Skicka e-post från GKS3

Det går att skicka e-post direkt från GKS via din e-postklient. Använder ni Outlook kan ni dessutom dra nytta av ett antal extra fördelar.

Komma igång

Innan du börjar skicka e-post behöver du kontrollera systeminställningar i GKS3 under Administratör > Systeminställningar > System > Mailklient.

Dessa inställningar är globala och kommer påverka alla användare.

Du har två val:

 • Använd Outlook. Inställningen Outlook ska vara ikryssad.

 • Använd förvald e-postklient i Windows. Inställningen Outlook ska vara ur-kryssad.

Outlook

Vi rekommenderar att man använder Outlook som ger flera fördelar som beskrivs nedan.

Systemkrav. Varje klient som ska kunna skicka e-post behöver:

.NET Framework 4.0 eller .NET Framework 4.0 Client Profile

Vilka fördelar får man om man använder Outlook?

 • Du kan skicka e-post i HTML istället för ren text. Det innebär att du kan ha rikt innehåll i dina mallar i form av typsnitt, färger och infogade bilder.

 • Du kan använda funktioner för batch-mailning.

 • Du säkerställer att mottagaren får e-postbilagan som en PDF-fil. Används inte Outlook kan bilagan under vissa omständigheter döpas om till WINMAIL.DAT.

Förvald e-postklient i Windows

I detta alternativ skickas e-post som ren text via din e-postklient som är satt som standard i Windows.

Rent tekniskt anropar GKS3 Windows API för att begära ett nytt e-postmeddelande.

Kontrollera vilken e-postklient som är standard i Windows

 1. Högerklicka på en fil. T.ex. ett textdokument på skrivbordet.

 2. Välj i menyn: Send to > Mail recipient .

 3. Nu öppnas din e-postklient som är standard. Detta är samma klient som e-post från GKS3 kommer öppnas med.

Vilken e-postklient använder GKS om man har flera?

GKS3 använder den e-postklient som är satt som standard i Windows. Detta val styr du i Windows genom:

 1. Start > Settings

 2. Apps > Default apps > Email

Hur ändrar jag e-postmallar?

Beroende på vilken inställning du använder krävs olika antal mallfiler:

Filnamn

Standard

Outlook

HTML

GKS3_COVER_EMAIL.txt

GKS3_COVER_INVOICE_EMAIL.txt

GKS3_COVER_REMAINDER_EMAIL.txt

GKS3_COVER_EMAIL.html

GKS3_COVER_INVOICE_EMAIL.html

GKS3_COVER_REMAINDER_EMAIL.html

Alla mallfiler ska ligga i mappen \gks3\MailFiles\Cover .

Vilket filformat ska textmallarna (.txt) ha?

 • Om du använder Standard ska filerna vara sparade i ANSI.

 • Om du använder Outlook ska filerna vara sparade i UTF-8.

Detta val kan du göra när du editerar filerna i Anteckningar/Notepad och väljer Spara som. Valet görs vid fältet för Teckenuppsättning/Encoding.

Kan man lägga in en bild i e-postmallen?

För HTML-mallarna går det bra att lägga in bilder. Detta kan vara exempelvis företagets logotype. Det finns två sätt att lägga in bilden i HTML-mallen.

Länka till en bildfil på servern

Lägg din bildfil i den utdelade mappen på servern. Länka sedan till denna fil via den utdelade mappen. Byt ut gks-server mot er servers namn och logo.gif mot bildens namn.

<img src="file://gks-server/gks3/MailFiles/Cover/logo.gif" />

Bädda in bilden i HTML

För detta alternativ behöver du göra om din bildfil till en text (base64). Det finns flera onlineverktyg som kan hjälpa till med denna konvertering. Därefter läggs texten direkt in i HTML-filen.

