Uppgradera GKS3 BGC

Att uppgradera GKS3 BGC går snabbt och enkelt. Ersätt bara filer i BGC-mappen med de som ingår i uppgraderingspaketet.

GKS3 BGC hittar du på servern i mappen:

c:\gks3\bgc

GKS3-mappen kan ligga på en annan enhet eller undermapp om ni valt att frångå standard.

Inga användare får köra i GKS3 BGC. Se till att de har avslutat programmet.

Det går fortsatt bra för användare att köra i övriga GKS3 moduler.

Ta en backup på BGC-mappen före uppgradering. Skulle något gå fel under uppgradering går det då att återgå till den ursprungliga versionen genom att lägga tillbaka mappen.

Uppgraderingssteg

 1. Ladda ner uppgraderingspaketet från den länk du fått.

 2. Packa upp zip-filen på servern i en temporär mapp.

 3. Kopiera innehållet i mappen till c:\gks3\bgc på servern. Tillåt att filer ersätts.

Om du får ett felmeddelande att en fil inte lyckades skriva över kan det bero på att det fortfarande finns användare som kör i systemet eller att det av annan anledning finns lås på vissa filer.

Enklast är då att starta om servern och därefter fortsätta från detta steg så kommer alla fillås att vara släppta.

Till version 1.8.2

Vid uppgradering till version 1.8.2 eller senare, behöver följande extra uppgraderingssteg utföras.

Lägg in en ny inställning i filen Simutek.GKS.UI.exe.config:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
 <!-- extracted -->
 <applicationSettings>
  <Simutek.BGC.UI.Properties.Settings>
   <!-- extracted -->  
   <!-- previous setting: communicationHttps -->

   <!-- new setting goes in here: -->
   <setting name="specificationAsComment" serializeAs="String">
    <value>False</value>
   </setting>

  </Simutek.BGC.UI.Properties.Settings>
 </applicationSettings>
 <!-- extracted -->
</configuration>

Ändra inställning till True om ni önskar aktivera den nya funktionen som lägger tryckspecifikationen för e-fakturor i ett separat kommentarsfält istället för över flera fakturarader.

Last updated