Installation GKS3 Kalkyl

Installationsanvsningar för att installera GKS3 Kalkyl på en ny server samt att skapa genvägar på klienterdatorer.

På servern

Vi börjar med att installera GKS3 Kalkyl på en ny serverdator.

Förkrav

 • En ny serverdator med uppfyllda systemkrav.

 • En databas

  • Första gången: En tom databas erhålls från Simutek.

  • Vid flytt från en gammal server: En databasbackupfil (.BAK) från tidigare system.

 • En GKS3-mapp

  • Första gången: Paket erhålls från Simutek.

  • Vid flytt från en gammal server: Kopiera mapp från gammal server.

 • Licensuppgifter med moduler och antal användare. Uppgifterna kan fås från Simutek.

Sätt upp databas

En ny tom databas

Kör databas-script som genererar ny tom databas. Scriptet erhålls från Simutek.

Från en redan existerade databas

 1. Skapa en ny databas och ge den namnet GKS.

 2. Gör en Restore från databas-backup.

Skapa och dela ut mappen GKS3

Logga in på servern med administratörsrättigheter. Kopiera in GKS3-mappen till c:\ .

c:\gks3

Önskar man lägga mappen GKS3 på en annan enhet eller sökväg går det också bra. Vid uppdateringar av GKS3 Kalkyl måste man då tänka på att ändra förvald mapp som kommer att föreslå c:\gks3 .

Sätt rättigheter och dela ut mappen

Följ stegen under Rättigheter på mapp för att:

 • Ge full behörighet för samtliga filer i denna mapp och underliggande mappar till de användare eller grupper som ska ha behörighet att köra GKS3.

 • Dela ut mappen med läs/skriv

 • Gör eventuellt skrivskyddade filer skrivbara

Redigera filen GKS.INI

Exempel:

GKS.INI
[COMMON]
SERVER=gks-db-server
KEYSERVER=gks-db-server
DBUSER=sa
DBPASSWORD=hemligt

Vanligtvis är SERVER och KEYSERVER samma dator. I sådant fall kan du ta bort eller kommentera bort raden för KEYSERVER.

Registrera GKS3

Registreringen ska normalt utföras på samma dator som är er SQL-server. Om detta inte är möjligt av något skäl, kontakta Simutek.

Starta en kommandoprompt med administrativa rättigheter.

Skapa förfrågan om licensnyckel

c:\gks3\hjälpprogram\RegistreraGKS.exe

Ange:

 • Fullständigt företagsnamn

 • Antal användarlicenser för GKS3 Kalkyl

 • Markera de GKS3-moduler som ni innehar

 • Markera Tryckeri

 • Välj Licensierad version

 • Ange ert licensnummer

Är du osäker på dessa uppgifter kan du få dem från Simutek.

Klicka på Registrera. Din nyckel visas. Kopiera och maila denna till Simutek. Alternativt kan du också maila filen c:\gks3\export\gksregkod.txt.

Avsluta programmet och avvakta en licensnyckel från Simutek.

Lägg in licensnykcel

Starta en kommandoprompt med administrativa rättigheter:

c:\gks3\hjälpprogram\RegistreraGKS3.exe

Fyll i nyckelkoden i avsett fält. Klicka Spara. Nu är GKS3 registrerat och licensierat.

Installera tjänsten GKS Licenshanterare

Starta en kommandoprompt med administrativa rättigheter. Skriv följande två kommandon efter varandra:

C:\gks3\hjälpprogram\Nyckelserver.exe -install
net start "GKS Licenshanterare"

Lägg upp backuprutiner

Schemalägg SQL Server® att säkerhetskopiera databasen GKS.

Schemalägg säkerhetskopiering på mappen C:\GKS3. Där sparas kundunika blankettanpassningar.

Vi rekommenderar starkt att:

 • säkerhetskopia tas på databasen GKS och mappen C:\GKS3 minst en gång varje dag.

 • säkerhetskopior sparas lokalt i minst två veckor.

 • säkerhetskopior sparas på annan fysisk plats.

 • säkerhetskopior testas genom att återställa i en test-miljö regelbundet.

På klienter

Skapa en genväg till gks.exe på servern.

 1. Högerklicka på skrivbordet och välj Ny > Genväg .

 2. Ange sökvägen till gks.exe på servern. T.ex: \\gks-server\gks3\gks.exe .

 3. Döp genvägen till GKS3 kalkyl .

 4. Klicka Avsluta.

Appendix 1: Rättigheter på mapp

Det är viktigt att alla användare som ska använda GKS3 från deras egna datorer har läs- och skrivrättigheter till server-mappen. Utför följande steg för att försäkra detta.

Gör eventuellt skrivskyddade filer skrivbara

 1. Högerklicka på GKS3-mappen och välj Egenskaper/Properties.

 2. Klicka ur Skrivskydd/Read-only. Klicka Verkställ/Apply.

 3. Om en dialog uppträder, välj att tillämpa ändringarna på den här mappen och alla undermappar och filer.

 4. Klicka OK för att stänga dialogen.

Sätt rättighet för användare att läsa och skriva

I denna guide kommer vi sätta fulla rättigheter för alla (Everyone). Vill du att bara en viss grupp ska ha tillgång byter du ut alla referenser till Everyone med din grupp.

 1. Högerklicka på GKS3-mappen och välj Egenskaper/Properties.

 2. Gå till flik Säkerhet/Security. Klicka Redigera/Edit.

 3. Lägg till användaren Everyone om den inte redan finns.

 4. Markera användaren Everyone i listan.

 5. Kryssa i Fullständig behörighet/Full control: Tillåt/Allow.

 6. Klicka OK.

Ersätt satta rättigheter på mappen på alla underliggande mappar och filer

 1. Högerklicka på GKS3-mappen och välj Egenskaper/Properties.

 2. Gå till flik Säkerhet/Security. Klicka Redigera/Edit.

 3. Klicka Avancerat/Advanced.

 4. Klicka i "Ersätt alla underordnade objektbehörighetsposter med behörighetsposter som kan ärvas från det här objektet". (På engelska, "Replace all child object permission entries with inheritable permission entries from this object".)

 5. Klicka OK. En varning visas att alla rättigheter kommer ersättas. Klicka Ja/Yes.

 6. Klicka OK för att stänga dialogen.

Kontrollera att delning tillåter både läs och skriv

 1. Högerklicka på GKS3-mappen och välj Egenskaper/Properties.

 2. Gå till flik Delning/Sharing.

 3. Klicka på knappen Dela/Share...

 4. Kontrollera att Everyone har Behörighetsnivå/Permission Level: Läsa/skriva - Read/Write.

 5. Klicka Dela/Share.

Last updated