GKS3 Docs
Search…
Redigera blanketter

Logotyper

Bilder inom blanketten såsom en logotype ska vara i formatet BMP (Windows Bitmap) eller JPEG.
För bästa resultat bör bilder exporteras från ett vektorbaserat original, t.ex. från Adobe Illustrator. Vi rekommenderar att vid export ange följande parametrar:
 • Resolution: 150 ppi
 • Color Model: RGB
 • Bit depth: 24 Bit
För bästa kvalitet bör man undvika att skala om bilden i blankettredigeringsprogrammet. Se istället till att bilden har exporteras till den önskvärda storleken.
Lämplig filstorlek för en bild i BMP-format är ca 300 kB. Större filstorlek kommer att innebära längre väntetid vid utskrift av blankett till skärm eller papper.
Får bilden inte tillräcklig god kvalitet vid utskrift? Öppna blankettfilen i ett textredigeringsprogram (t.ex. Anteckningar). Sök upp bilden (TQRDesignImage) och kontrollera att det finns ett attribut Tag = 999.

Exportera från Adobe Illustrator

 1. 1.
  Markera din logotyp
 2. 2.
  File > Export Selection...
 3. 3.
  Ändra export-inställningar:
  1. 1.
   Scale: 150 ppi (Resolution)
  2. 2.
   Format: JPG 100
 4. 4.
  Klicka på Export Asset.
Copy link
On this page
Logotyper
Exportera från Adobe Illustrator