GKS3 Docs
Search…
Uppgradera GKS3 Kalkyl
Att uppgradera GKS3 är enkelt och går snabbt. Arbetet utförs på servern och tar cirka 10 minuter. Meddela gärna alla användare i god tid då de inte kommer kunna arbeta i GKS3 under uppgraderingen.
Backup skall finnas på GKS3-mappen och databasen. Databasbackup ska vara en .BAK-fil. Om backup saknas och någonting skulle gå fel under uppgraderingen kan det innebära att väsentlig data förloras.

1. Ladda ner uppgraderingen

Ladda ner uppgradering från sidan Uppgradera GKS3. Spara nerladdningen på servern i valfri mapp.

2. Logga ut alla användare

Inga användare får köra GKS3 under uppgraderingen. Du kan automatiskt logga ut alla användare från menyvalet Administratör > Inloggade användare .

3. Kör uppgraderingen

Kör uppgraderingsprogrammet på servern. Kontrollera att rätt sökväg till GKS3-mappen är angiven. Som standard är GKS3 installerat i mappen c:\gks3 . Klicka därefter Unzip. Programmet ersätter nu filerna som ingår i uppgraderingen.
Lyckades filerna inte ersättas? Om du får ett felmeddelande att en fil inte lyckades skrivas över kan det bero på att det fortfarande finns användare som kör i systemet eller att det av annan anledning finns lås på vissa filer. Enklast är då att starta om servern och därefter fortsätta från detta steg så kommer alla fillås att vara släppta.
När filerna blivit uppackade, avsluta genom att klicka på Close.

4. Starta GKS

Starta GKS. Krävs en databasuppgradering ges nu information om detta. Klicka i sådant fall OK.
Glöm inte att stoppa automatutloggning om du loggade ut alla användare.

Nu är det klart!
🎉

Copy link