Koppling av prismoment falsning i GKS Plan

GKS Plan meny: Verktyg -> Systeminställningar -> Prismoment.

Sök upp kalkylmoment Falsning. Tryck på minusknappen för att minimera raderna med alla Kalkylmoment (none). Koppling ska se ut som nedan. Viktigt att koppla bort Korsfalsning och Parallellfalsning om dessa är kopplade sen tidigare. Markera i så fall raden och tryck på Koppla ifrån.

GKS Plan meny: Verktyg -> Systeminställningar -> Kostnadsställen.

Sök upp Kalkylmoment Falsning. Koppla ifrån kostnadsställe FALS och se till att FALSKORS och FALSPARALLELL är kopplad. I nedan exempel har vi gjort extra kostnadsställen som i så fall också ska kopplas om liknande finns i er miljö.

Last updated