GKS3 Docs
Search
⌃K

Changelog GKS3 Fakturering

1.0.44 - 2023-01-31

  • Skapa produktspecifikation även för samfaktura.
  • Inkludera avdelning till fakturaadress.

1.0.43 - 2023-01-29

  • Ny översta fakturarad med information om Vår order
  • Uppgraderad till .NET 7.0

1.0.42 - 2023-01-19

  • Tar automatiskt bort ev. blanksteg i början eller slutet på e-postadress för faktura.
  • Sätt orderbenämning som radtext på fakturan istället för produktbenämning givet att ordern bara innehåller en produkt.

1.0.41 - 2023-01-17

  • Bifoga produktspecifikation som PDF till faktura i Fortnox och Visma eEkonomi.

1.0.40 - 2022-12-20

  • Korrigering Vår referens och Er referens

1.0.39 - 2022-11-10

  • Överföring av nya fält Er referens, Er elektroniska referens, Ert beställningsnr. och vår referens till Fortnox.
  • Radbenämning visar beställd upplaga