Flytta GKS3 till molnet

Genom att flytta GKS3 till molnet behöver man inte ha egna servrar. Administration och övervakning minimeras. Antingen kan man flytta allt till molnet eller göra det stegvis.

Flytta allt till molnet

Genom att flytta hela miljön till molnet behövs varken servrar eller lokala klient-installationer. Efter att tjänsten Remote Desktop Services aktiverats ansluter alla klienter via fjärrskrivbord. Med Azure Virtual Desktop blir denna uppsättning helt transparent för användaren som enkelt startar GKS på samma sätt som alla andra program, exempelvis med en skrivbordsgenväg.

Ta hjälp av er IT-partner första gången för att sätta upp fjärrskrivbord. Checklista vid testning:

Kan alla användare logga in till sitt fjärrskrivbord med sitt konto? Är Outlook installerad så att alla användare kan ta emot och skriva mail från servern. Har lokala skrivare anslutits och går att skriva ut från servern.

Ytterligare en fördel med detta alternativ är att du kommer åt GKS3 både från Windows, macOS och Linux.

Har ni i dagsläget en lokal server för inloggning (Active Directory) som ni vill fortsätta använda? Då behöver den anslutas till molnet så att användarna kan logga in även i Azure.

Flytta servrar till molnet

Egna fysiska servrar kan flyttas till virtuella maskiner i molnet (IaaS). Genom att sammanföra det lokala nätverket med de virtuella servrarna kan klienterna ansluta som vanligt.

Flytta databas till molnet

Databasen för GKS är kompatibel att köras i molnet som en tjänst (PaaS). Med Azure SQL Database blir databasen en fullständigt hanterad tjänst som automatiskt uppdaterar, optimerar, skyddar och säkerhetskopierar. Tjänsten upprätthåller en hög tillgänglighet med ett serviceavtal på upp till 99,995 procent.

Genom att gå över till en hanterad tjänst för databaser slipper man tänka på installation, uppgraderingar, övervakning och säkerhetskopior av databasen. Det blir även enkelt att skala upp och ner när företagets storlek med tiden förändras.

Före flytt till Azure SQL Databas behöver ett databasscript köras som säkerställer kompatibilitet. Kontakta Simutek för tillgång till detta script inför flytten.

Har ni skräddarsydda rapporter i Microsoft Reporting Services? För närvarande finns inte Reporting Services som en tjänst inom Azure. För Microsoft Reporting Services krävs en egen server/VM vars datakälla kan anslutas till Azure SQL Database.

Last updated