GKS3 Docs
Search
K

Redigera blanketter

Blanketter är de dokument som kan skickas till slutkund och som det går att sätta sin egen grafiska prägel på med egen logotype, typsnitt och utseende.
Ta alltid en backup på mappen \gks3\blanketter40 före ändringar utförs.

Lista av språkberoende blanketter

Nedan visas en lista på alla blankettfiler som är språkberoende. Dessa går att ha en fil för varje språk, t.ex. OrderSV.qr2, OrderNO.qr2, OrderEN.qr2 för svenska, norska respektive engelska.
Blankettfil
Obligatorisk
Används till
FakturaSV.qr2
Faktura
FoljesedelSV.qr2
Följesedel
FriFoljesedelSV.qr2
Följesedel för friorder
KreditfakturaSV.qr2
Kreditfaktura
OffertSV.qr2
Offert
OffertMailSV.qr2
Ev. specialutseende när offert bifogas i mail
OffertAltSV.qr2
Offert när offertalternativ använts
OffertAltMailSV.qr2
Ev. specialutseende när offertalternativ bifogas i mail
OrderSV.qr2
Order
OrderMailSV.qr2
Ev. specialutseende när order bifogas i mail
PaminnelseSV.qr2
Påminnelse
RantefakturaSV.qr2
Räntefaktura
SamfakturaSV.qr2
Samfaktura
TestFakturaSV.qr2
Förhandsgransning vid frisläpp av order
Vill du ha en ny blankettuppsättning för ytterligare ett språk, t.ex. engelska? Kontakta Simutek för ett paketpris på att översätta alla era blanketter till det nya språket.

Standardblanketter

Våra standardblanketter är en komplett uppsättning av alla blankettfiler som följer vårt standardutseende.
Svenska
Norska
Engelska
blanketter40-sv.zip
753KB
Binary
Svensk uppsättning av standardblanketter
blanketter40-no.zip
852KB
Binary
Norsk uppsättning av standardblanketter
blanketter40-en.zip
747KB
Binary
Engelsk uppsättning av standardblanketter

Stöd för olika valutor

Det finns möjlighet att skicka offert, orderbekräftelse samt faktura i annan valuta än din inhemska.
För att detta ska fungera behöver dina blanketter vara valutaanpassade. Detta är ett arbete som går att beställa från Simutek. När stöd för valuta har införts kommer utskrifterna att visa vilken valuta som valts på offerten eller ordern, samt alla priser omräknade till den aktuella valutan.
Du har själv möjlighet att lägga upp vilka valutor du vill ska vara valbara från en offert eller order, samt sätta dagsaktuella kurser via menyvalet: Administratör > Systeminställningar > Ekonomi > Valuta > Valutahanterare.

Logotyper

Bilder inom blanketten såsom en logotype ska vara i formatet BMP (Windows Bitmap) eller JPEG.
För bästa resultat bör bilder exporteras från ett vektorbaserat original, t.ex. från Adobe Illustrator. Vi rekommenderar att vid export ange följande parametrar:
 • Resolution: 150 ppi
 • Color Model: RGB
 • Bit depth: 24 Bit
För bästa kvalitet bör man undvika att skala om bilden i blankettredigeringsprogrammet. Se istället till att bilden har exporteras till den önskvärda storleken.
Lämplig filstorlek för en bild i BMP-format är ca 300 kB. Större filstorlek kommer att innebära längre väntetid vid utskrift av blankett till skärm eller papper.
Får bilden inte tillräcklig god kvalitet vid utskrift? Öppna blankettfilen i ett textredigeringsprogram (t.ex. Anteckningar). Sök upp bilden (TQRDesignImage) och kontrollera att det finns ett attribut Tag = 999.
Tar blanketten lång tid att ladda när den används? Logotypen ligger inbäddad i blankettfilen. Ibland följer det även med en sökväg till bildfilen. Detta kan orsaka fördröjning i laddningen, speciellt om denna fil senare tas bort. Öppna blankettfilen i ett textredigeringsprogram (t.ex. Anteckningar). Sök upp bilden (TQRDesignImage) och kontrollera att det inte finns ett attribut som börjar med FileName. Om det gör det ska den raden tas bort.

Exportera från Adobe Illustrator

 1. 1.
  Markera din logotyp
 2. 2.
  File > Export Selection...
 3. 3.
  Ändra export-inställningar:
  1. 1.
   Scale: 150 ppi (Resolution)
  2. 2.
   Format: JPG 100
 4. 4.
  Klicka på Export Asset.