GKS3 Docs
Search…
⌃K

Underhålla GKS3

Windows-tjänster

Modul
Tjänst
GKS3 Kalkyl
GKS Licenshanterare
GKS3 Kalkyl
GKS Legoservice
GKS3 Lager
GKS Reservationserver
GKS3 Plan
GKS Plan Server
GKS3 Plan
GKS Synchronizer
GKS3 E-handel
GKS Server
GKS3 Distribution
LogTrade Integrated Printing

Webbapplikationer

Modul
URL / Mapp
GKS Plan
http://server/gksweb c:\inetpub\wwwroot\gksweb
GKS CRM
http://server/gkscrm c:\inetpub\wwwroot\gkscrm
GKS API (E-handel)
http://server/SystemECommerceService/SystemECommerceService.asmx c:\inetpub\wwwroot\SystemECommerceService
GKS API (Place simple order)
http://server/GKS.External.PlaceSimpleOrder/PlaceSimpleOrder.asmx c:\inetpub\wwwroot\GKS.External.PlaceSimpleOrder

Windows-applikationer

Program
Standard sökväg
GKS3 Kalkyl
\\server\gks3\gks.exe
GKS3 BGC
\\server\gks3\bgc\Simutek.BGC.UI.exe
GKS3 Distribution
\\server\gks3\distribution\Simutek.GKS.UI.Distribution.exe
GKS3 E-handel
\\server\gks3\ehandel\gks.exe
GKS3 Plan
c:\program files (x86)\simutek ab\gks plan\GKS.Plan.exe

Loggfiler

Program/tjänst
Loggmål
GKS3 Kalkyl
c:\gks3\loggfiler
GKS Licenshanterare
Event log: Application
GKS Reservationserver
Event log: Application
GKS Plan Server
Event log: GKS.ProductionPlanning
GKS Synchronizer
Event log: GKS.Sync

Konfigurationsfiler

Klient

Program/tjänst
Sökväg
Mål
GKS3 Plan
c:\Program Files (x86)\Simutek AB\GKS Plan\GKS.Plan.exe.config
App-server
GKS3 Outlook Addin
(via programmeny)
Databas

Server

Program/tjänst
Sökväg
Mål
GKS3 Kalkyl
c:\gks3\gks.ini
Databas
GKS3 Distribution
c:\gks3\gks.ini
Databas
GKS3 BGC
c:\gks3\bgc\Simutek.BGC.UI.exe.config
Databas
GKS3 Planning Server
c:\Program Files (x86)\Simutek AB\GKS Planning Server\GKS.PlanningServer.exe.config
Databas
GKS3 Synchronizer
c:\Program Files (x86)\Simutek AB\GKS Synchronizer\GKS.Synchronizer.exe.config
Databas
GKS3 Web
c:\inetpub\wwwroot\GKSWeb\web.config
App-server
GKS3 Ehandel
c:\Program Files (x86)\Simutek AB\GKS Server\Simutek.GKS.Server.exe.config
Databas
GKS3 CRM
c:\inetpub\wwwroot\GKSCRM\web.config
Databas
GKS3 Ehandel API
c:\inetpub\wwwroot\SystemECommerceService\web.config
Databas
GKS3 PlaceSimpleOrder API
c:\inetpub\wwwroot\GKS.External.PlaceSimpleOrder\web.config
Databas

Portar

Program/tjänst
Port
SQL Server (sqlservr.exe)
TCP 1433
GKS Nyckelserver (Nyckelserver.exe)
TCP 47007
GKS Plan Server (GKS.PlanningServer.exe)
TCP 50002
GKS E-handel Server (Simutek.GKS.Server.exe)
TCP 50004

Extern kommunikation