GKS3 Docs
Search
K
Comment on page

Standardrapporter

GKS3 innehåller en samling standardrapporter.

Tillgängliga standardrapporter

Betalningsprognos kund
Betalningsprognos leverantör
Bidragslista
Efterkalkyl
Efterkalkyl Kostnadsställen
Efterkalkyl OP/KS
Efterkalkyl Operationer
Efterkalkyl Transaktioner
Försäljningsstatistik
Inneliggande offerter
Kontering fakturaexport
Kundregister
Kundregistetiketter
Kundreskontra
Kundsaldolista
Leveranslista
Leverantörsregister
Leverantörsregisteretiketter
Leverantörsreskontra
Leverantörssaldolista
Lönsamhet per kostnadsställe
Lönsamhet per resultatenhet
Omsättningsrapport
Orderlista
Produkter i arbete (PIA)
Pågående order
Verifikationslista

Skapa till Excel

Alla rapporter går att ta ut till ett Exceldokument (.xls) för betraktande och vidare analys.
För att kunna editera dessa Exceldokument kan du behöva ändra dina inställningar i Excel-applikationen om du får denna varning:
Ändra i sådant fall dina filblockerings-inställningar.
Kryssa ur Öppna från blokerade filtyper för Excel 2 Worksheets.