Changelog GKS3 EHF

3.1.0 - 2020-03-06

  • Orderbenämning skrivs till första fakturaraden med antal=0, pris=0. [7137]

  • Ersätter fakturarader utan text med texten "--" då tomma rader ej är giltiga. [7139]

  • IssueDate sätts till fakturadatum istället för utskriftsdatum. [7185]

  • Åtgärdat felmeddelande om programmet startas via utdelad mapp ("Could not find a part of the path"). [5083]

3.0.0 - 2020-01-02

  • EHF - Uppgraderad till formatet EHF Billing 3.0 [7030]

2.0.1 - 2018-12-06

  • EHF - kan ej skapa kreditfakturor [4651]

2.0.0 - 2018-10-17

  • EHF - Nytt användargränssnitt som bl.a. möjliggör att skapa fler e-fakturafiler på en gång [2914]

Last updated