Tripletex

Funktionalitet

 • Frisläppta order i GKS3 överförs till en order och en faktura i Tripletex.

 • Fakturanummer från Tripletex används.

 • Produktspecifikation kommer bifogas som en efterföljande sida till fakturan.

 • Fakturadatum sätts normalt till dagens datum men kan ändras i klienten före överföring.

Förkrav

 1. Du måste skapa en Brukernøkkel (Employee token) som skickas till Simutek. Följ stegen i denna hjälpartikel: https://hjelp.tripletex.no/hc/no/articles/4409557117713

 2. En av era bruker i Tripletex måste vara brukeradministrator under Selskap > Ansatte > (aktuell bruker) > Mer: Brukertilgang > Generelle tilganger > ✅ Brukeradministrator. Logga in med denna användare för att kontrollera efterföljande punkter.

 3. Måste finnas ett organisajonsnummer samt fakturakonto angivet under Selskap > Selskapsinformasjon.

 4. Följande inställningar aktiverade under Regnskap > Innstillinger > Mva-innstillinger > Globale mva-instillinger:

  • Har omsetning innenfor mva-loven

  • Har inntekter fra avgiftsfri utførsel av varer og tjenester

  • Har avgiftsfri omsetning innenfor mva-loven (innland) info

 5. Varje säljare (deres kontakt) måste finnas upplagd som en kontakt i Tripletex. Kontakterna behöver sedan vidare ha följande inställningen satt i GUI under Kunde > Kontakter > (aktuell kontakt) > Brukertilgang: Brukeren kan velges av andre brukere som fører timer, reiser og utlegg m.m. i selskapet.

 6. Kontrollera med Tripletex support vad räknaren för nästa fakturanummer är satt till. Denna inställning kan enbart ändras av Tripletex support.

Checklista igångkörning

 1. Gör klar all bokföring för fakturor skapade i GKS3.

 2. Ändra behörighet i GKS3. Behörighet till att skapa fakturor i GKS3 ska stängas av.

 3. Frisläpp/godkän ett antal order. Dessa kommer vi en i taget att överföra till Tripletex vid igångkörning.

 4. Installera GKS3 Fakturering.

 5. Överföring av en frisläppt order till Tripletex.

 6. Kontrollera utseendet i skapad faktura.

Begränsningar

 1. Det går inte att bifoga en fil direkt till en faktura. Vi skapar därför först en order som vi bifogar PDF över tryckspecifikation. Denna order ligger sedan till grund för fakturan.

 2. Ordernummer från GKS används vid skapande av order. Säkerställ att det inte finns eller skapas några order i Tripletex inom den ordernummerserie som GKS använder.

 3. GKS kan inte via API:et sätta behörigheter på era kontakter (Deres kontakt). Behörigheter måste manuellt sättas.

 4. I Tripletex krävs ett á-pris på fakturarader. I vissa fall kan detta leda till ett á-pris med många decimaler då priser inte alltid är jämt delbart med mängden som i dessa fall:

  • För produkter, innebär detta att lämnat pris inte alltid är jämnt delbart med offererad upplaga (ex).

  • För artiklar, innebär detta att de artiklar som har ett grundpris/startpris kan ge ett ojämnt á-pris.

  Det blir alltid en korrekt slutsumma på raden och för hela fakturan.

Frågor och svar

Kan kunden få en egen referenstext på e-fakturan? Det finns fler möjligheter att skicka referenser. Se hjälpartikeln Referanser (EHF-faktura) hos Tripletex för mer information.

Last updated