Changelog GKS3 Fakturering

1.0.61.3 - 2024-05-27

 • Ersätt av Fortnox otillåtna tecken med mellanslag

1.0.61.2 - 2024-05-23

 • Överför fakturaadress till PowerOffice Go

 • Kontrollera ev. felmeddelande från PowerOffice Go

 • Sätt Vårt Ordernr på fakturan i PowerOffice Go för spårbarhet

1.0.61 - 2024-03-27

 • Hoppa över order som inte kan hittas vid inläsning av legoleverantörskostnader [8420]

1.0.60.3 - 2024-03-14

 • Inkludera en första fakturarad med orderbenämning till Tripletex [8408]

1.0.60.2 - 2024-02-05

 • Möjlighet att bakdatera en faktura i Tripletex [8382]

1.0.60 - 2024-01-30

 • Valideringskontroll att order inte tidigare fakturerats [7988]

 • Tripletex: Nya kunder skapas med organisationsnr och distributionssätt för faktura [8379]

 • Tripletex: Åtgärd så att fakturor skickas med automatik även om epostadress saknas [8378]

1.0.59 - 2024-01-17

 • Betalningsvillkoret Fri månad + dagar räknades inte ut korrekt [8370]

1.0.58 - 2024-01-16

 • Acceptera valutadifferenser upp till (och med) 0,5 EUR/USD per rad. [8368]

 • Uppgraderad till .NET 8 [8351]

1.0.57 - 2024-01-08

 • Felmeddelande vid start kunde ibland hamna bakom fönster [8363]

1.0.56 - 2023-11-21

 • Åtgärdar timeout vid hämtning av många legokostnader [8336]

1.0.55 - 2023-11-13

 • Läser enbart in nya leverantörskostnader [8330]

1.0.54 - 2023-10-17

 • Korrigera totalsummans belopp vid valutaavrundningar [8312]

1.0.53 - 2023-10-06

 • Överför resultatenheter till kostnadsställen i Fortnox [8227]

1.0.52.3 - 2023-10-05

 • Stöd för att visa en utskriftsfaktura med EUR i GKS3 som är skapad i Fortnox [8301]

1.0.52.2 - 2023-08-30

 • Sätter förvalt distributionssätt till e-post i Fortnox för nya kunder om en e-postadress finns.

1.0.52 - 2023-08-17

 • Friorder gav produktspecifikationbilaga till fakturan om den öppnats i GKS Distribution [8250]

1.0.51 - 2023-06-28

 • Samlingafaktura med produkter/orderrader särredovisade på egna fakturarader [8233]

1.0.50 - 2023-06-27

 • Läs in återrapportering av legoarbete från Fortnox [7983]

 • Exkludera bifogad produktspecifikation för vissa kundnummer [7582]

1.0.49 - 2023-06-12

 • Belopp med utländsk valuta valutaomräknas inte [8226]

1.0.48 - 2023-06-01

 • Tvätta e-postadress för faktura på inledande/avslutande mellanslag inför överföring

 • Tvätta organisationsnummer på inledande/avslutande mellanslag inför överföring

1.0.47 - 2023-04-17

 • Stöd för överupplaga på produkter.

 • Fakturarader tillåts numer av Fortnox att vara upp till 256 tecken.

 • Tagit bort enhet "ST" på fakturarader för samfakturor. Benämning kommer då inte heller visa (1 ST).

1.0.46 - 2023-04-17

 • Orderrader ska ha rätt sorteringsordning vid överföring.

1.0.45 - 2023-02-17

 • Uppdaterat bibliotek för inloggning.

1.0.44 - 2023-01-31

 • Skapa produktspecifikation även för samfaktura.

 • Inkludera avdelning till fakturaadress.

1.0.43 - 2023-01-29

 • Ny översta fakturarad med information om Vår order

 • Uppgraderad till .NET 7.0

1.0.42 - 2023-01-19

 • Tar automatiskt bort ev. blanksteg i början eller slutet på e-postadress för faktura.

 • Sätt orderbenämning som radtext på fakturan istället för produktbenämning givet att ordern bara innehåller en produkt.

1.0.41 - 2023-01-17

 • Bifoga produktspecifikation som PDF till faktura i Fortnox och Visma eEkonomi.

1.0.40 - 2022-12-20

 • Korrigering Vår referens och Er referens

1.0.39 - 2022-11-10

 • Överföring av nya fält Er referens, Er elektroniska referens, Ert beställningsnr. och vår referens till Fortnox.

 • Radbenämning visar beställd upplaga

Last updated