GKS3 Docs
Search…
Installation GKS3 CRM

På servern

Förkrav

  En serverdator med uppfyllda systemkrav.
  Inloggad med en användare med administrativa rättigheter.
  .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0)
  Web Server (IIS) with Role services:
   Application Development >
   ASP.NET 3.5
   Management Tools > IIS 6 Management Compatibility >
   IIS 6 Metabase Compatibility.
  Uppgifter för att ansluta till SQL Servern.

Förbered servern

Öppna en kommandoprompt med administrativa rättigheter. Kör följande kommando för att installera ASP.NET.
1
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i
Copied!
När installationen är klar visas: Finished installing ASP.NET (2.0.50727).
Att installera ASP.NET behöver inte göras om detta redan gjorts vid något tidigare tillfälle.

Kör installationsprogrammet

Kör GKS.CRM.Setup.exe .
  Tryck Next vid välkomstdialogen.
  Välj Application Pool: .NET v2.0 Classic eller GKS . Lämna övriga fält oförändrade. Tryck Next för att acceptera förvald installationskatalog.
  Ange namnet på databasservern, namnet på databasen, databasanvändarens namn och databasanvändarens lösenord:
Rubrik
Beskrivning
Exempel
Database server
Namn eller IP-adress på dator med SQL Server
gks-db-server
Databas
GKS3-databasens namn.
GKS
Username
Användarnamn för SQL Server. (SQL Authentication)
sa
Password
Lösenord för SQL Server. (SQL Authentication)
hemligt
Language
Språk som ska visas för användarna
Swedish
  Tryck OK. Programmet kontrollerar att angivna inställningar är korrekt. Om kontakt med databas misslyckas visas ett felmeddelande och inställningarna får fyllas i på nytt.
  Tryck Close för att avsluta installationen.

Kontrollera installationen

Öppna en webbläsare till addressen:
Logga in med ett GKS3-användarnamn och lösenord. Lösenordet får inte vara blankt.
Last modified 1yr ago