Kalkylera med Inkjet

Med Inkjet-pressarnas framfart är det viktigt att ta höjd för de dyrare färg- och lackkostnaderna. Med det specifika stödet för Inkjet i GKS tas dessa parametrar med i beräkningen.

I GKS3 är funktionen Inkjet införd som ett tillägg till en offsetpress.

Konfigurera

Från menyvalet Prislistor > Tryckning > Offset finns en kryssruta för Inkjet inlagd. Kryssa i denna om din maskin är en Inkjet-press och klicka sedan på knappen för detaljer (tre punkter).

Lägger du upp en ny tryckpress? Se till att du först anger alla grunddata för tryckpressen och klicka sedan Spara. Fyll därefter i Kostnad och Pris. Inga celler ska vara tomma. Klicka OK för att stänga prislistan när du är klar. Nu är den nya pressen är upplagd kan du gå vidare och komplettera med Inkjet-detaljerna. Öppna prislistan på nytt. Kryssa i Inkjet och fylla i Inkjet-detaljerna.

Kostnad

  • Färgkostnad (kr/kg)

  • Färgförbrukning (g/m2)

  • Lackkostnad (kr/kg)

  • Lackförbrukning (g/m2)

Tillåtna pappersformat

Denna maskin tillåter endast papper med distinkta pappersformat. Genom att högerklicka i listan kan man administrera dessa pappersformat.

Från och med GKS v3.82.3 avses papperets nettoformat och inte som tidigare papperets råformat.

Pris

För markerad prisuppsättning anges:

  • Färgpris (kr/kg)

  • Lackpris (kr/kg)

Lägg in övriga parametrar för fyrfärg.

Inkjet har inte plåt men intag tryck läggs in i prislista Plåtintag.

Beräkning vid kalkyl

Beräkning görs för två typer av material, bläck och lack. Bläck täcker en yta som anges av färgtäckning i procent (standardvärde).

Yta som täcks av bläck är således produktyta * upplaga vilket är Nettoyta.

Nettoyta=UpplagaFa¨rdigformatBreddFa¨rdigformatHo¨jdSidantalNettoyta = Upplaga * FärdigformatBredd * FärdigformatHöjd * Sidantal

Vid enkelsidigt tryck (exempelvis 4 + 0) divideras nettoytan med två.

Kostnadbla¨ck=Bla¨ckkostnad(kr/kg)nettoytaBla¨ckfo¨rbrukning(g/m2)Prisbla¨ck=Bla¨ckpris(kr/kg)nettoytaBla¨ckfo¨rbrukning(g/m2)Kostnad bläck = Bläckkostnad (kr/kg) * nettoyta * Bläckförbrukning (g/m2) \\ Pris bläck = Bläckpris (kr/kg) * nettoyta * Bläckförbrukning (g/m2)

Lack har per definition en täckningsgrad som är 100%. Dvs. hela tryckarket täcks med lack.

För lack är underlaget bruttoyta eftersom hela tryckarket lackas.

Yta som täcks av lack är således pappersyta * upplaga vilket är Bruttoyta.

Bruttoyta=upplagaPapperBreddPapperHo¨jdBruttoyta = upplaga * PapperBredd * PapperHöjd

id dubbelsidigt tryck multipliceras ytan med 2.

KostnadLack=Lackkostnad(kr/kg)bruttoytalackfo¨rbrukning(g/m2)PrisLack=Lackpris(kr/kg)bruttoytalackfo¨rbrukning(g/m2)Kostnad Lack = Lackkostnad (kr/kg) * bruttoyta * lackförbrukning (g/m2) \\ Pris Lack = Lackpris (kr/kg) * bruttoyta * lackförbrukning (g/m2)

Last updated