GKS3 Docs
Search…
Installation GKS3 Lager

Förkrav

  • .NET Framework 4.0 (included in .NET Framework 4.7)

Installera tjänsten

Öppna en kommandopompt med administrativa rättigheter. Kör kommandot:
1
\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\InstallUtil.exe c:\gks3\ReservationServer.exe
Copied!
När installationen gått klart visas:
The transacted install has completed.
Filer nerladdade från internet kan bli blockerade. Högerklicka på ReservationServer.exe och välj Egenskaper. Kryssa i Unblock. Är filen blockerad misslyckas installationen.

Starta tjänsten och sätt till automatisk start

Starta tjänsten GKS ReservationServer . Konfigurera den till automatisk start.
Detta kan utföras i kontrollpanelen eller via en kommandoprompt:
1
sc config "GKS ReservationServer" start= delayed-auto
Copied!
1
net start "GKS ReservationServer"
Copied!