallodatum

  • KID

  • Valuta - endast bokföringsvaluta (NOK) hanteras

  • Rader

   • Rad för pris med konto, belopp, pris, momskod

   • Rad för eventuell öresavrundning. Konto som angivits i GKS inställningar användas.

 • Om kundnummer (I PowerOffice, customer code) saknas skapas kunden i PowerOffice. I annat fall uppdateras den med uppgifter:

  • Kundnummer

  • Namn

  • Organisationsnummer

  • E-mail för fakturor

  • Valuta

 • Efter en överföring skapas en faktura i GKS3 som kan användas för utskrift eller e-mail.

  • Språk kommer att vara norska.