Felsöka GKS3

Vi har samlat vanliga IT-relaterade problem som kan uppstå och hur de enklast kan åtgärdas.

Vad ska jag göra om GKS3 Kalkyl inte kan starta på grund av skärmupplösning?

För att kunna starta GKS3 Kalkyl krävs en skärm med minsta upplösning 1024x768. Detta har i stort sett alla skärmar. Under vissa omständigheter kan du i alla fall se följande felmeddelande vid start.

Den vanligaste orsaken till detta är att man använder skalning. Gör följande för att stänga av skalning:

 1. Högerklicka på skrivbordet.

 2. Välj Display settings.

 3. Scrolla ner till rubriken Scale and layout.

 4. Ändra skalningen till 100%.

Prova nu att starta GKS3.

Önskar du högre skalning?

Prova och se hur mycket skalning du kan ha på din skärm. Öka till t.ex. 125%. Stäng GKS3 Kalkyl och prova sedan att starta programmet på nytt.

Blankettfil för Offert/Order/Faktura saknas

Detta felmeddelande kan visas när man försöker skriva ut en offert, order eller faktura till skärm, e-post eller till skrivaren.

Orsaken till detta felmeddelande är att en blankettuppsättning saknas för det språk som valts på ordern. Normalt finns bara en blankettuppsättning för det egna språket.

Om offerten eller ordern inte är låst, byt tillbaka till det egna språket. Därefter kommer du kunna skriva ut offerten eller ordern.

Om offerten eller ordern är låst, eller det gäller en faktura, finns ett annat sätt att gå runt problemet. På servern finns en mapp med alla blanketter. Vanligtvis heter den c:\gks3\blanketter40 . Kopiera blankettfilen från det egna språket till det språk som saknas. T.ex. kopiera OrderSV.qr2 till OrderEN.qr2.

Ta alltid en backup på mappen c:\gks3\blanketter40 innan några ändringar utförs.

Läs mer om i vårt avsnitt om att Redigera blanketter där vi bland annat listar vilka blankettfiler som finns tillgängliga.

För en klient öppnas inget e-postfönster vid försök att skicka e-post från GKS3

Denna instruktion gäller enbart för system där GKS3 är inställt för att skicka e-post via Outlook. Dvs. där systeminställningen Administratör > Systeminställningar > System > Mailklient > Outlook är ikryssad.

Om inget e-postfönster uppträder när du försöker skicka ett e-post från GKS3 kan följande steg utföras på din dator för att testa e-postfunktionen mot Outlook.

Öppna en kommandoprompt.

Skapa en nätverksenhet till GKS3-mappen på servern:

net use g: \\gks-server\gks3

där gks-server byts ut till ert servernamn.

Testa att skicka ett test-epostmeddelande:

g:
sendmail.exe "me@example.com" "Test subject" "g:\gks3\MailFiles\Cover\GKS3_COVER_EMAIL.txt" "c:\temp\test-attachment.pdf" N

där me@example.com byts till en e-postadress du kan komma åt, och c:\temp\test-attachment.pdf byts till sökvägen för en PDF-fil på din dator.

Om det finns ett problem bör nu ett felmeddelande visas. Om allt är OK öppnas ett e-postfönster.

Har du uppgraderat ditt Officepaket kan du få följande fel:

Error seding e-mail: Det går inte att omvandla COM-objekt av typen Microsoft.Office.Interop.Outlook.ApplicationClass till gränssnitt av typen Microsoft.Office.Interop.Outlook._Application. Den här åtgärden misslyckades eftersom QueryInterfac e-anropet i COM-komponenten för gränssnittet med IID {00063001-0000-0000-C000-00 0000000046} misslyckades på grund av följande fel: Ett fel inträffade när ett typbibliotek eller en DLL-fil skulle läsas. (Undantag från HRESULT: 0x80029C4A (TY PE_E_CANTLOADLIBRARY)).

För en klient kan GKS Plan-klienten inte starta

Om GKS Plan-klienterna kan startas på andra datorer men inte på en specifik dator är det sannolikt relaterat till ett nätverksproblem. Nedan är några tips för att felsöka.

