Changelog GKS3 Plan

4.6.12 - 2021-04-01

Ny funktionalitet och förbättringar

  • Återrapportering av löpmeter för tryckprocess storformat i GKS Plan [7454]

  • Infört nytt element MediaIntent/MediaQuality i JDF [7550]

4.6.11 - 2020-03-27

Ny funktionalitet och förbättringar

  • Utöka oplanerade-processerlistan med kolumn Material och Bokbinderi [7091]

Buggrättning

  • Fel vid skapande av JDF om en gemensam arbetsorderrad har mer än 50 tecken [4852]

  • Går inte att skicka JDF med den nya utskjutningssträngen för skortark [7224]

4.6.10 - 2018-10-17

Ny funktionalitet och förbättringar

  • Plan - Utökat processlistan med kolumner Materialdag och Bokbinderidatum [3725]

Buggrättning

  • Plan - Tryckdel med lång utskjutningssträng uppdaterades inte [4012]