GKS3 Docs
Search…
⌃K

Beställa rapporter

Din databas innehåller mängder med data. Data som är kunskap. Kunskap som är pengar.
Vill du ha en skräddarsydd rapport eller dashboard som sammanställer exakt det du vill se? Då kan du beställa en skräddarsydd rapport från Simutek. Kontakta oss så berättar vi mer.
Vi skapar och levererar rapporter i SQL Server Reporting Services (SSRS) . Reporting Services är en kostnadsfri rapportmotor som ingår i er SQL Server-databas. Rapporterna går att öppna i en webbläsare och vidare exportera till Excel, PDF mm. Det finns även möjligheter att schemalägga körningar som skickas ut med mail. Rapporterna kan utformas för desktop och mobil.
Första gången du beställer en rapport? Kontrollera att Reporting Services är aktiverat.

Rapportspecifikation

Följande mall kan användas för att beskriva en önskad rapport.

TITEL

Försäljning per säljare

FRÅGA

Summera ordervärde för samtliga order (fri- eller tillverkningsorder) per säljare.

RESULTAT

Resultat ska presenteras i form av en TABELL med en rad per Säljare och med kolumner:
Kolumn
Datatyp
Formattering
Kommentar
Säljare
text
Ordervärde
heltal

SUMMARAD

Rapporten ska avslutas med en summeringsrad där följande kolumner summeras:
  • Ordervärde

FILTER

Före rapporten körs ska det vara möjligt att ange följande filter.
Parameter
Datatyp
Obligatorisk
Förifyllt värde
Orderdatum fr.o.m.
datum
Ja
Första dagen för aktuellt år
Orderdatum till
datum
Ja
Sista dagen för aktuellt år
Säljare
lista
Nej

SORTERING

Resultat ska sorteras utefter Säljare i stigande ordning. Sorteringsordningen ska inte gå att ändra.

SCHEMALÄGGNING

Rapporten ska skickas ut per e-mail varje måndag klockan 07:00.
Rapporter går att schemalägga (köra automatist vid vissa tidsintervall) givet att det finns ett förifyllt värde för samtliga obligatoriska parametrar.

ÖVRIGA VILLKOR

Aktivera Reporting Services (SSRS)

Första gången du beställer en rapport måste er IT-partner kontrollera att SQL Server Reporting Services är installerad på er databasserver.
Aktivera och installera Reporting Services i native mode utefter installationsanvisningarna:
Installationen går i korthet ut på:
  • Installera Reporting Services i native mode
  • Kör Report Server Configuration Manager och godta standardinställningar.
  • Sätt behörigheter via webbportalen (http://localhost/reports):
    • Site Settings > Security. Tilldela rollen System User för användare eller grupp som ska ha tillgång till rapportsystemet. T.ex. för gruppen Everyone eller MYDOMAIN\Domain Users .
    • Root folder / hem-mapp > Folder Settings / Manage folder. Tilldela rollen Browser till alla användare som ska kunna köra rapporter från denna mapp. T.ex. för gruppen Everyone eller Alla .
  • Kontrollera att administratör och slutanvändare kan öppna http://er-db-server/reports .
Sitter du på en äldre version av SQL-server? Då kan det vara läge att uppgradera. I nyaste SQL Server är användargränssnittet för att se och köra rapporter förbättrat och rapporterna har stöd för mer funktioner.