<img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhHgEeAMQZAICAgEBAQCAgIKCgoPDw8BAQEP6prfw2PuDg4DAwMD8GCL0SGdDQ0GBgYLCwsHBwcP7GyP1TWVBQUJCQkP7V1swjKcDAwPwZIgAAAP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAABkALAAAAAAeAR4AAAX/YCaOZGme1Glaauu+cCzPdG3feK7vuXFcEUhrIMAIBrykcslsOp/QmO9CpQZLRIxWe4x6v+CweNyaVs9AYXbLNiLJ8Lh8Ts+Y0fiKos131/+AgYJSP3iGVQt7fWxdg46PkGJ3h5QXiYuMb2EEFp2enwyRoqNKk5Wnl5hcmlAARapaDQQkbAEjfaxYfbdbtioAbCwBsHwixLUiFmwAJgQJbbkyw4wtyscYAQCzMqan3paKqo1OD9daCbS9vG0F2yUEBbvG6r/BGdPm89e+1lrMJAiebSng4EY/NtGSmePirkyhbxDPpBKXcMdCLSz0YVvX5l8JYPIyIKu3RdhFjcT4/y0jwSDewFA3BLJrOOLgtQkuukXcORHTOB4HEzj45KnBSo2+RPZp985lMaQtQGLM8CCAVasyjVy9qlEAgK9gwwJ4c9BjSzYFYNoYwOhoiYMCtm59pSVpCZ0784Ij9jNHWRUMtmoaqfQcmwYljG7JytHuR3sr3JYg/OJvhrOL1dqg244zgshbPL6jLAKv3tM9F/W1EXQAUU80oWoEgA/DZxEIaknF0Dgq5LeS0517TbTmYQsOnGJIEHvGhJVstyAGHhowmwckTJ/evhfW6hkEFgYo2Hv2waS1Lewuf2J3Rur+VCw0rop5DngDt9G1Df9agdvacSdgan18F0Ntx5BX2P9Gs2Wg2FQHIbaebO39RoJlJsynkE/NzbCbR9HV1R9f7wUo4HYE8mEgDAQ0sB8sSRG2EgJO2YLPfxlMuKBjJLh3AoaT5bMhJhJ0CAON+ZGw33sZ2HQMKyaeCFGKbaxYAwPEOVAOG+wdtVtt/+hIWo8W0hffCWOqcB4AWy52Ww0PYlCAXPuhYyYGDRCHnEwFmBCllIdQmckOgV1V0T1cUngUAS8yJIKYSZ6Q3o/BsVfZUQMol1YNuS2kCZCPlXTCn4BSIegWVs5wXnOMJrojRyDiMoKOWXklFm1tqFlpV7feOiQGZimHwaEnSHCRAHdm0ysAyjF510OlBhqOT8RyetH/cl1WN0JW2M7q6m7H8PiraMJdMy5A3GIXA1zL4qqtk8e8qQKpep26ihONwuKRjNr+igGTOrZqjmYX7rrgMeeSQACCRcJQ26GdasEUvDByAy2g9vrxBAP5LqKuov2KYKwWEoSqBUAIquZswSGXi3CTu8a5nLwmOECNC3FiRzEmARg56sUoTqtatUkwMEC7X1lAEyg1eUIzJ53QhMAnJiBw9LITENzMJzQ3rSdxIkDdSdfJEKU1S1y/IHYnGaz9NWw40ItGxqmSYvfdeMtNN9F49+13JFHqwRfffxdueCCmXbFGgYQf7vjjcphyBQmL3wv55ZgPMsXkJ2RRd+agh/5FCgowrCz66aibEAIAOw==" />

Kan man ha egna personliga e-postmallar?

Det finns stöd för att ha personliga e-postmallar. Genom detta kan du exempelvis ha din egna signatur med hälsningsfras och namn.

Skapa en mapp på din dator om den inte redan finns: c:\FaxMail\<<din dators namn>>

Kopiera mallfilerna från servern till mappen. Nu kan du redigera dina egna mallfiler.

Last updated