 1. Har din dator en personlig brandvägg? Stäng initialt av den helt och prova igen.

 2. Är inställningarna korrekta? Kontrollera inställningsfilen GKS.Plan.exe.config för att se vilket servernamn eller ip-nummer den försöker ansluta till.

 3. Fungerar DNS? Prova att namnuppslagning (med exempelvis nslookup.exe servernamn) mot servernamnet fungerar eller byt till att använda ip-nummer i inställningsfilen.

 4. Fungerar routing? Kontrollera att nätverkspaket kommer fram till servern (med exempelvis tracert.exe servernamn ).

För en klient uppstår felmeddelanden

Återgå till en ren installation genom att ta bort unika användarinställningar.

 1. Stäng applikationen GKS Plan.

 2. Gå till mappen: %appdata%\IsolatedStorage\

 3. Ta bort mapp som börjar med Url.

 4. Starta applikationen GKS Plan.

Finns det fler mappar med namn som börjar på Url.? Gå in i respektive mapp och finn den mapp där följande fil finns inkluderad: Url.../AssemFiles/.detailPlanning.Settings

För en klient är det problem med utskrift eller förhandsvisning av offert eller orderbekräftelse

Om förhandsgranskning och utskrift fungerar för alla klientdatorer förutom en enstaka dator, kan denna checklista gås igenom för att undersöka vad som kan vara problemet med den enskilda datorn.

Prova att göra en utskrift efter varje steg för att se om det löste problemet.

 1. Starta om datorn. Det är förvånande hur många problem som blir lösta efter en omstart.

 2. Fungerar datorn? Kontrollera att det inte är fullt på klientdatorns lokala hårddisk C: .

 3. Är skrivaren installerad? Kontrollera att användaren har alla skrivare installerade som krävs och att de har exakt rätt namn. Jämför med en klientdator som fungerar.

 4. Fungerar skrivaren? Kontrollera att det går att göra en utskrift till skrivaren från ett annat program, t.ex. Microsoft Word.

 5. Finns personliga mallar? Ta bort mappen c:\FaxMail . Mappen kan innehålla unika personliga mallar och temporära filer som kan ge problem. Vill ni spara mallarna, ta en backup av mappen innan den tas bort.

 6. Är genvägen till GKS OK? Prova att ta bort genvägen till gks.exe och skapa en ny. Byt gärna sökväg. Ibland kan Windows cache:a inställningar för en viss sökväg som kan ge problem. Skapa exempelvis en nätverksenhet G: och byts sökväg från \\server\gks3\gks.exe till G:\gks.exe.

 7. Har användaren behörighet? Har användaren rättigheter att läsa och skriva till den utdelade mappen GKS3? Följ stegen under Installation GKS3 Kalkyl .

 8. Finns lokala skrivarkanaler? Har användaren lokala skrivarkanaler och lokala rapportinställningar? Se menyerna: GKS3 > Verktyg > Lokala skrivarkanaler... GKS3 > Verktyg > Lokala rapportinställningar... Dessa inställningar är unika för klientdatorn och om felaktigt inställda kan vara orsaken att enbart denna dator upplever problem. Prova att ta bort alla lokala rapportkanaler.

 9. Sitter användaren fysiskt vid datorn? Om användaren kör via Remote Desktop till sin egen klientdator, prova om det fungerar när användaren fysiskt kör från sin klientdator.

Kund får e-post med en bilaga WINMAIL.DAT

När ett e-postmeddelande skickas kan mottagaren under vissa omständigheter se en bilaga som heter WINMAIL.DAT om Microsoft Exchange Server används. Problemet uppstår när e-postservern skickar meddelandet i Rich Text Format som vissa mottagare på exempelvis macOS inte har fullt stöd för.

