Redigera blanketter

Logotyper

Bilder inom blanketten såsom företagets logotype ska vara i formatet BMP (Windows Bitmap).

För bästa resultat bör bilder exporteras från ett vektorbaserat original, t.ex. från Adobe Illustrator. Vi rekommenderar att vid export ange följande parametrar:

  • Resolution: 150 ppi

  • Color Model: RGB

  • File Format: Windows Depth: 24 Bit

För bästa kvalitet bör man undvika att skala om bilden i blankettredigeringsprogrammet. Se istället till att bilden har exporteras till den önskvärda storleken.

Lämplig filstorlek för en bild i BMP-format är ca 300 kB. Större filstorlek kommer att innebära längre väntetid vid utskrift av blankett till skärm eller papper.

Får bilden inte tillräcklig god kvalitet vid utskrift? Öppna blankettfilen i ett textredigeringsprogram (t.ex. Anteckningar). Sök upp bilden (TQRDesignImage) och kontrollera att det finns ett attribut Tag = 999.