Skicka norsk e-faktura från GKS

Inom Norge finns standardformatet EHF för att skicka e-fakturor. Med GKS EHF skapar du dessa filer direkt från GKS.

🇳🇴 Denna funktion är framtagen för norska kunder. För svenska kunder finns istället möjlighet att skicka e-faktura i formatet BGCInvoice via Bankgirot.

Nu finns en ny funktion för att kunna skicka e-fakturor i det norska formatet EHF (EHF Billing 3.0). Att få fakturor i detta format är något som många norska myndigheter kräver. Genom att kunna skapa EHF-fakturor direkt från GKS sparas mycket tid och pengar. Inga manuella inmatningar i webbportaler eller mellanhandslösningar är nödvändigt.

Detta ingår vid igångkörningen

  • Information om vilka avtal som behöver ingås med er bank (eFaktura B2B utsteder med fil)

  • Kontinuerlig kontakt med Nets och planering

  • Installation av säker FTP-klient WinSCP för filöverföring

  • Genomförande av testfas och produktionssättning

  • Webinar-genomgång hur e-faktura skapas och skickas

Stegen efter beställning

  1. Kund beställer GKS EHF hos Simutek.

  2. Kund tecknar avtal för tjänsten (eFaktura B2B utsteder med fil) hos deras bank.

  3. Operatören Nets blir informerad om att bankavtal tecknats. Inom 3 veckor kan testfas påbörjas.

  4. Simutek installerar GKS EHF hos kund och genomför test och utbildning.

  5. En första e-faktura skickas till en mottagare.

Last updated