GKS3 Docs
Search
K

Installation Legoserver

Med webbtjänsten Legoserver öppnas ett API för att ta emot legobeställningsjobb direkt från andra kunder med GKS3.

På legoleverantörens server

 1. 1.
  Packa upp installationspaketet från Simutek till mappen c:\gks3 . Paketet innehåller två filer, LegoServer.exe och Legoservice.ini .
 2. 2.
  Öppna filen LegoService.ini. Kontrollera att det står port 8080. Finns inte filen? Skapa en fil som ser ut såhär.
 3. 3.
  Öppna en kommandoprompt med administrativa rättigheter. Kör: LegoServer.exe -install
 4. 4.
  Öppna Tjänster/Services. Starta tjänsten GKS Legoservice.
 5. 5.
  Öppna Loggboken/Event viewer. Kontroller att tjänsten startat och att inga fel rapporterats.
 6. 6.
  Öppna en webbläsare mot http://localhost:8080 . Servern svarar med texten: Web Server Application
 7. 7.
  Öppna port 8080 i brandväggen.
 8. 8.
  Öppna en webbläsare utanför nätverket mot http://ert-externa-ip-nummer:8080. Servern ska vara med samma text.
Tjänsten GKS Legoservice har startats efter Steg 4.
Inga felmeddelanden rapporterade i loggboken efter Steg 5.

Konfigurationsfil

Filen Legoservice.INI ska se ut såhär:
Legoservice.INI
[LEGOSERVICE]
PORT=8080