Konfigurering av kalkylmoment i GKS Plan

Generell beskrivning av hur ett kalkylmoment på ordern blir synligt i GKS Plan

Alla prismoment som läggs upp är kopplade per automatik till visst kalkylmoment som syns på ordern. Som exempel tittar vi på ett nyligen upplagt moment i prislistan för övrig efterbehandling. Plockas detta moment till order kommer det att hamna på kalkylmoment Efterbehandling.

Koppling av prismoment:

  1. Gå till Verktyg -> Systeminställningar -> Prismoment. Tryck på sök för att få upp alla moment.

  2. Scrolla ned till Kalkylmoment: Efterbehandling.

  3. Koppla prismomentets arbete till lämplig processtyp. Stäng.

Koppling av kostnadsställe:

  1. Gå till Verktyg -> Systeminställningar -> Kostnadsställen.

  2. Scrolla ned till Kalkylmoment: Efterbehandling.

  3. Koppla kostnadsstället till lämplig kö. Stäng.

Last updated