Styra utskrifter

Med hjälp av globala och lokala utskriftskanaler kan du få dina utskrifter att komma till rätt skrivare vid rätt tillfälle

Gemensam utskriftsstyrning

En utskriftskanal är namnet på en skrivare tillsammans med vilket pappersfack som ska användas.

Under Administratör > Globala skrivarkanaler läggs de skrivare upp som ska användas gemensamt för hela tryckeriet.

Under Administratör > Rapportinställningar styrs sedan vilka olika dokument som ska hamna på vilken skrivare.

Egen utskriftsstyrning

Vill du frångå den gemensamma standard som är uppsatt kan du skapa egna regler för enbart din dator. Det som kommer styra vad utskriften hamnar är datornamnet från vilken dator du kör GKS3. Finns en lokal regel för datornamnet tar den över, i annat fall kommer de gemensamma reglerna att fortsatt gälla.

Lägg upp en skrivare du önskar använda under Verktyg > Lokala skrivarkanaler.

Styr sedan om en eller flera rapporter under Verktyg > Lokala rapportinställningar. För de rapporter som du fortsatt vill att standard ska gälla låter du stå kvar utan värde.

Kör du ibland via Remote Desktop? Tänk på att då kan din dator få ett annat datornamn och de lokala rapportinställningarna inte kommer att gälla.

Vill du först förhandsgranska? Väljer du att förhandsgranska en rapport kommer den att visas på skärmen. I denna bild går det också att klicka på utskrift. Detta är rapportverktygets utskriftsfunktion som inte följer reglerna ovan. Denna utskrift kommer enbart gå till den skrivare som väljs i utskriftsdialogen.

Last updated