Installation GKS3 Distribution

Förkrav

  • .NET Framework 3.5

  • Inloggningsuppgifter och licensnummer till Logtrade

  • Zebra-skrivare för fraktsedlar och etiketter upplagda i Control Panel > Devices and Printers och där testutskrifter fungerar.

På servern

Kopiera filer

Skapa mapp:

c:\gks3\distribution

Kopiera innehållet i installationspaketet till c:\gks3\distribution

Starta programmet c:\gks3\distribution\Simutek.GKS.UI.Distribution.exe

På klienter

Skapa en genväg till programmet.

  1. Högerklicka på skrivbordet och välj Ny > Genväg .

  2. Ange sökvägen till Simutek.GKS.UI.Distribution.exe på servern. T.ex: \\gks-server\gks3\distribution\Simutek.GKS.UI.Distribution.exe .

  3. Döp genvägen till GKS3 distribution.

  4. Klicka Avsluta.

Koppla in utskrifter av fraktsedlar och etiketter

  1. Gå i menyn Hjälp > Ladda ner

  2. Följ instruktioner från installationsmanualen.

Starta programmet Integrated Printer - inställningar med alternativet Kör som administratör.

När du väljer skrivare i programmet, tänk på att inte välja Windows standardskrivare. Vilken skrivare som är standard kan lätt komma att ändras i Windows och ger då utskrifter till oönskade skrivare.

Last updated