Underhålla GKS3

Vanliga IT-driftsuppgifter

Övervakning

 1. Kontrollera att backup finns tillgänglig och är återställningsbar. Mappen c:\gks3 på servern bör säkerhetskopieras dagligen och sparas i upp till ett år.

 2. Kontrollera att tjänster för GKS är startade.

 3. Kontrollera felloggar (Event Viewer) för fel.

 4. Kontrollera ledigt hårddiskutrymme.

 5. Föra en förteckning över miljöer (produktion, test) med installerade programvaror, tjänster och eventuellt skräddarsydda lösningar. Det är speciellt användbart om dessa över installerade över fler serverdatorer.

Administrativt underhåll av SQL Server

Följande uppgifter ska utföras kontinuerligt och bör med fördel automatiseras genom exempelvis SQL Maintenance Plans.

 1. Skapa fullständig (Backup type: Full) databasbackup till fil (.bak). Detta bör ske varje natt. En backupfil bör sparas i minst ett år.

 2. Skapa eventuellt Differential backup (Backup type: Differential) med den frekvens som det ska kunna gå att återskapa till. T.ex. en gång i timmen.

 3. Bygg om alla index för databas GKS.

 4. Uppdatera statistik för databas GKS.

 5. Kontrollera storlek på databas och transaktionslogg. Minska storlek (shrink) på databas och transaktionsloggar vid behov. För att storlek på transaktionslogg ska gå att minimera kan det krävas att det tas en backup på transaktionsloggen först (Backup type: Transaction Log).

Windows-tjänster

Modul

Tjänst

GKS3 Kalkyl

GKS Licenshanterare

GKS3 Kalkyl

GKS Legoservice

GKS3 Lager

GKS Reservationserver

GKS3 Plan

GKS Plan Server

GKS3 Plan

GKS Synchronizer

GKS3 E-handel

GKS Server

GKS3 Distribution

LogTrade Integrated Printing

Webbapplikationer

Modul

URL / Mapp

GKS Plan

http://server/gksweb c:\inetpub\wwwroot\gksweb

GKS CRM

http://server/gkscrm c:\inetpub\wwwroot\gkscrm

GKS API (E-handel)

http://server/SystemECommerceService/SystemECommerceService.asmx c:\inetpub\wwwroot\SystemECommerceService

GKS API (Place simple order)

http://server/GKS.External.PlaceSimpleOrder/PlaceSimpleOrder.asmx c:\inetpub\wwwroot\GKS.External.PlaceSimpleOrder

Windows-applikationer

Program

Standard sökväg

GKS3 Kalkyl

\\server\gks3\gks.exe

GKS3 BGC

\\server\gks3\bgc\Simutek.BGC.UI.exe

GKS3 Distribution

\\server\gks3\distribution\Simutek.GKS.UI.Distribution.exe

GKS3 E-handel

\\server\gks3\ehandel\gks.exe

GKS3 Plan

c:\program files (x86)\simutek ab\gks plan\GKS.Plan.exe

Loggfiler

Program/tjänst

Loggmål

GKS3 Kalkyl

c:\gks3\loggfiler

GKS Licenshanterare

Event log: Application

GKS Reservationserver

Event log: Application

GKS Plan Server

Event log: GKS.ProductionPlanning

GKS Synchronizer

Event log: GKS.Sync

Konfigurationsfiler

Klient

Program/tjänst

Sökväg

Mål

GKS3 Plan

c:\Program Files (x86)\Simutek AB\GKS Plan\GKS.Plan.exe.config

App-server

GKS3 Outlook Addin

(via programmeny)

Databas

Server

Program/tjänst

Sökväg

Mål

GKS3 Kalkyl

c:\gks3\gks.ini

Databas

GKS3 Distribution

c:\gks3\gks.ini

Databas

GKS3 BGC

c:\gks3\bgc\Simutek.BGC.UI.exe.config

Databas

GKS3 Planning Server

c:\Program Files (x86)\Simutek AB\GKS Planning Server\GKS.PlanningServer.exe.config

Databas

GKS3 Synchronizer

c:\Program Files (x86)\Simutek AB\GKS Synchronizer\GKS.Synchronizer.exe.config

Databas

GKS3 Web

c:\inetpub\wwwroot\GKSWeb\web.config

App-server

GKS3 Ehandel

c:\Program Files (x86)\Simutek AB\GKS Server\Simutek.GKS.Server.exe.config

Databas

GKS3 CRM

c:\inetpub\wwwroot\GKSCRM\web.config

Databas

GKS3 Ehandel API

c:\inetpub\wwwroot\SystemECommerceService\web.config

Databas

GKS3 PlaceSimpleOrder API

c:\inetpub\wwwroot\GKS.External.PlaceSimpleOrder\web.config

Databas

Portar

Program/tjänst

Port

SQL Server (sqlservr.exe)

TCP 1433

GKS Nyckelserver (Nyckelserver.exe)

TCP 47007

GKS Plan Server (GKS.PlanningServer.exe)

TCP 50002

GKS E-handel Server (Simutek.GKS.Server.exe)

TCP 50004

GKS Plan (GKS.Plan.exe)

(dynamisk)¹

 1. GKS Plan (GKS.Plan.exe) är normalt konfigurerad att erhålla en dynamisk port som tilldelas av Windows. För att se det portintervall som används kan följande kommando köras på servern: netsh int ipv4 show dynamicport tcp För mer information om dynamiska portar och administration av dessa: https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/networking/default-dynamic-port-range-tcpip-chang

Extern kommunikation

Testmiljö

Genom att sätta upp en testmiljö går det att minska risken för störningar i produktionsmiljön.

I testmiljön kan nya versioner testas av innan de tas i bruk. Det går även att testa större planerade förändringar i konfiguration såsom att lägga upp nya prislistor och andra genomgripande förändringar inom GKS.

Testdatabas

Första steget för att sätta upp en testmiljö är att skapa en kopia av databasen.

Behövs en ny server? Nej, det behövs ingen ny server. Det enklaste är att lägga upp testdatabasen på samma SQL Server som används i produktion. Enbart om det finns något specifikt skäl att helt isolera miljöerna åt behövs en ny serverdator.

Gör såhär för att skapa testdatabasen:

 1. Ta en fullständig backup av databasen GKS till en .BAK-fil.

 2. Återställ denna backup till databas med nytt namn, t.ex. GKS-TEST.

 3. Kör databasscriptet nedan som stänger av viss funktionalitet som inte är lämplig i testmiljö. Detta gäller t.ex. funktioner för automatiska utskick av e-post mm.

Köra GKS3 Kalkyl mot testdatabasen

Starta GKS mot testmiljön från en kommandoprompt eller lägg upp en ny genväg: gks.exe -database GKS-TEST

När GKS har startats, kontroller att det står testdatabasens namn i statusfältet.

Isolerad testmiljö

För att kunna testa av tilläggsmoduler krävs en ny separat applikationsserver avsedd för test. På denna server installeras GKS3 Kalkyl plus samtliga tilläggsmoduler.

Till skillnad från i produktion ska namnet på testdatabasen uppges vid installation och konfiguration.

Vid installation av GKS Plan-klienten och GKS Web ska testserverns namn uppges.

Last updated