Installation GKS3 Lager

Förkrav

  • .NET Framework 4.0 (included in .NET Framework 4.7)

Installera tjänsten

Öppna en kommandopompt med administrativa rättigheter. Kör kommandot:

\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\InstallUtil.exe c:\gks3\ReservationServer.exe

När installationen gått klart visas:

The transacted install has completed.

Kör du från en kommandoprompt utan administrativa rättigheter visas felmeddelandet: System.Security.SecurityException: Det gick inte att hitta källan...

Filer nerladdade från internet kan bli blockerade. Högerklicka på ReservationServer.exe och välj Egenskaper. Kryssa i Unblock. Är filen blockerad misslyckas installationen med felmeddelandet: System.IO.FileLoadException: Det går inte att läsa in filen...

Är det första gången modulen GKS Lager körs igång? Då behöver alla pappersartiklar synkroniseras till lagret. Detta görs med följande SQL Query: EXECUTE [dbo].[WH_SP_SYNC_ALL_PAPER2ARTICLE]

Starta tjänsten och sätt till automatisk start

Starta tjänsten GKS ReservationServer . Konfigurera den till automatisk start.

Detta kan utföras i kontrollpanelen eller via en kommandoprompt:

sc config "GKS ReservationServer" start= delayed-auto
net start "GKS ReservationServer"

Last updated