Import av pappersprisfil

Du kan importera filer från pappersleverantörer till GKS. Pappersregistret blir uppdaterat med alla artiklar som leverantören erbjuder inklusive tekniska data och priser.

Vilka filformat stöds?

GKS3 Kalkyl stödjer följande format av prisfiler:

  • XML-fil (.xml)

  • Excel-dokument (.xls)

  • Textfil (.txt)

XML-fil

XML-filen måste följa formatet paper-pricelist v2.0.0 samt Simutek:s tilläggskrav för finpapper.

Detta är det rekommenderade formatet då det följer en standard och innehåller flest kontroller.

Pappersleverantören kan i förväg försäkra sig att deras fil kommer att gå bra att importera i GKS3 Kalkyl genom att använda online-validatorn.

Validering

Vid import av en XML-fil till GKS3 kommer först en validering att ske som säkerställer att all information finns tillgänglig och är korrekt så att artiklarna kan användas vid kalkylering. Upptäckts något problem kommer det kategoriseras enligt:

  • Varningar. Dessa är enbart för kännedom. Importen kommer ändå gå att genomföra och kalkylering med artiklarna ska vara möjlig.

  • Fel. Upptäcks någon artikel med fel kommer import av hela filen att nekas. Artiklar med fel saknar väsentlig information så att en kalkylering inte är möjlig eller skulle bli felaktig.

Excel-dokument

Excel-dokument är ett bra komplement om man önskar importera ett fåtal egna papper. Formatet innehåller dock inte lika mycket artikel- och prisinformation som XML-filer.

Prisfilen ska vara byggd efter följande mall:

Textfil

Textfiler användes från 1980-tal och finns i fler olika varianter. Formatet kallas även ASCII-fil.

Detta är ett gammalt format med kända problem. Stöd för detta format kommer att upphöra.

Last updated