Skicka mailutskick från GKS3

Med en knapptryckning kan du mejla alla fakturor till dina kunder via s.k. "batch-mailning".

Förkrav. Denna funktion kräver att man använder Outlook. Se Skicka e-post från GKS3.

Undvika varningar

För att undvika varningar om att ett program använder Outlook i bakgrunden behöver följande inställning utföras på varje klient från vilken mailutskick görs:

  1. Starta Outlook.

  2. Click the File tab.

  3. Click Options.

  4. Click Trust Center.

  5. Click Trust Center Settings.

  6. Click Programmatic Access.

  7. Ställ in Never warn me about suspicious activity.

Last updated