Att tänka på vid bokslut

Innan man stänger ett räkenskapsår i bokföringen för att öppna ett nytt år, finns några saker som behöver göras klart i GKS3.

Att slutföra i GKS3

Utför följande steg i GKS3 innan det nya räkenskapsåret skapas i ditt redovisningssystem:

1.Slutför all fakturering som gäller innevarande bokslutsår.

2.Avboka alla kundbetalningar som gäller innevarande bokslutsår.

3.Registrera alla leverantörsfakturor som gäller innevarande bokslutsår.

Tänk på att betalningsdatum för leverantörsfakturor blir nästföljande dag, vilket gör att sista dag för leverantörsbetalning på det gamla året blir 20XX-12-30 för icke brutet räkenskapsår.

4.Skapa en SIE-fil och för över den till redovisningssystemet.

Nu går det bra att påbörja ett nytt år i ditt redovisningssystem! 🎉

Vad ska jag göra om en sen leverantörsfaktura inkommer efter årsskiftet?

Det enda man inte själv har kontroll över är leverantörsfakturorna. Skulle en sen leverantörsfaktura inkomma efter det att det nya året påbörjats får man registrera den på det nya året och därefter göra en bokföringsorder så att kostnaden kommer på rätt år. A-serien i redovisningsprogrammet har man ju öppen tills bokslutet är klart.

Hur gör jag om jag måste få iväg en leverantörsbetalning gällande det nya året fastän jag ännu inte hunnit stänga det gamla året?

Om man måste göra en leverantörsbetalning innan det gamla året är klart föreslår vi att man gör betalningen manuellt via banken.

Efter att SIE-filen före det gamla året är skapad, kan betalningen sedan göras i GKS. Den fil som då skapas får naturligtvis ej skickas iväg då betalningen redan är utförd.

Första SIE-filen som importeras på det nya året

Vissa bokföringssystem kan fråga om de olika verifikationsserierna skall ha de föreslagna numren och på den frågan svarar man JA. Detta för att verifikationer i GKS och redovisningsprogrammet alltid skall ha samma verifikationsnummer. Vi vill inte att räknarna ställs om.

Last updated