Changelog GKS3 Plan

4.6.15 - 2023-10-11

Buggrättning

 • Gick ej avsluta tryckprocess för digitaltryck/storformat om papperslagret inte var integrerat [8298]

4.6.14 - 2023-05-04

Buggrättning

 • Kan ej återrapportera löpmeter om siffran på kg är mindre än lagersalo [8121]

4.6.13 - 2022-06-08

Buggrättning

 • Återrapportering av löpmeter för storformat ska ej gälla vid arkpapper [7742]

 • JDF Workstyle ska sättas till Perfecting för skrotark [7840]

 • Pressbeläggningsrapport visar inte storformats-köer [7573]

 • Fel rapporteras i eventlogg för GKS Planning Server gällande TransitMessage [7974]

4.6.12 - 2021-04-01

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Återrapportering av löpmeter för tryckprocess storformat i GKS Plan [7454]

 • Infört nytt element MediaIntent/MediaQuality i JDF [7550]

4.6.11 - 2020-03-27

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Utöka oplanerade-processerlistan med kolumn Material och Bokbinderi [7091]

Buggrättning

 • Fel vid skapande av JDF om en gemensam arbetsorderrad har mer än 50 tecken [4852]

 • Går inte att skicka JDF med den nya utskjutningssträngen för skortark [7224]

4.6.10 - 2018-10-17

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Plan - Utökat processlistan med kolumner Materialdag och Bokbinderidatum [3725]

Buggrättning

 • Plan - Tryckdel med lång utskjutningssträng uppdaterades inte [4012]

Last updated