Uppgradera GKS3 Plan

GKS3 Plan uppgrades genom att avinstallera befintlig version på servern och därefter installera den nya versionen. Klienter kan uppdateras automatiskt.

På servern

Logga in på servern där GKS3 Plan är installerat med ett användarkonto som har administrativa rättigheter.

För kunder som har mer än en server är detta servern där tjänsterna GKS Plan Server och GKS Synchronizer körs samt där GKS Web är installerad.

Ett fåtal kunder har gjort unika anpassningar av webbarbetsordern. Om detta gäller er, ta backup av följande filer före uppgradering:

 • C:\inetpub\wwwroot\GKSWeb\Images\logo.gif

 • C:\inetpub\wwwroot\GKSWeb\bin\WorkOrder.xsl

 • C:\Program Files (x86)\Simutek AB\GKS Plan\WorkOrder.xsl

Dessa filer får sedan återställas efter uppgraderingen är utförd på servern.

Logga ut alla användare

Inga användare får köra GKS Plan under uppgradering. Funktionen automatisk utloggning kan köras från en GKS Plan-klient.

Avinstallation av tidigare version

Före uppgradering ska tidigare version avinstalleras på serverdatorn.

Stoppa följande tjänster:

 • GKS Plan Server

 • GKS Plan Synchronizer

Avinstallera följande program under Program and Features:

 • GKS Plan

 • GKS Planning Server

 • GKS Synchronizer

 • GKS Web

Installation av ny version

Följ installationsanvisningarna för Installation GKS3 Plan.

Konfigurera automatisk uppdatering av planeringsklient (frivilligt)

Detta steg förbereder för automatiskt uppdatering av planeringsklienter. Därefter kommer planeringsklienter uppdateras automatiskt för användare när de startar GKS Plan.

 1. Installera GKS Plan-klienten på servern.

 2. Skapa en mappstruktur på servern där versionsnumret ersätts mot aktuell version (de tre första sifforona):

  • c:\GKSPlan\Updates\4.4.0
 3. Kopiera in till mappen innehållet från katalogen C:\Program files (x86)\Simutek AB\GKS Plan\ (alla filer och undermappar).

 4. Dela ut mappen med läsrättigheter. Klienter ska kunna ansluta till denna mapp genom \\server\GKSPlan .

På klienterna

Automatisk uppdatering

Har automatiskt uppdatering förberetts kommer klienten fråga om uppdatering accepteras. Programmet kommer be om administrativa rättigheter för att få tillstånd att ersätta filer.

Manuell uppdatering

 1. Avinstallera GKS Plan under Program and Features.

 2. Installera den nya versionen av GKS Plan.

Ta reda på vilken version av Plan-klienten som är installerad

Versionnummer visas i klienten:

 1. Starta GKS Plan-klienten

 2. I menyn: Hjälp > Om programmet...

 3. Nu visas versionsnummer.

Alternativt:

 1. Högerklicka på filen: C:\Program Files (x86)\Simutek AB\GKS Plan\GKS.Plan.exe

 2. Välj flik Information och läs i fältet Produktversion.

Last updated