Lägg upp en ny global skrivare

Lägg upp en ny skrivare som alla GKS-användare kan skriva ut till direkt från GKS3.

Lägg upp skrivaren i Windows

Börja med att lägga till skrivaren i Windows för alla klienter som använder GKS3.

Skrivaren måste ha samma namn på samtliga klienter.

Skrivarnamnet tillåts vara upp till 100 tecken men vi rekommenderar att hålla det kort och koncist. Då är det enklare att säkerställa att alla har samma namn.

Gör en testutskrift från Windows för att säkerställa att skrivaren fungerar. Testa gärna också från ett annat program, t.ex. Microsoft Word.

Lägg upp en global skrivarkanal

 1. Starta GKS3 Kalkyl

 2. Gå till Administratör > Globala skrivarkanaler...

 3. Klicka Ny

 4. Ge en kort benämning, t.ex: Receptionen

 5. Välj skrivaren i rullgardinen.

 6. Välj en papperskälla. T.ex. Automatically Select. Papperskälla bör inte lämnas tom.

 7. Klicka på knappen Testutskrift. Kontrollera att utskriften fungerade.

Styr om rapporter till den nya skrivarkanalen

För att den nya skrivaren ska börja gälla behöver rapporterna styras om till den nya kanalen.

 1. Starta GKS3 Kalkyl

 2. Gå till Administratör > Rapportinställningar...

 3. Välj den nya rapportkanalen för de rapporter du vill ska gå till den nya skrivaren

Vill du att alla rapporter ska skrivas ut på den nya skrivaren?

 1. Längst ner i dialogen, välj den nya skrivarkanalen och klicka sedan på knappen Använd som standard.

 2. Kontrollera att alla rapporter nu går mot den nya skrivarkanalen.

Testa utskrift från GKS3 för en rapport

Prova nu att skriva ut en rapport från GKS3. Exempelvis öppna en order och välj Skriv Ut > Skrivare.

Kommer utskriften inte ut eller går till fel skrivare?

När du testar globala skrivarkanaler bör det göras från en klient som inte har egna lokala skrivarinställningar som frångår standard.

Kontrollera att det inte finns några Lokala skrivarkanaler för din klient under menyvalet Verktyg > Lokala skrivarkanaler...

Om det finns lokala skrivarkanaler, byt till en annan klient att testa från eller ta bort alla lokala skrivarkanaler.

Checklista

Last updated