Redigera blanketter

Blanketter är de dokument som kan skickas till slutkund och som det går att sätta sin egen grafiska prägel på med egen logotype, typsnitt och utseende.

Ta alltid en backup på mappen \gks3\blanketter40 före ändringar utförs.

Lista av språkberoende blanketter

Nedan visas en lista på alla blankettfiler som är språkberoende. Dessa går att ha en fil för varje språk, t.ex. OrderSV.qr2, OrderNO.qr2, OrderEN.qr2 för svenska, norska respektive engelska.

Blankettfil

Obligatorisk

Används till

FakturaSV.qr2

Faktura

FoljesedelSV.qr2

Följesedel

FriFoljesedelSV.qr2

Följesedel för friorder

KreditfakturaSV.qr2

Kreditfaktura

OffertSV.qr2

Offert

OffertMailSV.qr2

Ev. specialutseende när offert bifogas i mail

OffertAltSV.qr2

Offert när offertalternativ använts

OffertAltMailSV.qr2

Ev. specialutseende när offertalternativ bifogas i mail

OrderSV.qr2

Order

OrderMailSV.qr2

Ev. specialutseende när order bifogas i mail

PaminnelseSV.qr2

Påminnelse

RantefakturaSV.qr2

Räntefaktura

SamfakturaSV.qr2

Samfaktura

TestFakturaSV.qr2

Förhandsgransning vid frisläpp av order

Vill du ha en ny blankettuppsättning för ytterligare ett språk, t.ex. engelska? Kontakta Simutek för ett paketpris på att översätta alla era blanketter till det nya språket.

Standardblanketter

Våra standardblanketter är en komplett uppsättning av alla blankettfiler som följer vårt standardutseende.

Stöd för olika valutor

Det finns möjlighet att skicka offert, orderbekräftelse samt faktura i annan valuta än din inhemska.

För att detta ska fungera behöver dina blanketter vara valutaanpassade. Detta är ett arbete som går att beställa från Simutek. När stöd för valuta har införts kommer utskrifterna att visa vilken valuta som valts på offerten eller ordern, samt alla priser omräknade till den aktuella valutan.

Du har själv möjlighet att lägga upp vilka valutor du vill ska vara valbara från en offert eller order, samt sätta dagsaktuella kurser via menyvalet: Administratör > Systeminställningar > Ekonomi > Valuta > Valutahanterare.

Logotyper

Bilder inom blanketten såsom en logotype ska vara i formatet BMP (Windows Bitmap) eller JPEG.

För bästa resultat bör bilder exporteras från ett vektorbaserat original, t.ex. från Adobe Illustrator. Vi rekommenderar att vid export ange följande parametrar:

 • Resolution: 150 ppi

 • Color Model: RGB

 • Bit depth: 24 Bit

För bästa kvalitet bör man undvika att skala om bilden i blankettredigeringsprogrammet. Se istället till att bilden har exporteras till den önskvärda storleken.

Lämplig filstorlek för en bild i BMP-format är ca 300 kB. Större filstorlek kommer att innebära längre väntetid vid utskrift av blankett till skärm eller papper.

Får bilden inte tillräcklig god kvalitet vid utskrift? Öppna blankettfilen i ett textredigeringsprogram (t.ex. Anteckningar). Sök upp bilden (TQRDesignImage) och kontrollera att det finns ett attribut Tag = 999.

Tar blanketten lång tid att ladda när den används? Logotypen ligger inbäddad i blankettfilen. Ibland följer det även med en sökväg till bildfilen. Detta kan orsaka fördröjning i laddningen, speciellt om denna fil senare tas bort. Öppna blankettfilen i ett textredigeringsprogram (t.ex. Anteckningar). Sök upp bilden (TQRDesignImage) och kontrollera att det inte finns ett attribut som börjar med FileName. Om det gör det ska den raden tas bort.

Exportera från Adobe Illustrator

 1. Markera din logotyp

 2. File > Export Selection...

 3. Ändra export-inställningar:

  1. Scale: 150 ppi (Resolution)

  2. Format: JPG 100

 4. Klicka på Export Asset.

Last updated