Lösning

Om ni kör en molnlösning (Office 365):

Om ni har en egen Microsoft Exchange Server on-premise:

 1. Starta Exchange Management Console

 2. Expandera Microsoft Exchange On-Premises

 3. Expandera Organization Configuration

 4. Klicka Hub Transport

 5. Välj tabben Remote Domains

 6. Välj Default domain, högerklick och välj Properties

 7. Välj Message Format tabben

 8. Välj Exchange rich-text format: Never use

Workaround

Be kunden att spara bilagan och därefter döpa om den till WINMAIL.PDF . Därefter går filen att öppna.

För en klient går det inte att skicka e-mail efter uppgradering av Outlook eller Office

Testa att skicka ett e-postmeddelande manuellt genom att köra \gks3\SendMail.exe med nödvändiga parametrar. Visas följande felmeddelande:

Unable to cast COM object of type 'Microsoft.Office.Interop.Outlook.ApplicationClass' to interface type 'Microsoft.Office.Interop.Outlook._Application'. This operation failed because the QueryInterface call on the COM component for the interface with IID '{00063001-0000-0000-C000-000000000046}' failed due to the following error: Det oppstod en feil under innlasting av typebibliotek/-DLL. (Exception from HRESULT: 0x80029C4A (TYPE_E_CANTLOADLIBRARY)).

beror det på ett problem som kan uppstå efter en uppgradering eller nedgradering av Outlook vilket lämnar Outlook-installationen i ett inkonsistent läge.

 1. Prova att reparera din installation av Office enligt föreslaget svar från en liknande ställd fråga:

2. Prova att ta bort registernycklar:

Rådgör alltid med din IT-driftsansvarige i första hand och se till att du har fullständig backup.

Lyckas man inte identifiera vilka registernycklar som måste tas bort kvarstår enbart lösningsalternativet med en nyinstallation av operativsystem samt Office-paketet.

Inga etikettutskrifter kommer längre ut från GKS Distribution

Om etikettutskrifter plötsligt slutar fungerar är den första åtgärden att prova att starta om Zebra-skrivaren. Du kan även prova att starta om tjänsten LogTrade Integrated Printing om du vet var den körs. Logga därefter in i Logtrade Distribution och prova att skriva ut en sändning.

Om detta inte hjälper, be er IT-drift att gå igenom dessa mer avancerade felsökningssteg:

Logtrade Support finns till hands vid frågor eller hjälp med vidare felsökning i uppkopplingen mellan skrivaren och Logtrade.

Felmeddelande: External exception C0000006

Detta är ett känt fel i Windows som kan uppstå när ett program startas från en utdelad mapp, oftast i kombination med att man kör Remote Desktop (t.ex. arbetar hemifrån). Problemet kan vidare vara relaterat till att en äldre version av serveroperativsystem används såsom Windows Server 2012.

Långsiktig lösning

Installera GKS3 på en ny serverdator med senaste operativsystem från Systemkrav.

Workaround 1

 1. Ta bort genvägen till GKS3 på din dator

 2. Skapa en ny nätverksenhet (som bokstav som aldrig tidigare använts) till den utdelade mappen GKS3. T.ex. net use P: \\My-SERVER\gks3 /PERSISTENT:YES

 3. Skapa en ny genväg på t.ex. skrivbordet till P:\gks.exe

Workaround 2

 1. Kopiera mappen från servern till din lokala dator. Lägg den förslagsvis under c:\gks3 .

 2. Skapa en genväg till programmet i den lokala mappen.

Om du väljer att köra från en lokal mapp måste denna mapp ersättas efter varje uppgradering eller då andra filer i mappen ändras på servern.

Vad kan jag göra om en fil inte kan ersättas?

Om en fil inte kan ersättas, t.ex. vid uppgraderingar eller fakturaexport, beror det oftast på att det då finns ett läslås på filen. En lösning kan vara att starta om servern så släpper låsen. Om detta inte är möjligt för tillfället kan istället ett verktyg PsFile från Sysinternals användas. Nedan följer några vanliga kommandon.

Se alla läslås:

psfile.exe

Ta bort alla läslås på en specifika fil:

psfile.exe \\SERVERNAMNET c:\gks3\Export\gksint.dat -c

Last updated