Installation Legoserver

Med webbtjänsten Legoserver öppnas ett API för att ta emot legobeställningsjobb direkt från andra kunder med GKS3.

På legoleverantörens server

  1. Packa upp installationspaketet från Simutek till mappen c:\gks3 . Paketet innehåller två filer, LegoServer.exe och Legoservice.ini .

  2. Öppna filen LegoService.ini. Kontrollera att det står port 8080. Finns inte filen? Skapa en fil som ser ut såhär.

  3. Öppna en kommandoprompt med administrativa rättigheter. Kör: LegoServer.exe -install

  4. Öppna Tjänster/Services. Starta tjänsten GKS Legoservice.

  5. Öppna Loggboken/Event viewer. Kontroller att tjänsten startat och att inga fel rapporterats.

  6. Öppna en webbläsare mot http://localhost:8080 . Servern svarar med texten: Web Server Application

  7. Öppna port 8080 i brandväggen.

  8. Öppna en webbläsare utanför nätverket mot http://ert-externa-ip-nummer:8080. Servern ska vara med samma text.

Konfigurationsfil

Filen Legoservice.INI ska se ut såhär:

Legoservice.INI
[LEGOSERVICE]
PORT=8080

Last updated