Prägling

Prägling skapar reliefeffekter på trycksaken, dvs. områden som är antingen upphöjda eller nedsänkta på papperet. Detta sker genom att en matris pressas mot papperet.

Detta moment kan utföras i två maskinalternativ, dels i Cylinder, dels i Planmaskin. I övrigt gäller samma som beskrivits ovan under foliering.

I bägge dessa prislistor avser priser på 99999 Kr/1000 ark att gramvikten är för stor eller för liten för aktuell maskin. Kapaciteten 1 Ark/tim avser samma fall. Kalkyl med dessa värden resulterar i ett väldigt högt pris samtidigt som tiden blir väldigt stor och därmed kostnaden. Dessa resultat skall varna för att man valt fel pappersvikt till produkten.

Folie och Klichématerial

Denna prislista kombinerar dessa delar. För foliering respektive prägling kan två klichémetaller anges. Oavsett vilken av dessa typer som markeras så visas inlagda foliematerial med kostnad Kr/m2 samt påslag i %.

I fallet klichéer så anges kostnaden i Kr för en grundkliché på 100 cm2 (100*100 mm) samt kostnaden i Kr för följande cm2. För att erhålla ett pris anges ett påslag i %.

Samtliga data visas i bilderna nedan.

Last updated