GKS3 Docs
Search…
⌃K

Installation GKS3 CRM

På servern

Förkrav

 • En serverdator med uppfyllda systemkrav.
 • Inloggad med en användare med administrativa rättigheter.
 • .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0)
 • Web Server (IIS) with Role services:
  • Application Development >
   ASP.NET 3.5
  • Management Tools > IIS 6 Management Compatibility >
   IIS 6 Metabase Compatibility.
 • Uppgifter för att ansluta till SQL Servern.

Förbered servern

Öppna en kommandoprompt med administrativa rättigheter. Kör följande kommando för att installera ASP.NET.
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i
När installationen är klar visas: Finished installing ASP.NET (2.0.50727).
Att installera ASP.NET behöver inte göras om detta redan gjorts vid något tidigare tillfälle.

Kör installationsprogrammet

Kör GKS.CRM.Setup.exe .
 • Tryck Next vid välkomstdialogen.
 • Välj Application Pool: .NET v2.0 Classic eller GKS . Lämna övriga fält oförändrade. Tryck Next för att acceptera förvald installationskatalog.
 • Ange namnet på databasservern, namnet på databasen, databasanvändarens namn och databasanvändarens lösenord:
Rubrik
Beskrivning
Exempel
Database server
Namn eller IP-adress på dator med SQL Server
gks-db-server
Databas
GKS3-databasens namn.
GKS
Username
Användarnamn för SQL Server. (SQL Authentication)
sa
Password
Lösenord för SQL Server. (SQL Authentication)
hemligt
Language
Språk som ska visas för användarna
Swedish
 • Tryck OK. Programmet kontrollerar att angivna inställningar är korrekt. Om kontakt med databas misslyckas visas ett felmeddelande och inställningarna får fyllas i på nytt.
 • Tryck Close för att avsluta installationen.

Kontrollera installationen

Öppna en webbläsare till addressen:
Logga in med ett GKS3-användarnamn och lösenord. Lösenordet får inte vara blankt.