Import av leveransadresser

GKS Distribution innehåller stöd att importera en Excel-fil med leveransadresser från kund. Excelfilen behöver följa en av de två mallarna nedan.

Excelmall för import av leveransadresser

Följande kolumner ingår i mallen:

 • Mottagare

 • Attention

 • Telefon

 • E-post

 • Adressrad 1

 • Adressrad 2

 • Adressrad 3

 • Stat

 • Postnummer

 • Postord

 • Land

 • Antal

Excelmall med kollin

Önskas även information om kollin och vikt importeras i samband med importen kan följande mall användas.

Följande ytterligare kolumner ingår i denna mall:

 • Vikt

 • Antal kollin

 • Kollislag-kod

 • Kollislag

Last updated