GKS3 Docs
Search
K

Underhålla GKS3

Vanliga IT-driftsuppgifter

Övervakning

 1. 1.
  Kontrollera att backup finns tillgänglig och är återställningsbar. Mappen c:\gks3 på servern bör säkerhetskopieras dagligen och sparas i upp till ett år.
 2. 2.
  Kontrollera att tjänster för GKS är startade.
 3. 3.
  Kontrollera felloggar (Event Viewer) för fel.
 4. 4.
  Kontrollera ledigt hårddiskutrymme.
 5. 5.
  Föra en förteckning över miljöer (produktion, test) med installerade programvaror, tjänster och eventuellt skräddarsydda lösningar. Det är speciellt användbart om dessa över installerade över fler serverdatorer.

Administrativt underhåll av SQL Server

Följande uppgifter ska utföras kontinuerligt och bör med fördel automatiseras genom exempelvis SQL Maintenance Plans.
 1. 1.
  Skapa fullständig (Backup type: Full) databasbackup till fil (.bak). Detta bör ske varje natt. En backupfil bör sparas i minst ett år.
 2. 2.
  Skapa eventuellt Differential backup (Backup type: Differential) med den frekvens som det ska kunna gå att återskapa till. T.ex. en gång i timmen.
 3. 3.
  Bygg om alla index för databas GKS.
 4. 4.
  Uppdatera statistik för databas GKS.
 5. 5.
  Kontrollera storlek på databas och transaktionslogg. Minska storlek (shrink) på databas och transaktionsloggar vid behov. För att storlek på transaktionslogg ska gå att minimera kan det krävas att det tas en backup på transaktionsloggen först (Backup type: Transaction Log).

Windows-tjänster

Modul
Tjänst
GKS3 Kalkyl
GKS Licenshanterare
GKS3 Kalkyl
GKS Legoservice
GKS3 Lager
GKS Reservationserver
GKS3 Plan
GKS Plan Server
GKS3 Plan
GKS Synchronizer
GKS3 E-handel
GKS Server
GKS3 Distribution
LogTrade Integrated Printing

Webbapplikationer

Modul
URL / Mapp
GKS Plan
http://server/gksweb c:\inetpub\wwwroot\gksweb
GKS CRM
http://server/gkscrm c:\inetpub\wwwroot\gkscrm
GKS API (E-handel)
http://server/SystemECommerceService/SystemECommerceService.asmx c:\inetpub\wwwroot\SystemECommerceService
GKS API (Place simple order)
http://server/GKS.External.PlaceSimpleOrder/PlaceSimpleOrder.asmx c:\inetpub\wwwroot\GKS.External.PlaceSimpleOrder

Windows-applikationer

Program
Standard sökväg
GKS3 Kalkyl
\\server\gks3\gks.exe
GKS3 BGC
\\server\gks3\bgc\Simutek.BGC.UI.exe
GKS3 Distribution
\\server\gks3\distribution\Simutek.GKS.UI.Distribution.exe
GKS3 E-handel
\\server\gks3\ehandel\gks.exe
GKS3 Plan
c:\program files (x86)\simutek ab\gks plan\GKS.Plan.exe

Loggfiler

Program/tjänst
Loggmål
GKS3 Kalkyl
c:\gks3\loggfiler
GKS Licenshanterare
Event log: Application
GKS Reservationserver
Event log: Application
GKS Plan Server
Event log: GKS.ProductionPlanning
GKS Synchronizer
Event log: GKS.Sync

Konfigurationsfiler

Klient

Program/tjänst
Sökväg
Mål
GKS3 Plan
c:\Program Files (x86)\Simutek AB\GKS Plan\GKS.Plan.exe.config
App-server
GKS3 Outlook Addin
(via programmeny)
Databas

Server

Program/tjänst
Sökväg
Mål
GKS3 Kalkyl
c:\gks3\gks.ini
Databas
GKS3 Distribution
c:\gks3\gks.ini
Databas
GKS3 BGC
c:\gks3\bgc\Simutek.BGC.UI.exe.config
Databas
GKS3 Planning Server
c:\Program Files (x86)\Simutek AB\GKS Planning Server\GKS.PlanningServer.exe.config
Databas
GKS3 Synchronizer
c:\Program Files (x86)\Simutek AB\GKS Synchronizer\GKS.Synchronizer.exe.config
Databas
GKS3 Web
c:\inetpub\wwwroot\GKSWeb\web.config
App-server
GKS3 Ehandel
c:\Program Files (x86)\Simutek AB\GKS Server\Simutek.GKS.Server.exe.config
Databas
GKS3 CRM
c:\inetpub\wwwroot\GKSCRM\web.config
Databas
GKS3 Ehandel API
c:\inetpub\wwwroot\SystemECommerceService\web.config
Databas
GKS3 PlaceSimpleOrder API
c:\inetpub\wwwroot\GKS.External.PlaceSimpleOrder\web.config
Databas

Portar

Program/tjänst
Port
SQL Server (sqlservr.exe)
TCP 1433
GKS Nyckelserver (Nyckelserver.exe)
TCP 47007
GKS Plan Server (GKS.PlanningServer.exe)
TCP 50002
GKS E-handel Server (Simutek.GKS.Server.exe)
TCP 50004
GKS Plan (GKS.Plan.exe)
(dynamisk)¹
 1. 1.
  GKS Plan (GKS.Plan.exe) är normalt konfigurerad att erhålla en dynamisk port som tilldelas av Windows. För att se det portintervall som används kan följande kommando köras på servern: netsh int ipv4 show dynamicport tcp För mer information om dynamiska portar och administration av dessa: https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/networking/default-dynamic-port-range-tcpip-chang

Extern kommunikation

Testmiljö

Genom att sätta upp en testmiljö går det att minska risken för störningar i produktionsmiljön.
I testmiljön kan nya versioner testas av innan de tas i bruk. Det går även att testa större planerade förändringar i konfiguration såsom att lägga upp nya prislistor och andra genomgripande förändringar inom GKS.

Testdatabas

Första steget för att sätta upp en testmiljö är att skapa en kopia av databasen.
Behövs en ny server? Nej, det behövs ingen ny server. Det enklaste är att lägga upp testdatabasen på samma SQL Server som används i produktion. Enbart om det finns något specifikt skäl att helt isolera miljöerna åt behövs en ny serverdator.
Gör såhär för att skapa testdatabasen:
 1. 1.
  Ta en fullständig backup av databasen GKS till en .BAK-fil.
 2. 2.
  Återställ denna backup till databas med nytt namn, t.ex. GKS-TEST.
 3. 3.
  Kör databasscriptet nedan som stänger av viss funktionalitet som inte är lämplig i testmiljö. Detta gäller t.ex. funktioner för automatiska utskick av e-post mm.
Production2Test.sql
780B
Binary
Ett databasscript för att konvertera en produktionsdatabas till en testdatabas.

Köra GKS3 Kalkyl mot testdatabasen

Starta GKS mot testmiljön från en kommandoprompt eller lägg upp en ny genväg: gks.exe -database GKS-TEST
När GKS har startats, kontroller att det står testdatabasens namn i statusfältet.

Isolerad testmiljö

För att kunna testa av tilläggsmoduler krävs en ny separat applikationsserver avsedd för test. På denna server installeras GKS3 Kalkyl plus samtliga tilläggsmoduler.
Till skillnad från i produktion ska namnet på testdatabasen uppges vid installation och konfiguration.
Vid installation av GKS Plan-klienten och GKS Web ska testserverns namn uppges.