GKS3 Docs
Search…
⌃K

Skicka e-post från GKS3

Det går att skicka e-post direkt från GKS via din e-postklient. Använder ni Outlook kan ni dessutom dra nytta av ett antal extra fördelar.

Komma igång

Innan du börjar skicka e-post behöver du kontrollera systeminställningar i GKS3 under Administratör > Systeminställningar > System > Mailklient.
Dessa inställningar är globala och kommer påverka alla användare.
Du har två val:
 • Använd Outlook. Inställningen Outlook ska vara ikryssad.
 • Använd förvald e-postklient i Windows. Inställningen Outlook ska vara ur-kryssad.

Outlook

Vi rekommenderar att man använder Outlook som ger flera fördelar som beskrivs nedan.
Systemkrav. Varje klient som ska kunna skicka e-post behöver:
.NET Framework 4.0 eller .NET Framework 4.0 Client Profile

Vilka fördelar får man om man använder Outlook?

 • Du kan skicka e-post i HTML istället för ren text. Det innebär att du kan ha rikt innehåll i dina mallar i form av typsnitt, färger och infogade bilder.
 • Du kan använda funktioner för batch-mailning.
 • Du säkerställer att mottagaren får e-postbilagan som en PDF-fil. Används inte Outlook kan bilagan under vissa omständigheter döpas om till WINMAIL.DAT.

Förvald e-postklient i Windows

I detta alternativ skickas e-post som ren text via din e-postklient som är satt som standard i Windows.
Rent tekniskt anropar GKS3 Windows API för att begära ett nytt e-postmeddelande.

Kontrollera vilken e-postklient som är standard i Windows

 1. 1.
  Högerklicka på en fil. T.ex. ett textdokument på skrivbordet.
 2. 2.
  Välj i menyn: Send to > Mail recipient .
 3. 3.
  Nu öppnas din e-postklient som är standard. Detta är samma klient som e-post från GKS3 kommer öppnas med.

Vilken e-postklient använder GKS om man har flera?

GKS3 använder den e-postklient som är satt som standard i Windows. Detta val styr du i Windows genom:
 1. 1.
  Start > Settings
 2. 2.
  Apps > Default apps > Email

Hur ändrar jag e-postmallar?

Beroende på vilken inställning du använder krävs olika antal mallfiler:
Filnamn
Standard
Outlook
HTML
GKS3_COVER_EMAIL.txt
GKS3_COVER_INVOICE_EMAIL.txt
GKS3_COVER_REMAINDER_EMAIL.txt
GKS3_COVER_EMAIL.html
GKS3_COVER_INVOICE_EMAIL.html
GKS3_COVER_REMAINDER_EMAIL.html
Alla mallfiler ska ligga i mappen \gks3\MailFiles\Cover .
Vilket filformat ska textmallarna (.txt) ha?
 • Om du använder Standard ska filerna vara sparade i ANSI.
 • Om du använder Outlook ska filerna vara sparade i UTF-8.
Detta val kan du göra när du editerar filerna i Anteckningar/Notepad och väljer Spara som. Valet görs vid fältet för Teckenuppsättning/Encoding.

Kan man ha egna personliga e-postmallar?

Det finns stöd för att ha personliga e-postmallar. Genom detta kan du exempelvis ha din egna signatur med hälsningsfras och namn.
Skapa en mapp på din dator om den inte redan finns: c:\FaxMail\<<din dators namn>>
Kopiera mallfilerna från servern till mappen. Nu kan du redigera dina egna mallfiler.