Underhålla GKS3

Windows-tjänster

Modul

Tjänst

GKS3 Kalkyl

GKS Licenshanterare

GKS3 Lager

GKS Reservationserver

GKS3 Plan

GKS Plan Server

GKS3 Plan

GKS Synchronizer

GKS3 E-handel

GKS Server

GKS3 Distribution

LogTrade Integrated Printing

Webbapplikationer

Modul

URL / Mapp

GKS Plan

http://server/gksweb c:\inetpub\wwwroot\gksweb

GKS CRM

http://server/gkscrm c:\inetpub\wwwroot\gkscrm

GKS API (E-handel)

http://server/SystemECommerceService/SystemECommerceService.asmx c:\inetpub\wwwroot\SystemECommerceService

GKS API (Place simple order)

http://server/GKS.External.PlaceSimpleOrder/PlaceSimpleOrder.asmx c:\inetpub\wwwroot\GKS.External.PlaceSimpleOrder

Windows-applikationer

Program

Standard sökväg

GKS3 Kalkyl

\\server\gks3\gks.exe

GKS3 BGC

\\server\gks3\bgc\Simutek.BGC.UI.exe

GKS3 Distribution

\\server\gks3\distribution\Simutek.GKS.UI.Distribution.exe

GKS3 E-handel

\\server\gks3\ehandel\gks.exe

GKS3 Plan

c:\program files (x86)\simutek ab\gks plan\GKS.Plan.exe

Loggfiler

Program/tjänst

Loggmål

GKS3 Kalkyl

c:\gks3\loggfiler

GKS Licenshanterare

Event log: Application

GKS Reservationserver

Event log: Application

GKS Plan Server

Event log: GKS.ProductionPlanning

GKS Synchronizer

Event log: GKS.Sync

Konfigurationsfiler

Klient

Program/tjänst

Sökväg

Mål

GKS3 Plan

c:\Program Files (x86)\Simutek AB\GKS Plan\GKS.Plan.exe.config

App-server

GKS3 Outlook Addin

(via programmeny)

Databas

Server

Program/tjänst

Sökväg

Mål

GKS3 Kalkyl

c:\gks3\gks.ini

Databas

GKS3 Distribution

c:\gks3\gks.ini

Databas

GKS3 BGC

c:\gks3\bgc\Simutek.BGC.UI.exe.config

Databas

GKS3 Planning Server

c:\Program Files (x86)\Simutek AB\GKS Planning Server\GKS.PlanningServer.exe.config

Databas

GKS3 Synchronizer

c:\Program Files (x86)\Simutek AB\GKS Synchronizer\GKS.Synchronizer.exe.config

Databas

GKS3 Web

c:\inetpub\wwwroot\GKSWeb\web.config

App-server

GKS3 Ehandel

c:\Program Files (x86)\Simutek AB\GKS Server\Simutek.GKS.Server.exe.config

Databas

GKS3 CRM

c:\inetpub\wwwroot\GKSCRM\web.config

Databas

GKS3 Ehandel API

c:\inetpub\wwwroot\SystemECommerceService\web.config

Databas

GKS3 PlaceSimpleOrder API

c:\inetpub\wwwroot\GKS.External.PlaceSimpleOrder\web.config

Databas

Portar

Program/tjänst

Port

SQL Server (sqlservr.exe)

TCP 1433

GKS Nyckelserver (Nyckelserver.exe)

TCP 47007

GKS Plan Server (GKS.PlanningServer.exe)

TCP 50002

GKS E-handel Server (Simutek.GKS.Server.exe)

TCP 50004

Extern kommunikation