Standardrapporter

GKS3 innehåller en samling standardrapporter.

Tillgängliga standardrapporter

RapportnamnOmrådeFinns i GKS4

Betalningsprognos kund

Ekonomi

🗑️ Utgår

Betalningsprognos leverantör

Ekonomi

🗑️ Utgår

Bidragslista

Försäljning

✅ Införd

Efterkalkyl

Kalkyl

⏳ Planerad

Efterkalkyl Kostnadsställen

Kalkyl

⏳ Planerad

Efterkalkyl OP/KS

Kalkyl

⏳ Planerad

Efterkalkyl Operationer

Kalkyl

⏳ Planerad

Efterkalkyl Transaktioner

Kalkyl

⏳ Planerad

Försäljningsstatistik

Försäljning

✅ Införd

Inneliggande offerter

Försäljning

⏳ Planerad

Kontering fakturaexport

Ekonomi

🗑️ Utgår

Kundregister

Försäljning

⏳ Planerad

Kundregistetiketter

Försäljning

🗑️ Utgår

Kundreskontra

Ekonomi

🗑️ Utgår

Kundsaldolista

Ekonomi

🗑️ Utgår

Leveranslista

Försäljning

✅ Införd

Leverantörsregister

Försäljning

⏳ Planerad

Leverantörsregisteretiketter

Försäljning

🗑️ Utgår

Leverantörsreskontra

Ekonomi

🗑️ Utgår

Leverantörssaldolista

Ekonomi

🗑️ Utgår

Lönsamhet per kostnadsställe

Kalkyl

⏳ Planerad

Lönsamhet per resultatenhet

Kalkyl

⏳ Planerad

Omsättningsrapport

Försäljning

✅ Införd

Orderlista

Försäljning

✅ Införd

Produkter i arbete (PIA)

Försäljning

⏳ Planerad

Pågående order

Försäljning

✅ Införd

Verifikationslista

Ekonomi

🗑️ Utgår

Skapa till Excel

Alla rapporter går att ta ut till ett Exceldokument (.xls) för betraktande och vidare analys.

För att kunna editera dessa Exceldokument kan du behöva ändra dina inställningar i Excel-applikationen om du får denna varning:

Ändra i sådant fall dina filblockerings-inställningar.

Last updated