GKS3 Docs
Search…
Changelog GKS3 Distribution

1.9.12 - 2022-02-07

 • Åtgärdat ett felmeddelande som uppstod vid leverans av många markerade leveranser under vissa förutsättningar [7845]

1.9.11 - 2021-04-01

 • Tilläggstjänst Garantibokning för DHL Freight, Sverige [7630]
 • Möjligt att ange leveransvillkor plats och kod vid utlandsadresser [7599]
 • Kopiera transport tar med även tilläggstjänster [7598]
 • Tvätta Excelimport från överflödiga mellanslag [7654]

1.9.10 - 2020-10-26

 • Stöd för DHL Freight:s tilläggstjänst Skicka Grönt. [7188]

1.9.9 - 2020-09-15

 • Prislista för GKS Distribution prisfråga påslag [7515]

1.9.8 - 2020-06-18

 • Nya fält följesedel: säljare e-post, handläggare e-post.

1.9.5 - 2019-09-27

 • Prisfråga ger inget svar vid uträknad vikt [6646]
 • Prisfråga fungerade ej för knapp Frisläpp+Sändningslista [6640]

1.9.3 - 2019-06-07

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Pristjänst för frakter kopplat till transportadministratör. Automatiskt återkoppling med kostnad och pris till fria orderrader. [5726]

1.9.1 - 2018-10-17

Ny funktionalitet och förbättringar

 • Distribution - Mobilnummer från leveransadress kopieras till Mobil/SMS på leverans i distributionen. [3217]