Changelog GKS3 PlaceSimpleOrder API

1.8.5 - 2023-06-01

 • Infört stöd för att sätta försäljningsenhet (SalesUnit) på orderrad [8218]

1.8.4 - 2023-01-25

 • Skapa automatiskt tillverkningsorder utifrån angivna artikelnummer på orderrader [8080]

1.8.3 - 2020-11-09

 • Rensa bort eventuella radbrytningstecken [7583]

1.8.2 - 2019-08-21

 • Korrekt avrundning av orderradens totalsumma [6417]

1.8.1 - 2018-10-17

 • Moms avrundades felaktigt. [3930]

1.8.0

 • Utökat API med möjlighet att sätta momssats (VatProcentage)

 • Utökat API med möjlighet att sätta export/eu (OrderExport)

 • Utökat API med möjlighet att sätta språk (SpecLanguage)

 • Språk sätts automatiskt till engelska om export inom EU

 • Åtgärdat att en faktura med värde 0 skapades vid automatisk frisläppning

 • Åtgärdat att order ej gick att lägga om kundens säljare hade ett namn längre än 30 tecken

1.7.6

 • Utökat API med "PDF-faktura e-postadress" samt "E-fakturakod".

1.7.5

 • Företagsnamn tillåts vara upp till 128 tecken.

1.7.4

 • Utökat API med "Utlovat leveransdatum", "Beställningsdatum" och "Resultatenhet per orderrad"

1.7.2

 • Sätter ej fakturanr till 0.

1.7.1

 • Kopierar emailadress för PDF-faktura från kundregister.

1.6

 • Om 6% moms sätts rätt kontonr på orderraderna

Last updated