Foliering

Foliering är en ytbehandling som skapar en metallisk ytkänsla på delar av trycksaken. Genom en värmekliché överförs foliematerialet till trycksaken.

Detta moment kan utföras i två maskinalternativ, dels i Cylinder, dels i Planmaskin. De ses i Bild 6 respektive Bild 7 nedan. Växling mellan bilderna sker genom att byta i fältet Maskin.

Prislistorna är indelade i en kostnadsdel samt en prisdel.

Kostnaden avser intern timkostnad i Kr, intagstider i minuter samt kapacitet i antal ark per timme.

Priset avser pris till kund, dels för intaget i Kr, dels för den rörliga delen i form av Kr/1000 ark.

För tabellerna Följande pris 1000 samt Kapacitet i prislistorna foliering och prägling avser kolumnerna antal tryckta ark och värdet i kolumnerna avser följandepris per 1000 eller kapacitet för det antal som anges i kolumnhuvudet. Värdet gäller från och med antalet som anges på kolumnen till antalet - 1 i nästföljande kolumn. För antal lika med och större än det antal i sista kolumnen gäller värdet i sista kolumnen.

Ny rad i Intag tid, Kapacitet, Intag pris samt Följande pris 1000 skapas genom att i fälten högerklicka och välja Ny. Ändra data i befintlig rad eller ta bort rad görs genom att markera vald rad och högerklicka och sedan välja funktion. Spara ändrade data görs sedan genom att klicka på OK samt vid avslut av prislistan klicka på Stäng.

Faktorn för svårighet påverkar både kostnad och pris.

Material

Se kapitel Folie och Klichématerial.

pagePrägling

Last updated