Installation GKS3 EHF

På server

Kopiera filer

Skapa mapp:

c:\gks3\ehf

Kopiera innehållet i installationspaketet till c:\gks3\ehf.

Filer nerladdade från internet kan bli blockerade. Högerklicka på EfakturaNorgeUI.exe och välj Egenskaper. Kryssa i Unblock.

Redigera konfigurationsfil

Redigera filen EfakturaNorgeUI.exe.config.

Ersätt all information inom paranteser. Exempelvis, från:

<setting name="CompanyID" serializeAs="String">
 <value>(Replace with Company Name)</value>
</setting>

till:

<setting name="CompanyID" serializeAs="String">
 <value>Contoso Trykkeri A/S</value>
</setting>

Starta programmet

Starta programmet c:\gks3\ehf\EfakturaNorgeUI.exe.

På klienter

Skapa en genväg till programmet.

 1. Högerklicka på skrivbordet och välj Ny > Genväg .

 2. Ange sökvägen till EfakturaNorgeUI.exe på servern. T.ex: \\gks-server\gks3\ehf\EfakturaNorgeUI.exe .

 3. Döp genvägen till GKS3 BGC.

 4. Klicka Avsluta.

SFTP-klient

GKS3 EHF skapar .EHF-filer. För att kunna skicka dessa till NETS behöver du en SFTP-klient.

Förkrav

 • Ett användarnamn som du fått från NETS. Har formatet pXXXXXX.

 • Ett nyckelpar sparad som två filer. Allra första gången man ska börja skicka filer till NETS skapar vi dessa två filer och delger den publika nyckeln till NETS.

 • Ett lösenord som du väljer när du skapar dina nycklar.

NETS stödjer filöverföring över protokollet SFTP. Detta är ett protokoll som är baserat på SSH och ska inte förväxlas med FTP eller FTPS.

Simutek rekommenderar klienten WinSCP som är kostnadsfri och har öppen källkod.

Installera WinSCP

Ladda ner och installera WinSCP på de klientdatorer från vilka du vill kunna skicka filer. Välj de förvalda alternativen under installationen.

Skapa nycklar

Har du redan ett nyckelpar? Om du skickat filer till NETS tidigare ska du redan ha ett nyckelpar och kan fortsätta till nästa kapitel för konfiguration.

Ett nyckelpar består av två filer - en publik och en privat nyckelfil.

 1. Starta WinSCP.

 2. Verktøy > Kør PUTTYgen

 3. Klicka Generate och rör på muspekaren tills du får en nyckel.

 4. Skriv in ett Key passphrase och notera detta på ett säkert ställe.

 5. Klicka på Save public key och Save private key för att spara dessa till två filer.

Konfigurera WinSCP

Byt ut NORXXXXXXXXX nedan med ert organisationsnummer utan mellanslag.

 1. Starta WinSCP.

 2. Fyll i uppgifter för en ny nettsted

  • Vertsnavn:

   • 91.102.24.145 (produktion)

   • 91.102.24.144 (test)

  • Brukernavn

   • pXXXXXX (produktion)

   • tXXXXXX (test)

 3. Klicka Avansert...

 4. SSH > Authentisering > Privat nøkkel fil. Välj sökväg till den privata nyckeln.

 5. Milø > Kataloger > Husk sist brukte katalog: Nej

 6. Milø > Kataloger > Ekstern katalog: /Inbound/NORXXXXXXXXX/

 7. Milø > Kataloger > Lokal katalog: G:\GKS3\EHF (ange din mapp dit du skapar EHF-filerna)

 8. Klicka OK.

 9. Klicka Lagre.

 10. Verktøy > Innstillinger > Overfør > Rediger...

  • Bevar tidsstempel: NEJ

 11. Verktøy > Innstillinger > >Sikkerhet > Husk passord så lenge økten varer: JA

Skicka en fil

 1. Starta WinSCP

 2. Välj anslut på den session du sparat sedan tidigare. Klicka Logg in.

 3. Ange ditt lösenord.

 4. Skicka en EHF-fil till destinationsmappen /p<<USERNAME>>/Inbound/NORXXXXXXXXX/

Last updated