Installation GKS3 Plan

Nyinstallation av GKS Plan.

Översikt

GKS Plan består av fyra komponenter. Dessa behöver installeras var för sig.

GKS Planning Server

GKS Planning Server är en Windows-tjänst som sköter kommunikationen mellan planeringsklienterna. Den ser till att klienterna alltid har senaste informationen om de jobb som visas på skärmen.

GKS Synchronizer

GKS Synchronizer är en tjänst som skapar och uppdaterar jobb när en order sparas i GKS.

GKS Web

GKS Web är en webbapp som innehåller en delmängd av funktionaliteten i GKS Plan.

GKS Plan

GKS Plan är en Windows-app till planeringssystemet. Den installeras på användarnas datorer.

På servern

Förkrav

 • En serverdator med uppfyllda systemkrav.

 • Inloggad med en användare med administrativa rättigheter.

 • .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0)

 • Web Server (IIS) with Role services:

  • Application Development > ☑️ASP.NET 3.5

  • Management Tools > IIS 6 Management Compatibility > ☑️ IIS 6 Metabase Compatibility.

 • Uppgifter för att ansluta till SQL Servern.

GKS Planning Server

Kör installationspaketet

 • Kör GKS Planning Server Setup.exe .

Visas en varning om att programmet är okänt, klicka More info > Run anyway.

 • Tryck Next vid välkomstdialogen.

 • Tryck Next för att acceptera förvald installationskatalog.

 • Tryck Next för att starta installationen. Efter en kort stund visas en konfigureringsdialog.

Ibland hamnar dialogen för konfigurationen bakom installationsprogrammet. Flytta i sådant fall fönstret installationsprogrammet åt sidan.

Ange konfiguration för att ansluta till databasen

 • Ange namnet på databasservern, namnet på databasen, databasanvändarens namn och databasanvändarens lösenord

Rubrik

Beskrivning

Exempel

Database server

Namn eller IP-adress på dator med SQL Server

gks-db-server

Databas

GKS3-databasens namn.

GKS

Username

Användarnamn för SQL Server. (SQL Authentication)

sa

Password

Lösenord för SQL Server. (SQL Authentication)

hemligt

 • Tryck OK. Programmet kontrollerar att angivna inställningar är korrekt. Om kontakt med databas misslyckas visas ett felmeddelande och inställningarna får fyllas i på nytt.

 • Tryck Close för att avsluta installationen.

Konfigurera och starta tjänsten

 • Öppna Tjänster (Administrative Tools > Services).

 • Högerklicka på GKS Plan Server och välj Start för att starta servern.

 • Högerklicka på GKS Plan Server och välj Egenskaper. Sätt Startup type: Automatic (Delayed Start).

GKS Synchronizer

Kör GKS Synchronizer Setup.exe .

Visas en varning om att programmet är okänt, klicka More info > Run anyway.

 • Tryck Next vid välkomstdialogen.

 • Tryck Next för att acceptera förvald installationskatalog.

 • Tryck Next för att starta installationen. Efter en kort stund visas en konfigureringsdialog. Fyll i konfigurationen. Samma värden som vid installation av GKS Planning Server.

 • Tryck Close för att avsluta installationen.

Konfigurera och starta tjänsten

 • Öppna Tjänster (Administrative Tools > Services).

 • Högerklicka på GKS Plan Synchronizer och välj Start för att starta servern.

 • Högerklicka på GKS Plan Synchronizer och välj Egenskaper. Sätt Startup type: Automatic (Delayed Start).

GKS Web

Öppna en kommandoprompt med administrativa rättigheter. Kör följande kommando för att installera ASP.NET.

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i

När installationen är klar visas: Finished installing ASP.NET (2.0.50727).

Att installera ASP.NET behöver inte göras om detta redan gjorts vid något tidigare tillfälle.

Kör GKS Web Setup.exe .

 • Tryck Next vid välkomstdialogen.

 • Välj Application Pool: .NET v2.0 Classic eller GKS . Lämna övriga fält oförändrade. Tryck Next för att acceptera förvald installationskatalog.

Hittar du ingen Application Pool med namn .NET v2.0 Classic eller GKS? Lägg upp en ny i Internet Information Services (IIS) Manager:

 • Name: GKS

 • .NET CLR version: .NET CLR Version 2.0.50727

 • Managed pipline mode: Classic

 • Tryck Next för att starta installationen. Efter en kort stund visas en konfigureringsdialog. Ange namnet på den servern du installerar på.

 • Tryck Close för att avsluta installationen.

Testa att öppna GKS Web i en webbläsare

 • Öppna GKS Web genom att skriva in URL för applikationen i en browser, tex: http://server/GKSWeb . där miller ska ersättas av namnet på er serverdator.

 • Logga in genom att ange ett GKS3 användarnamn och lösenord och tryck Logga In.

GKS Plan

Installera med fördel en Plan-klient på servern. Går det därefter bra att starta klienten har installationen gått bra!

På klienterna

Kör GKS Plan Setup.exe .

Visas en varning om att programmet är okänt, klicka More info > Run anyway.

 • Tryck Next vid välkomstdialogen.

 • Tryck Next för att acceptera förvald installationskatalog.

 • Tryck Next för att starta installationen. Efter en kort stund visas en konfigureringsdialog.

Ibland hamnar dialogen för konfigurationen bakom installationsprogrammet. Flytta i sådant fall fönstret installationsprogrammet åt sidan.

Fyll i konfigurationen och klicka OK.

Rubrik

Beskrivning

Company name

Ert företags namn

Server namn

Datornamn eller IP-adress till servern där GKS Planning Server-tjästen är installerad.

Language

Språk som önskas på applikationen.

 • Tryck Close för att avsluta installationen.

Starta GKS Plan

 • Starta GKS Plan genom att dubbelklicka ikonen på skrivbordet.

 • Logga in genom att ange GKS3 användarnamn och lösenord och tryck Logga in.

Problemlösning

GKS Web Setup visar en dialog att den inte kan starta

Öppna en kommandoprompt med administrativa rättigheter. Starta installationspaketet med kommando:

msiexec.exe /i "GKS Web Setup.msi"

Last updated