Uppgradera GKS3 Distribution

Att uppgradera GKS3 Distribution går snabbt och enkelt. Ersätt bara filer i Distribution-mappen med de som ingår i uppgraderingspaketet.

GKS3 Distribution hittar du på servern i mappen:

c:\gks3\distribution

GKS3-mappen kan ligga på en annan enhet eller undermapp om ni valt att frångå standard.

Inga användare får köra i GKS3 Distribution. Se till att de har avslutat programmet.

Det går fortsatt bra för användare att köra i övriga GKS3 moduler.

Ta en backup på Distribution-mappen före uppgradering. Skulle något gå fel under uppgradring går det då att återgå till den ursprungliga versionen genom att lägga tillbaka mappen.

  1. Ladda ner uppgraderingspaketet från den länk du fått.

  2. Packa upp zip-filen på servern i en temporär mapp.

  3. Kopiera innehållet i mappen till c:\gks3\distribution på servern. Tillåt att filer ersätts.

Om du får ett felmeddelande att en fil inte lyckades skriva över kan det bero på att det fortfarande finns användare som kör i systemet eller att det av annan anledning finns lås på vissa filer.

Enklast är då att starta om servern och därefter fortsätta från detta steg så kommer alla fillås att vara släppta.

Last updated