GKS3 Docs
Search…
⌃K

Installation GKS3 Distribution

Förkrav

 • .NET Framework 3.5
 • Inloggningsuppgifter och licensnummer till Logtrade
 • Zebra-skrivare för fraktsedlar och etiketter upplagda i Control Panel > Devices and Printers och där testutskrifter fungerar.

På servern

Kopiera filer

Skapa mapp:
c:\gks3\distribution
Kopiera innehållet i installationspaketet till c:\gks3\distribution
Starta programmet c:\gks3\distribution\Simutek.GKS.UI.Distribution.exe

På klienter

Skapa en genväg till programmet.
 1. 1.
  Högerklicka på skrivbordet och välj Ny > Genväg .
 2. 2.
  Ange sökvägen till Simutek.GKS.UI.Distribution.exe på servern. T.ex: \\gks-server\gks3\distribution\Simutek.GKS.UI.Distribution.exe .
 3. 3.
  Döp genvägen till GKS3 distribution.
 4. 4.
  Klicka Avsluta.

Koppla in utskrifter av fraktsedlar och etiketter

 1. 2.
  Gå i menyn Hjälp > Ladda ner
 2. 3.
  Följ instruktioner från installationsmanualen.
Starta programmet Integrated Printer - inställningar med alternativet Kör som administratör.