Installation GKS3 CRM

På servern

Förkrav

 • En serverdator med uppfyllda systemkrav.

 • Inloggad med en användare med administrativa rättigheter.

 • .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0)

 • Web Server (IIS) with Role services:

  • Application Development > ☑️ASP.NET 3.5

  • Management Tools > IIS 6 Management Compatibility > ☑️ IIS 6 Metabase Compatibility.

 • Uppgifter för att ansluta till SQL Servern.

Förbered servern

Öppna en kommandoprompt med administrativa rättigheter. Kör följande kommando för att installera ASP.NET.

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i

När installationen är klar visas: Finished installing ASP.NET (2.0.50727).

Att installera ASP.NET behöver inte göras om detta redan gjorts vid något tidigare tillfälle.

Kör installationsprogrammet

Kör GKS.CRM.Setup.exe .

 • Tryck Next vid välkomstdialogen.

 • Välj Application Pool: .NET v2.0 Classic eller GKS . Lämna övriga fält oförändrade. Tryck Next för att acceptera förvald installationskatalog.

 • Ange namnet på databasservern, namnet på databasen, databasanvändarens namn och databasanvändarens lösenord:

Rubrik

Beskrivning

Exempel

Database server

Namn eller IP-adress på dator med SQL Server

gks-db-server

Databas

GKS3-databasens namn.

GKS

Username

Användarnamn för SQL Server. (SQL Authentication)

sa

Password

Lösenord för SQL Server. (SQL Authentication)

hemligt

Language

Språk som ska visas för användarna

Swedish

 • Tryck OK. Programmet kontrollerar att angivna inställningar är korrekt. Om kontakt med databas misslyckas visas ett felmeddelande och inställningarna får fyllas i på nytt.

 • Tryck Close för att avsluta installationen.

Kontrollera installationen

Öppna en webbläsare till addressen:

Logga in med ett GKS3-användarnamn och lösenord. Lösenordet får inte vara blankt.

Last updated